Finans

Aspia vill korttidspermittera personal

Redovisningsbolaget Aspia tittar på "alla lösningar" för permittera delar av bolagets anställda.

Uppdaterad 2020-04-27
Publicerad 2020-04-22

Apia vill korttidspermittera delar av bolagets personal från och med den första maj till och med den sista oktober.

– Aspia har sedan i slutet av februari haft en krisgrupp som löpande bevakat covid-19:s påverkan på samhället, kunder och medarbetare. Detta för att vi ska kunna agera proaktivt och snabbt ha möjlighet att anpassa vår verksamhet utifrån efterfrågan från våra kunder. Det här är inget lätt beslut att ta och vi vill vara noga med att permitteringarna inte drabbar våra kunder, säger Ola Gunnarsson, vd på Aspia.

Enligt Ola Gunnarsson tittar bolaget nu på “alla lösningar” för permittera delar av bolagets anställda, även om förhandlingarna med facket ännu inte börjat. Han menar att permitteringarna beror på ett sjunkande nykundsinflöde och en lägre betalningsförmåga hos befintliga kunder.

– Från och med mitten av mars började vi se tecken på nedgång i beläggningsgrad. Vi såg även att våra kunders betalningsförmåga minskade. Samtidigt fick vi rapporter från konjunkturinstitutet med en varning om en djup lågkonjunktur. Konkursstatistiken skenade och varselvarningar slog rekord.

Än så länge kan han inte uppge hur många i personalen som kommer att permitteras eller om det kommer ske till 20, 40 eller 60 procent av arbetstiden.

– Som ett direkt resultat av vikande efterfrågan från våra kunder så ser vi nu över lösningar för att anpassa vår verksamhet.

Bolagets medarbetare har enligt Ola Gunnarsson visat förståelse för den svåra situationen.

–  När Tillväxtverket gick ut med möjligheten att ansöka om stöd för de verksamheter som såg en påverkan av krisen, såg vi att vi var nödgade att undersöka den vägen för att minska påverkan av covid-19. Det är viktigt för oss att känna att vi gör allt vi kan för att förekomma och skydda Aspia, våra medarbetare och våra kunder, säger Ola Gunnarsson.

Aspia har omkring 1 500  anställda.

Platsannonser