Daniel Sjöholm
Daniel Sjöholm, vd Markets & Corporate Law
Karriär

Daniel Sjöholm: ”Vi ber samtliga avvakta tills de är fullvaccinerade”

På juristfirman Markets & Corporate Law i Malmö kommer huvudregeln vara att medarbetarna ska vara fullvaccinerade innan återgång till kontoret. 

Uppdaterad 2021-09-14
Publicerad 2021-09-14

FHM:s allmänna råd om att jobba hemifrån tas bort den 29 september 2021 och på den Malmöbaserade juristfirman Markets & Corporate Law (MCL), som är specialiserat på finansbranschen, kommer det ske en successiv återgång till kontoret i takt med att medarbetarna blir fullvaccinerade. 

– Statistiken från FHM och svenska intensivvårdsregistret visar ganska tydligt att mycket handlar om vaccinationerna. Vi kommer att be samtliga att avvakta tills man är fullvaccinerad. Skulle någon inte bli vaccinerad kommer det givetvis att behandlas tillsammans med övriga faktorer hos den enskilde medarbetaren för att ta fram en lämplig lösning, säger Daniel Sjöholm, vd för MCL och fortsätter: 

– Huvudregeln kommer vara att man ska vara fullvaccinerad för återgång, men eftersom vi gör en individuell anpassning för varje medarbetare kommer det inte att bli ett absolut krav. Vi har sedan länge skiftat fokus från att ha generella och trubbiga regler som ska gälla för samtliga medarbetare. Istället försöker vi individualisera arbetet efter verksamhetens behov och varje medarbetares förutsättningar. 

"Vi bedömer att vi kan lita på den information som våra medarbetare ger oss"

MCL kommer inte att kräva in covidbevis utan litar på att medarbetarna antingen vaccineras eller lyfter frågan om att man inte är vaccinerad.  

– Det ligger väldigt mycket i den enskildes intresse att få en god arbetsmiljö som stämmer med verkligheten, vilket gör att vi bedömer att vi kan lita på den information som våra medarbetare ger oss. Vi behöver således inte covidbevis. 

Daniel Sjöholm menar att det även är viktigt att beakta kringliggande risker utöver själva smittspridningen, såsom den psykiska hälsan, i diskussionen om återgång till kontoret.  

– MCL har klarat sig bra i detta avseende eftersom vi gick in i pandemin som ett sammansvetsat team som stöttat varandra. Nu är flera dock ganska trötta på hemarbete och har uttryck en stark önskan om återgång till kontoret, säger han. 

Det Daniel Sjöholm uppfattar att medarbetarna har saknat mest med att arbeta på distans har varit de sociala aktiviteterna och snacket vid kaffemaskinen.  

"Vi som arbetar mycket med IPO:er har vant oss vid digitala klockringningar vid noteringsceremonier"

– Även om det har genomförts olika digitala events är det inte riktigt samma sak som traditionella workhops, teambuildingaktiviteter, AW:s och helt vanligt snack vid kaffemaskinen, säger han och fortsätter: 

– Rent arbetsmässigt kan man nog konstatera att pandemin påskyndat användande av digitala verktyg. Detta ser vi främst kopplat till kunduppdrag idag sköts på ett digitalt arbetssätt. Vi som arbetar mycket med IPO:er har vant oss vid digitala klockringningar vid noteringsceremonier. När det gäller relationen mellan kollegor har det varit svårare att hantera än i kunduppdrag. Detta eftersom MCL:s juniora jurister, som växer upp och utvecklas inom finansbranschens juridik, initialt i pandemin inte upplevde samma närhet till sina mentorer. Nu har vi löst det genom att förändra den dagliga kommuniceringen mellan medarbetare.  

"Lite klyschigt men en glad medarbetare är helt enkelt en lönsam medarbetare"

Hur viktigt kommer hybridkontoret vara när det gäller rekrytering av talang?  

 – MCL har arbetat med denna fråga under en längre tid och genom pandemin så har dessa frågor blivit mer aktuella. MCL strävar alltid efter att skapa bästa förutsättningar för varje individuell medarbetare istället för att ha en generell norm som samtliga måste följa. Detta arbetssätt har varit väldigt positivt och har skapat högre produktivitet. Lite klyschigt men en glad medarbetare är helt enkelt en lönsam medarbetare. MCL kommer fortsatt att arbeta i denna riktning och ständigt försöka hitta nya positiva lösningar. Hybridkontorsfrågan är en del i detta arbete och kommer nog bli viktigare än tidigare. Den största utmaningen för oss kopplat till hybridkontoret är kunskapsöverföring från seniora medarbetare till juniora, säger Daniel Sjöholm. 

Hur skapar man och bibehåller en företagskultur med hybridkontor? 

 – Kulturfrågan är central men inte särskilt svår att skapa och bibehålla även med hybridkontor. MCL har starka värderingar som präglar allt vi gör och då blir kulturen kvar, den lämnar liksom aldrig om man ser till att den finns med i alla situationer. MCL hade redan innan pandemin en stark företagskultur så för MCL har det handlat mer om att bibehålla denna. MCL har arbetat mycket med mentorskap för nyare medarbetare, interna och externa utbildningar, olika events och teambuildingmoment. En sak som är väldigt rolig är att även de medarbetare som börjat under pandemin har gjort avtryck i MCL:s företagskultur och bidragit till denna. Vi ser således inte några problem med företagskulturen i förening med hybridkontor.  

"Jag vill uppmana mina branschkollegor att beakta våra juniora jurister och deras förutsättningar när beslut fattas om olika hybridkontorslösningar"

Ser du några risker med hybridkontor? 

– MCL har alltid haft som ambition att i stor omfattning anställa juniora engagerade medarbetare, lära upp dem och ge dem möjlighet att utvecklas inom våra rättsområden. Risken med hybridkontor är att dessa juniora medarbetare inte får den uppmärksamhet som krävs för att ge de bästa förutsättningarna. Vi har arbetat hårt för att lösa denna fråga och jag vill uppmana mina branschkollegor att beakta våra juniora jurister och deras förutsättningar när beslut fattas om olika hybridkontorslösningar. Detta är givetvis viktigt för de enskilda juniora juristerna men även ur ett makroperspektiv. Idag är affärsjurister en bristvara varför vi måste tillse en bra återväxt från de juniora juristleden om vi inte ska stå inför andra utmaningar om några år. 

Platsannonser

Logga in