Bank

Bankvarumärken ökar i värde

Swedbanks, SEB:s och Handelsbankens varumärken har ökat i värde det senaste året. Men Nordeas går åt motsatt håll.

Uppdaterad 2016-04-14
Publicerad 2016-04-14

Värderingsföretaget Brand Finance genomför årligen tusentals varumärkesvärderingar på i stort sätt alla ledande varumärken i världen.

I en ny rapport från företaget presenteras de tio mest värdefulla svenska varumärkena 2016. På tio i topp-listan tronar IKEA som ohotad etta, följt av H&M och Ericsson.

Därefter kommer Nordea, som ligger bäst till av bankerna, men samtidigt har varumärkesvärdet fallit med 8,8 procent sedan 2015.

Betydligt bättre har det gått för Handelsbanken, SEB och Swedbank som placerar sig som nummer sju, åtta och nio på listan. Handelsbankens varumärkesvärde har ökat med 9,5 procent, SEB:s med 11,5 procent och Swedbanks med 18,7 procent under samma tidsperiod.

Realtid Karriär bad Nina Wahlgren Gill, Head of Brand Strategy & Development på SEB, att kommentera resultatet.

SEB:s varumärkesvärde har gått upp med 11,5 procent på ett år.

– Det är väldigt glädjande så klart, och frukten av ett långsiktigt varumärkesarbete från alla i SEB. Vi är i grunden en företagsbank, aktiva på många olika marknader, och har sedan många år samlats starkt runt ett gemensamt varumärke och en gemensam kultur. Det gör att vi idag  har både nöjda kunder i de allra flesta segment och marknader, nöjda medarbetare och tar ett aktivt ställningstagande på vårt bidrag till ett bättre samhälle. Alla från toppledning och ner ut i frontlinjen har verkligen försökt skapa en förändring på hur vi arbetar gemensamt för att stärka värdet vi levererar till kund. Resan är på intet sätt slut, men vi står på en stark plattform för att utvecklas snabbare och bättre framåt än någonsin.

SEB ligger på plats åtta. Tror du att ni kommer att klättra på listan under kommande år? Vad ska ni göra för att bli ännu starkare?

– Vi ser att vi har kommit väldigt långt på många delar, men det finns ytterligare växlar att lägga in. Vi har lanserat en ny vision där vi vill bli än mer fokuserade på att skapa ännu mer värde för alla våra kunder, inte minst genom att bli snabbare och mer relevanta genom digitala tjänster. Konkurrensen inom vår bransch är stark och nya spelare kommer in kontinuerligt. Det gäller för oss att fortsätta vara dem vi är, och hela tiden bli bättre på att leverera relevanta lösningar till våra kunder.

Varför är det viktigt med ett värdefullt varumärke skulle du säga?

– Det är viktigt av många anledningar – för kunder att känna att de har gjort ett bra val, för medarbetare att känna att de valt rätt arbetsplats, för aktieägare att känna att de valt rätt objekt att investera i – och så klart att få ännu fler att vilja välja oss i framtiden. Ett starkt varumärke är ett varumärke som inte bara lovar saker, men också klarar av att leva upp till det löftet.

 

Så beräknas varumärkesvärdet

1 Varumärkets styrka bestäms på en skala från 0 till 100 där bolagets stryka jämförs med konkurrenter baserat på flertal attribut.
2 En royaltysats för branschen bestäms genom att jämföra likvärdiga licensavtal.
3 Royaltysatsen kalibreras mot varumärkesstyrkan. Bolag med starkt varumärke får en högre royalty medan svagare varumärken får lägre royalty.
4 Intäkter hänförbara till varumärket tas fram genom beteendemässig och juridisk analys.
5 Framtida intäktsströmmar prognosticeras för en prognosperiod om 5 år och fragment. Kassaflöden härleds genom en sammanvägning av olika källor.
6 Royaltysatsen sätts till prognosintäkter för att härleda varumärkets intäkter.
7 Intäkter hänförbara till varumärket diskonteras efter skatt som ett nuvärde. Sammantagna diskonterade intäkter är då varumärkesvärdet.

Källa: Brand Finance

Sveriges mest värdefulla varumärken 2016

1 (1) IKEA 0.5%

2 (2) H&M 15.4%

3 (3) Ericsson 13.0%

4 (4) Nordea -8.8%

5 (5) Telia Sonera 16.3%

6 (6) Volvo 5.4%

7 (7) Svenska Handelsbanken 9.5%

8 (8) SEB 11.5%

9 (11) Swedbank 18.7%

10 (9) Skanska 0.1%

Placering 2015 inom parentes. Förändring av varumärkesvärdet jämfört med förra året angivet i procent. Källa: Brand Finance

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in