Frida Rydin, Head of Division på Delphi
Juridik

Delphi slår rekryteringsrekord 

Rekryteringen av femton jurister till advokatfirman Delphi medför att antalet anställda jurister på byrån nu är fler än någonsin. Fler rekryteringar är att vänta under hösten. I femte delen av vår artikelserie om rekrytering hos revisons- och advokatbyråerna är det nu dags för Delphi. 

Uppdaterad 2017-09-12
Publicerad 2017-09-08

Delphis Head of Division Frida Rydin kommenterar: 

Hur många biträdande jurister rekryterar ni i höst?

– Femton jurister har redan hunnit börja på Delphi sedan sommaren, vilket innebär att vi har uppnått ett nytt rekryteringsrekord och vuxit med ungefär 10 procent under sensommaren. Det är fantastiskt roligt! Fler rekryteringar är att vänta under hösten. Vi rekryterar kontinuerligt nyutexaminerade biträdande jurister och har även ett behov av att rekrytera seniora jurister i de olika verksamhetsgrupperna. 

Vilken är deras ingångslön – med tingserfarenhet och utan?

– Delphi har fem kontor och därmed finns vissa regionala skillnader. På kontoret i Stockholm är ingångslönen för närvarande 30 000 SEK för nyutexade och 32 000 SEK för tingsmeriterade. Juristerna följer sedan en löne- och utvecklingstrappa där lönen stiger brant för varje steg man klättrar och har ett bonus- och provisionssystem utöver grundlönen. Vi tror mycket på transparens och att förmedla en så öppen bild av Delphi som möjligt – det vinner båda parter på i längden. Vi upplever dock inte att studenter primärt väljer byrå utifrån ingångslön, utan att de gör sin egen ”DD” av byråerna och är mycket medvetna om var de vill arbeta. Det välkomnar vi, det visar på engagemang och målmedvetenhet. 

Till vilka rättsområden rekryterar ni flest?

– Det varierar beroende på arbetsbelastning och klinternas efterfrågan, men generellt anställer vi mycket till vår Corporate-avdelning. Även vår process och  TMT/IT-avdelning växer, liksom vår upphandling och konkurrensavdelning som vi har rekryterat offensivt till den senaste tiden. Till processavdelningen anställer vi enbart biträdande jurister som är tingsmeriterade. Det händer att vi får spontana ansökningar även från seniora kandidater som vi egentligen inte söker vid tillfället, men är det aktuellt försöker vi i möjligaste mån att skapa en plats. Att ha riktigt duktiga jurister är en förutsättning för att kunna leverera den high-end juridik vi gör och därmed är vi alltid öppna för en dialog. 

Hur gör ni för att locka folk till er?

– Två faktorer är grundläggande för Delphis rekryteringsarbete: långsiktighet och transparens. Vi arbetar strategiskt för att skapa långsiktiga och varaktiga relationer med studenter redan i ett tidigt skede. Vi vill vara en av de första byråerna de kommer i kontakt med då de påbörjar sin juristutbildning, på olika sätt vara närvarande under hela utbildningsperioden och fram till att de ska söka jobb. Det gör vi bland annat genom att vara ute mycket på universiteten och delta i olika studentevenemang, men vi låter även dörren till oss stå öppen. På Delphi Talent Day bjuder vi till exempel in ett antal studenter som under en heldag får lära känna oss och Delphis kultur närmare. Vi erbjuder också ett populärt stipendium samt tar emot ett flertal sommarnotarier och uppsatspraktikanter varje år, det är ett utmärkt sätt att rekrytera.  

Frida Rydin fortsätter:

– Långsiktigheten är naturligtvis viktig även för våra befintliga medarbetare. Vårt mål är givetvis att de ska se oss som en långsiktig arbetsgivare, där de har stora möjligheter att utvecklas och därmed välja att stanna. Därför satsar vi mycket på tidig klientkontakt, möjligheten att arbeta med de roligaste och mest intressanta klienterna samt interna utbildningar genom vår ”Delphiakademi”. Vi är en väldigt ambitiös byrå men satsar också på sociala aktiviteter på och utanför jobbet. Att främja gemenskap och ett öppet och varmare arbetsklimat är viktigt för oss. Slutligen, för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare måste vi också vara proaktiva i den utveckling som sker och kontinuerligt kartlägga behoven hos de yngre generationerna. 

Är rekrytering en utmaning för er?

– Att rekrytera rätt är alltid en utmaning men genom att träffa studenter och andra jurister på stan, nätverka i olika sammanhang och finnas tillgängliga för spontana möten upplever vi ändå att vi genom åren lyckats mycket bra med att rekrytera de för oss bästa och trevligaste juristerna. Rekryteringen görs internt och det är ett strategiskt beslut. Vi lägger generellt ner mycket tid och omsorg för att hitta de personer som vi tror kommer att trivas hos oss, just för att kunna uppnå långsiktigheten. Vi försöker också engagera våra medarbetare att medverka i våra rekryteringar och jobbar medvetet med att ta in personer med olika bakgrund, ursprung och intressen. Vi arbetar sedan några år tillbaka strukturerat med jämställdhetsfrågan och hoppas se resultatet av detta inom överskådlig framtid. Vi blev såklart glada när vi vann Justitiapriset i våras och ser det som en morot att arbeta vidare med denna viktiga fråga! 

Platsannonser

Logga in