FinansNyhet

”Den juridiska arbetsmetoden hjälpte mig vid regeringsbildningen”

Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag
Publicerad

Möt Sveriges talman Andreas Norlén som förklarar på vilket sätt han har haft nytta av juridiken i sin politiska karriär. 

Miriam Istner-Byman

Det vilar något andaktsfullt över riksdagen – när man stiger in i riksdagshuset slås man av tanken att den här byggnaden är den yttersta symbolen för Sveriges demokrati. 

Andreas Norlén har varit talman sedan september 2018. Han fick frågan när han satt som riksdagsledamot för det Moderata samlingspartiet. Det tog inte mer än en sekund innan han fattade sitt beslut.

– Jag borde egentligen ha stämt av med min hustru Helena, men som tur var så godkände hon mitt beslut i efterhand. 

Annons

Han tar emot mig i sitt officiella rum där den svenska flaggan står i ena hörnet tillsammans med EU-flaggan. Jag slår mig ner i den soffa där han samlade alla partiledare under förra året för enskilda samtal i syfte att nå lösning i regeringsfrågan. Då gjorde sig Andreas Norlén känd i hela landet tack vare sina chokladbiskvier och punschrullar. 

Talmannen, som leder riksdagens arbete, är det finaste ämbetet en person kan väljas till i Sverige. I rang kommer talmannen efter statschefen, alltså efter kungen, men före statsministern.

Andreas Norlén är med sina 47 år den yngsta talmannen som riksdagen har haft, i allafall under enkammartiden. Han är även den första talmannen som har vabbat, det vill säga varit hemma på grund av vård av sjukt barn.

Annons

Som talman har Andreas Norlén tre huvudsakliga uppgifter. Han ska leda riksdagens arbete, vilket innebär att han har det yttersta ansvaret för hur riksdagsarbetet planeras och bedrivs. Därtill är han ordförande i riksdagsstyrelsen, som är myndighetsstyrelse för Riksdagsförvaltningen där omkring 670 anställda ser till att det dagliga arbetet i riksdagen fungerar. Andreas Norlén företräder också riksdagen i nationella och internationella sammanhang.

Inledningen på Andreas Norléns uppdrag som talman blev minst sagt en rivstart.

– Regeringsbildningen var den svåraste utmaningen som jag har ställts inför än så länge i min karriär. Vanligtvis brukar en talman inte ägna mer än några dagar åt en sådan. För min del tog den 134 dagar. 

Annons

Att Sverige till slut fick en regering beskriver Andreas Norlén som en av de saker som han är mest stolt över att ha bidragit till under sin karriär för ett nyval hade “riskerat att skada förtroendet för den svenska demokratin och för de politiska partierna”.

För att vara framgångsrik som talman bör man enligt Andreas Norlén vara en god lyssnare.

– Ibland behöver man jämka samman många olika viljor och intressen. Då måste man vara lyhörd för allas utgångspunkter för att hitta bra lösningar.

Andreas Norlén som har haft ett brinnande intresse för politiken under hela sitt liv och som tidigt i skolåldern engagerade sig i moderata ungdomsförbundet upplever inte att det är särskilt svårt att vara neutral gentemot sitt eget parti. 

– Jag är väl medveten om att min uppgift är att vara hela riksdagens talman och i det uppdraget ligger att behandla alla riksdagens partier lika. De frågor som jag arbetar med handlar inte om sakpolitik utan mer om riksdagen som institution och övergripande frågor om demokrati och utrikesrelationer. Eftersom min tid här har varit så intensiv har jag inte heller hunnit sakna partipolitiken. 

Den svenska demokratin mår enligt Andreas Norlén rätt bra. 

– I det senaste valet hade vi ett röstdeltagande på 87 procent som internationellt sett är mycket högt. Det är ett uttryck för att människor bryr sig om vår demokrati och väljer att rösta. Sedan finns det såklart problem med extremistiska grupperingar som försöker bekämpa vår demokrati. Ett annat problem är att partier tappar medlemmar, vilket är ett långsiktigt demokratiskt problem.

Andreas Norlén ser ingen förskjutning i språkbruket i debatterna, men däremot i sakfrågorna. 

– Riksdagen ska vara ett föredöme och visa att det går att ha tuffa debatter utan att någon går till personangrepp. Det är sällan som vi ser riktiga övertramp under debatterna på det sätt som vi ser i sociala medier. Däremot ser vi tydliga förskjutningar i vilka frågor och lösningar som man diskuterar. Till exempel diskuteras såväl klimat som migration och integration mer om man jämför med läget för till exempel tio år sedan.

Andreas Norlén har utformat följande tre ledord för den här mandatperioden: demokrati, utskotten och långsiktighet. För att uppmärksamma att riksdagen firar 100 år av allmän och lika rösträtt reser talmannen och de vice talmännen nu på en turné till Sveriges 21 län och inviger riksdagens vandringsutställning om demokratijubiléet.

Konstitutionella frågor intresserar Andreas Norlén särskilt och därför är han också glad för sin juristutbildning.

– Jag är van vid att läsa juridiska texter och har även haft stor nytta av den juridiska arbetsmetoden när jag tog mig an regeringsbildningen. Den metoden gör det enklare att analysera komplexa problem, att väga argument mot varandra och att se styrkor och svagheter i olika argument liksom att snabbt ta till sig ett komplext material. Juridiken är kärnan i rättsstaten, men också ett redskap för att driva politisk förändring.

Andreas Norlén förklarar att regeringsbildningen handlade om både juridik och politik. 

– I arbetet ingick att tillämpa reglerna för regeringsbildningen, men också att ta till sig av den praxis som vuxit fram om hur regeringsbildningar brukar gå till i Sverige. Eftersom jag även vidtog åtgärder som inte prövats förut, och därigenom bidrog till att utveckla ny praxis, var jag mån om att mina åtgärder även ska kunna fungera för andra talmän vid andra regeringsbildningar.

Andreas Norlén började efter juriststudierna att doktorera vid Linköpings universitet där han skrev avhandlingen “Oskälighet och 36 § avtalslagen”. Senare blev han programansvarig för de båda affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet.

Vid sidan av sitt ordinarie arbete och sitt brinnande engagemang i politiken har han alltid på ett eller annat sätt varit engagerad i familjens tidningsföretag som förr gav ut gratistidningarna Söndags-Kuriren och Fredags-Kuriren och nu ger ut den prenumererade veckotidningen Länstidningen Östergötland.

– Jag har gjort allt från att skriva hemma hos-reportage till att skriva nyhetsartiklar, säger Andreas Norlén. 

Pappan arbetade som ekonom och var innan han gick i pension ekonomichef på ateljé Lyktan. 

Uppväxten det lilla samhället Ödeshög i sydvästra Östergötland beskriver Andreas Norlén som “lugn och lycklig”. Numera bor Andreas Norlén i Norrköping och framtiden funderar han inte så mycket på. 

– Börjar man tänka allt för mycket på framtiden finns risken att man förlorar fokus. Allt mitt fokus ligger nu på uppdraget som talman och i det uppdraget är min förhoppning att rusta riksdagen för framtiden genom att  skapa en modern arbetsplats med bevarande av kulturarvet.

Den här dagen bjuds det inte på chokladbiskvier och punschrullar, men däremot på chokladpraliner. 

Andreas Norlén

Född: 1973. 

Utbildning: Affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings univeristet (1996) och juristexamen från Stockholms universitet 2000. Juris doktor i affärsjuridik vid Linköpings universitet 2004 på avhandlingen Oskälighet och 36 § avtalslagen.

Karriär: Andreas Norlén har haft flera uppdrag inom moderata ungdomsförbundet och inom Moderaterna, bland annat andre vice ordförande för Moderaterna i Östergötland och ledamot av landstingsfullmäktige. Han var även ledamot av kommunfullmäktige i Motala kommun. 2006 valdes Andreas Norlén in i riksdagen och satt då i civilutskottet och i konstitutionsutskottet. 2018 valdes han till Sveriges talman. 

Lön: 176 000 kronor i månaden. 

Familj: Hustrun Helena (översättare och språkvårdare) och sonen Henry, 3,5 år. 

Drivkraft: Lust, nyfikenhet och plikt. 

Karriärtips: Ta tillvara på möjligheterna som erbjuds.

Annons