FinansNyhet

Behövs juniora jurister nu när datorerna hanterar allt?

Johan Engström, partner på MAQS Advokatbyrå
Publicerad

”Det märks att många studenter är oroliga samtidigt som de är nyfikna på vad AI inom juridiken kan innebära”. Det säger Johan Engström, partner på MAQS Advokatbyrå till Realtid och berättar om hur byrån arbetar för att attrahera morgondagens talanger. 

Miriam Istner-Byman

En av de mest aktuella frågorna i juristbranschen just nu är hur digitaliseringen kommer att påverka branschen. Hur kommer advokatrollen att förändras? Kommer digitaliseringen att innebära större prispress och vilken inverkan får detta på affärerna?

På detta tema inledde Realtid.se i vintras en artikelserie i vilken flera advokat- och juristbyråer gav sin syn på den pågående utvecklingen. 

Den allmänna uppfattningen tycks vara att digitaliseringen innebär att det juridiska arbetet effektiviseras tack vare att stora mängder dokument kan granskas och kvalitetssäkras på mycket kortare tid än idag. Sannolikt innebär detta förbättrad kvalitet och lägre kostnader och därmed blir också legala tjänster mer lättillgängliga och användarvänliga för klienterna.
 
Många respondenter poängterade också att även om digitaliseringen innebär stora resursbesparingar kommer en AI-maskin aldrig att kunna ersätta en jurist.

Annons

 “Som vi ser det är AI-verktygen inte ett substitut för en jurist, utan ett hjälpmedel. Alla ”slutsatser” som ett automatiserat DD-verktyg kommer fram till behöver till exempel kontrolleras av en människa” svarade Anna Orlander, partner på Baker McKenzie.

Johan Engström, partner på MAQS Advokatbyrå, kommenterade: 

”Advokatrollen är kreativ, innehåller sociala relationer och kräver en förmåga att se helheten. Det kommer att ta lång tid innan AI kan ersätta sådana mänskliga förmågor”. 

Annons

Frågan om hur digitaliseringen påverkar juristbranschen väcker även frågan om vilka nya roller och kompetenser som kan komma att behövas på framtidens advokatbyråer.

Om detta anordnade MAQS Advokatbyrå tillsammans med IBM nyligen en inspirationskväll för studenter inom juridik, teknik och naturvetenskap i Uppsala. Temat var “AI och Framtidens Arbetsmarknad”.

Pernilla Gullin,
hr- och
kommunikations-
chef MAQS.

Annons

– Under eventet i Uppsala diskuterades hur AI kan komma att påverka advokatbyråernas organisation och vilka nya roller och kompetenser som kan komma att behövas i framtiden. Det handlar om att försöka förutse morgondagens behov och vilka förmågor som kommer att kunna göra skillnad, säger Pernilla Gullin, HR- och Kommunikationschef på MAQS Advokatbyrå och fortsätter: 

–  Syftet med eventet är att vi som byrå ska få möjligheten att träffa och diskutera viktiga, framåtblickande frågor med studenter och på så vis knyta viktiga kontakter för framtiden.  Att attrahera morgondagens talanger är något som vi på MAQS Advokatbyrå kontinuerligt arbetar med och det här är bara ett av flera events som vi gör riktat mot studenter. Vi eftersträvar att vara och förbli en attraktiv arbetsgivare och för att kunna möjliggöra det är det viktigt att ha en kontinuerlig dialog med unga akademiker och förstå deras behov och preferenser.

Hur var intresset bland studenterna?

– Studenter är intresserade av vad som händer inom legal tech och AI och de har en hel del frågor och funderingar. Det kan vara frågor som “behövs det juniora jurister  nu när datorerna hanterar allt?” och “hur kan jag komplettera min utbildning för att möta den förväntan som arbetsgivaren har?”. En annan fråga som jag fick är om man som jurist måste lära sig att programmera. Det märks att många studenter är oroliga samtidigt som de är nyfikna på vad AI inom juridiken kan innebära. Det säger Johan Engström, partner på MAQS Advokatbyrå. 

​Johan Engström,
partner MAQS
Advokatbyrå

Vad är svaret på dessa frågor?

– Svaret är att även om datorerna förenklar juristernas arbete kommer kvalificerade juristerna ändå att behövas. Det finns ett stort behov av kreativa, innovativa och anpassningsbara jurister som ser nyttan av digitaliseringen och vet hur man ska använda sig av tekniken, för att hitta lösningarna. Du behöver alltså inte kunna programmera, men du ska kunna förstå att dra nytta av de verktyg som programmerare har tagit fram, säger Johan Engström och fortsätter:

– Den här utvecklingen ställer naturligtvis krav på arbetsgivaren, eftersom man som biträdande jurist snabbare ska komma in i en rådgivande roll. Mitt råd till studenterna är att fråga arbetsgivaren hur man resonerar kring det här.

Upplever ni att studenterna är tillräckligt rustade när de kommer till er?

– Det finns en god kompetens, men vi tror att universiteten kan göra mer i det avseendet. Det måste finnas en större förståelse på universiteten för att studenternas arbetsmarknad snart kommer att se helt annorlunda ut på grund av AI och att tekniska hjälpmedel används i mycket stor utsträckning hos flertalet arbetsgivare idag, säger Johan Engström.

En anledning till att även studenter inom teknik och naturvetenskap bjöds in till eventet är att lära från varandra. 

– Det tvärvetenskapliga tänket kommer att bli allt mer vanligt på framtidens arbetsmarknad. Vi jurister måste anpassa oss och förstå hur AI verkligen fungerar, för att kunna dra nytta av det på rätt sätt. Knowledge sharing är en viktig del och det är även därför vi planerade detta tillsammans med IBM. 

En trend  på många advokatbyråer är att IT-avdelningen blir mer engagerad i frågor som har med utveckling av byrån att göra. 

– Vår IT-avdelning är aktiv i att programmera vissa av våra hjälpmedel, till exempel automatiserade avtalsmallar och liknande. IT-avdelningen är också central när det gäller vår IT-säkerhet och frågan hur mycket man kan förlita sig på en rapport som är genererad av en AI-motor, säger Johan Engström.

Hur arbetar ni på MAQS med digitaliseringen?

– MAQS har inom AI ett samarbete med VQ Legal och Lindahl där vi tillsammans arbetar med att ta fram ett verktyg för analys av svenska aktieägaravtal med stöd av IBM Watson. I vår värld förändras förutsättningar hela tiden, och dessutom i ett allt högre tempo. Vi eftersträvar att vara och förbli en utvecklingsorienterad byrå och vet att vi behöver uppdatera våra metoder kontinuerligt och arbeta proaktivt för att på bästa sätt bistå våra klienter med de tjänster som de behöver på ett effektivt sätt. AI och värdefulla partnerskap kommer att vara en viktig konkurrensfördel i framtiden, avslutar Pernilla Gullin. 

Annons