Finans Nyhet

“Behovet av kvalificerade finansjurister har ökat”

Taggar i artikeln

Bank Karriär SEB
Kristina Myhre, jurist på SEB
Publicerad

“I takt med den starka tillväxten av nya internationella regelverk i bank- och finansbranschen och lagstiftningskrav från bland annat EU så ökar behovet av juridisk kompetens”. Det säger Kristina Myhre, jurist på SEB, till Realtid och berättar vilka kvalifikationer som är meriterande när de anställer jurister.

Kristina Myhre, jurist på SEB Private Banking, kommenterar:

Upplever ni att behovet av juridisk rådgivning ökar inom banken?

– Ja, i takt med den starka tillväxten av nya internationella regelverk i bank- och finansbranschen och lagstiftningskrav från bland annat EU så ökar behovet av juridisk kompetens för att kunna tolka, implementera och efterleva de nya regelverken.  Teknikutvecklingen, till exempel cloudlösningar via tredje part, driver även fram nya avtalsformer. Behovet av affärs- och privatjuridisk rådgivning mot kund är konstant efterfrågad.

Annons

Hur stor är den juridiska arbetsgruppen inom banken idag?

– Vi är cirka 125 jurister inom koncernen fördelade på våra olika divisioner. Utöver det finns det många specialister, främst inom compliance, som har en relevant utbildning inom juridik och ekonomi.  Behovet av kvalificerade finansjurister har ökat varför det ständigt sker rekryteringar. Såväl erfarna jurister som nyutexaminerade rekryteras och åldersfördelningen är jämn, även fördelningen mellan män och kvinnor.

Vilka kvalifikationer är meriterande när ni anställer jurister?

Annons

– Grundkravet är en juristexamen från universitet, gärna med tingsmeritering och goda betyg, men det finns andra kvalifikationer vi värdesätter såsom studier i ekonomi och extraarbete inom bank- och finans för att förstå bankverksamheten.  Erfarenhet från större bolag med komplexa strukturer, såsom PwC, Ernst & Young , Deloitte och KPMG, skatteverket samt advokatbyråer är meriterande. Social kompetens, beslutsförmåga och en lust och nyfikenhet att lära nytt är viktiga egenskaper. Sist men inte minst är utlandsstudier, volontärarbete, samhällsengagemang och ledarskapserfarenhet från idrotten meriterande då det säger mycket om en persons ambitioner, värderingar och drivkraft.  Vi tittar på allt i en sökandes CV men ser också på vad vi tror att individen kan åstadkomma framöver hos oss. Det finns en kraft och dynamik i samarbetet mellan juniora jurister som kommer direkt eller indirekt från universitetet och seniora erfarna och kunskapstunga jurister.

Upplever ni att det är lätt att hitta rätt kompetens?

– Gällande yngre jurister räcker det att intresset och inriktningen finns hos en sökande eftersom det erbjuds stora möjligheter att snabbt skaffa kompetensen inom SEB.  För vissa specialområden inom bank som advokatbyråer sällan arbetar med, t ex specifika betalprodukter och liknande, finns kompetensen nästan enbart att hitta hos andra banker.  

Annons

Hur många jurister anställer ni varje år?

– Vi rekryterar cirka 3 nyexaminerade jurister per år för att fylla på löpande underifrån som ett led i vår successionsplanering. Bland erfarna jurister med specialistkompetens rekryterar cirka  3-5 jurister per år. Vi rekryterar via annons, kontakter och search.

Vilken typ av juridik arbetar ni med på SEB?

– Rådgivning, tolkning och upprättande av avtal för samtliga produkter och tjänster som SEB, som en stor affärsbank, erbjuder.  Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på var i organisationen man arbetar. I huvudsak är det produkter och tjänster för privatpersoner samt små och medelstora företag inom en division, olika livförsäkringsprodukter inom en annan division samt produkter och tjänster för stora företag och institutioner. Vi arbetar med allt från affärsjuridik, privaträtt, familjerätt, bolagsrätt och skatterätt till arbetsrätt, regelverkstolkning och implementering av nya riskdirektiv. Det juridiska arbetet kan bestå av förhandlingar och processer. Vi har knutit jurister till alla våra affärsområden för att säkra upp first line of defense. Samtliga jurister har ett utbildnings- och informationsansvar.

Vad innebär det juridiska arbetet inom compliance och förebyggande av penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet konkret?

– Compliancefunktionen inom SEB är en så kallad kontrollfunktion vilket innebär att den har ett uppdrag att kontrollera att SEB:s affärssida följer de näringsrättsliga regler som styr bankens licenspliktiga verksamhet. Compliancefunktionen arbetar med rådgivning i Compliancefrågor, i vilka penningtvättsfrågor är en viktig del, men definitivt inte den enda. Dessutom utför Compliancefunktionen en hel del monitorering som syftar till att upptäcka brister i verksamheten. Monitoreringen kan exempelvis bestå av transaktionsgranskning för att upptäcka mönster som tyder på t.ex. penningtvätt eller olika former av marknadsmissbruk, eller stickprovsmonitorering vilken kan syfta till att säkerställa kvaliteten i t.ex. dokumentation. Inom Compliancefunktionen arbetar jurister främst i den rådgivande verksamheten och inom monitoreringsverksamheten har medarbetarna en mer blandad utbildning och arbetslivserfarenhet.

Hur ser utvecklingsmöjligheterna för en junior jurist inom banken ut?

– Mycket goda. Som en ledande aktör och stor juristarbetsgivare i finansbranschen där vi ständigt behöver ligga i framkant på alla områden innebär det ett konstant lärande och kontinuerlig utveckling. På SEB har du möjlighet att arbeta med alla kategorier av kunder och med olika typer av juridik samt även utomlands på SEBs filialer. Lönesättningen är marknadsmässig.

Annons