Irini Ångnell, hr-specialist på Hamilton
Juridik

Den digitala närvaron viktig i rekryteringen

"En framgångsrik digital närvaro är inte bara viktigt för oss som arbetsgivare utan även för framtida talanger, för i slutändan handlar det om att nå en ömsesidig rekryteringsmatch". Det säger Irini Ångnell, hr-specialist på Hamilton, i Realtids sjunde del av artikelserien om rekrytering hos revisons- och advokatbyråerna. 

Uppdaterad 2017-09-13
Publicerad 2017-09-12

Irini Ångnell, hr-specialist på Hamilton kommenterar: 

Hur många biträdande jurister rekryterar ni i höst? 

– Eftersom vår verksamhet växer beräknar vi rekrytera 10 - 15 nya kollegor under verksamhetsåret. 
 
Vilken är deras ingångslön - med tingerfarenhet och utan? 

– Vi erbjuder marknadsmässiga löner i linje med andra ledande advokatfirmor.
 
Till vilka rättsområden rekryterar ni flest?  

– Just nu rekryterar vi till Corporate|M&A, Bank & Finans och Tvist.  Vi rekryterade totalt 47 nya medarbetare under förra verksamhetsåret, men den fortsatt starka efterfrågan på våra tjänster innebär att vi relativt omgående behöver förstärka teamet ytterligare med flera nya medarbetare. 
 
Hur gör ni för att locka folk till er? 

– Det som är viktigt för Hamilton är att vi lyckas attrahera och behålla medarbetare som känner att de vill vara en del av, tror på och ställer sig bakom firmans värderingar, affärsmål och vision. Genom det uppnår vi ett genuint engagemang för det vi gör, våra klienter och firman, där varje medarbetare ständigt är en källa till kunskap och utveckling. För att vi ska lyckas med det har vi ett fortsatt starkt fokus på frågor kopplade till chefs- och medarbetarengagemang, kultur och värdegrund samt utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för våra medarbetare att växa och utvecklas i rätt riktning, mot sina karriärmål, genom bland annat en tydlig individuell karriärplan, intern och extern utbildning samt ett aktivt mentorskap. För att lyckas attrahera framtida talanger arbetar vi också aktivt med att stärka firmans digitala närvaro med en tydlig och transparent kommunikation.
 
Är rekrytering en utmaning? 

– Sociala medier är en central plattform för att nå ut med sitt budskap, men det är också en plattform som är trafikerad av alla andra företag och organisationer som söker efter de främsta talangerna. Utmaningen ligger därför i att nå fram till potentiella medarbetare med vårt synsätt och erbjudande givet att alla andra aktörer spelar på samma arena. Genom en transparent, och för våra målgrupper, relevant digital närvaro vill vi förmedla vilka vi är, vad vi står för, vem vi letar efter och vad vi kan erbjuda. På så sätt bygger vi relationer med framtida talanger kontinuerligt. För oss börjar rekryteringen således långt tidigare än vid ett faktiskt rekryteringsbehov. En framgångsrik digital närvaro är inte bara viktigt för oss som arbetsgivare utan även för framtida talanger, för i slutändan handlar det om att nå en ömsesidig rekryteringsmatch.

Platsannonser