Mer jobb och klienter ger fler fakturerade timmar och mer klirr i kassan.
Juridik

Antalet debiterade timmar per förordnande ökar

Offentliga försvarares debiterade timmar ökade per förordnande 2016.

Uppdaterad 2017-04-21
Publicerad 2017-04-19

Kostnaderna för rättsliga biträden blev 2.747 miljoner kronor förra året, enligt statens årsredovisning för 2016. Det är en ökning med 8,0 procent jämfört med 2015.

Jämfört med föregående år ökade antalet debiterade timmar per förordnande för offentligt försvar med nästan 9 procent, målsägandebiträde med drygt 10 procent och offentligt biträde med nästan 18 procent.

Ökningen av antalet debiterade timmar per förordnande för offentligt försvar hänger samman med en utveckling mot större mål, med flera tilltalade och målsäganden i ett och samma mål.

Platsannonser