Börsbolagen skärper corona-restriktioner. Foto (montage): TT
Foto (montage): TT
Finans

Börsbolagen skärper corona-restriktioner

Under coronapandemins ”andra våg” har storbanken SEB skärpt restriktionerna och bland Ericsson-anställda jobbar upp till 90 procent hemifrån.

Uppdaterad 2020-12-09
Publicerad 2020-12-07

Den ökade smittspridningen av covid-19 har fått såväl regering som börsbolag att skärpa restriktionerna.  

Under november fattade regeringen beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Storbanken SEB har i sin tur begränsat antalet kunder på sina kontor till åtta stycken.

– Den stora utmaningen har varit bankkontoren som vi har hållit uppe under hela den här perioden. Där har vi fått vidta åtgärder för att skydda personalen. Nu har vi värdar på våra större kontor som ser till att det inte är fler än åtta kunder samtidigt i lokalen. Kunderna kan få nummerlappar utomhus och vänta ute i friska luften, säger Frank Hojem, kommunikationschef på SEB.

Sedan covid-19-pandemin slog till har dock SEB:s ambitioner varit att de som kan ska jobba hemifrån samtidigt som bankens samhällskritiska verksamhet måste hållas igång.

– Mellan fem- och sextusen jobbar hemifrån eller från andra lokaler utanför banken. Drygt hälften av alla medarbetare kopplar upp sig via VPN (ett säkert, virtuellt privat nätverk reds anm) varje dag, säger Frank Hojem och fortsätter:   

– Sedan är det många team som roterar. Folk jobbar hemifrån en vecka och på kontoret nästa vecka för att man ändå behöver kontakt med arbetsplatsen.

Men för att vissa verksamheter ska fungera krävs att anställda finns på plats.

– När det gäller alla våra kritiska funktioner som alltid måste fungera har vi delat upp team och placerat dem på olika ställen. Om någon skulle bli sjuk begränsas smittspridningen och verksamheten kan upprätthållas av andra som sitter på en annan plats. Det gäller exempelvis betalsystem, värdepappershandel, regelefterlevnad, kommunikationsavdelningen och en hel del IT-funktioner.” 

Exempelvis har hälften av de anställda som huserat i bankens handlarrum i det gamla kontorshuset intill Kungsträdgården tillfälligt tvingats flytta.

–På en vecka byggde vi ett helt nytt handlarrum ute i Rissne och flyttade hälften av gänget dit. Vad gäller kommunikationsavdelningen befinner sig halva styrkan i lokalerna vid Kungsträdgården och andra halvan på kontoret i Arenastaden. Sedan har vi ganska stora utrymmen i Arenastaden så att vissa grupper kan jobba slutet på olika våningar, säger Frank Hojem.

Även Nordea har infört såväl restriktioner som flera typer av stödåtgärder för att anställda ska kunna jobba hemifrån.

– På huvudkontoret i Stockholm har vi infört en begränsning om att maximalt 30 procent av arbetsstyrkan kan vara på plats, om så behövs av olika skäl, förklarar Mikaela Östman, presskommunikatör på Nordea.

Sett till hela Nordea har banken som mest haft 20 000 medarbetare som arbetat hemifrån, vilket utgör 70 procent av arbetsstyrkan.

– Vi utökade snabbt vår VPN-kapacitet för att kunna hålla igång verksamheten i hela Norden. VPN-kapaciteten är nu fyra gånger så stor jämfört med innan coronautbrottet”, säger hon.

I Sverige genomförs numera ungefär 70 procent av bankens möten med privatkunder på distans via online-lösningar.

– Det är dubbelt så många som innan pandemin. Och många av de som har testat digitala banktjänster för första gången, i stort och smått, har tyckt om det, säger Mikaela Östman.  
Samtidigt som Nordea uppmuntrar till fortsatt distansarbete finns en del risker och utmaningar med utökat hemarbete. Alla trivs inte med att jobba hemifrån och alla har inte en hemmiljö som är lämpad för det.

– Vi erbjuder bland annat våra medarbetare att låna hem viss utrustning och ger råd och support vad gäller ergonomi. Sedan tidigare har vi också, via samarbetspartners, personalstöd med samtalsterapeuter och hälsocoachning. Utöver det har Nordea Sverige anordnat digitala events och träningspass för samtliga medarbetare, säger Mikaela Östman.

Börsbolaget Ericsson med totalt 99 826 medarbetare runt om i världen varav 13 046 arbetar i Sverige har samtidigt närmast lyckats tömma sina kontor.

–Ungefär 85 procent av alla anställda globalt arbetar hemifrån just nu och i Sverige arbetar ungefär 90 procent hemifrån, meddelar Mikaela Idermark vid Ericssons pressavdelning, och fortsätter:

– Kontoren är öppna för anställda som av olika anledningar tillfälligt behöver vara på plats. Men åtgärderna som vidtagits för att hindra smittspridning på kontoren är omfattande.

– För att säkerställa våra anställdas hälsa och minska risken för smittspridning så har vi infört munskydd, utökad rengöring, stationer med handsprit och 2-meters regeln vid gemensamhets ytor.

Flygbolaget SAS, som tvingats säga upp en stor andel av de anställda i spåren av pandemin, meddelar att policyn är hemarbete i den mån det går.

– Vi har kontinuerligt informerat ledare och medarbetare om vad som gäller och under hösten – när restriktionerna återigen stramats åt – har vi ytterligare förtydligat och uppmanat till att arbeta hemifrån. Skulle en medarbetare känna sig osäker på vad som gäller uppmanar vi dem att prata med sin närmaste ledare eller skyddsombud, säger Freja Annamatz, presschef för SAS i Sverige.

Samtidigt finns ett antal tjänster inom organisationen som kräver att anställda är på plats, säger Annamatz.

– Det kan handla om access till system för exempelvis medarbetare som arbetar inom eller stödjer den flygoperativa verksamheten.

Platsannonser

Logga in