FinansNyhet

Affärsjurister står stadigt i pandemin

Publicerad

Hälften av advokatbyråerna märker minskad ärendetillströmning. De affärsjuridiska byråerna drabbas minst. Det visar en färsk undersökning.

Camilla Jonsson

Coronapandemin har inneburit och innebär en ekonomisk påfrestning för många av advokatbyråerna. Det visar en färsk undersökning genomförd på uppdrag av Advokatsamfundet, som samfundet presenterar på sin hemsida.

53 procent av de svarande advokatbyråerna uppger att ärendetillströmningen minskat på grund av pandemin. Mer än var tionde advokatbyrå har sett en minskning med över 50 procent. 39 procent av byråerna har inte märkt någon minskning, och en liten del beskriver till och med en ökning (7 procent).

Värst drabbade är byråer med inriktning på migrationsrätt, men även brottmålsbyråer, humanjurister och allmänpraktiserande byråer upplever kännbara minskningar.  De affärsjuridiska byråerna drabbas minst, även om svaren här är ojämnt fördelade.

Annons

Drygt hälften av byråerna uppger också att de debiterat färre timmar under mars och april, jämfört med månaderna före, och över 60 procent vittnar om minskad omsättning.

82 procent av byråerna uppger att pandemin inte medfört några personalförändringar.

Undersökningen genomfördes av Regi på uppdrag av Advokatsamfundet under perioden 26 maj och 9 juni 2020. En webbenkät skickades till 2 012 företrädare på advokatbyråerna, varav totalt 1 097 svarade. Svarsfrekvens blev därmed 55 procent.

Annons

Av de svarande samtliga byråerna omsätter 953 under 10 miljoner kronor om året, 120 byråer 10-100 miljoner kronor och 24 advokatbyråer över 100 miljoner kronor.

Annons