Svenska styrelsers ersättningar, PWC
Styrelser

57 år och man – vanligaste styrelsemedlemmen

Ersättningen till svenska börsbolags styrelseledamöter har ökat rejält och för de små bolagen är jämställdhetsmålet fortfarande en utmaning.

 

Realtid.se
Uppdaterad 2021-06-08
Publicerad 2021-06-07

PwC:s har presenterat sin årliga studie om styrelsearbete som täcker in samtliga bolag listade på Nasdaq Stockholm Small-, Mid- eller Large Cap.

 

Det uttalade jämställdhetsmålet med 40 procents kvinnlig representation klarar storbolagskategorin på marginalen. Bland bolagen på Large Cap är andelen kvinnor i genomsnitt 41 procent.

Däremot är det sämre ställt när det gäller de mindre och medelstora bolagen. Bland Small Cap-bolagen har den kvinnliga andelen minskat sedan förra årets undersökning. Här är endast 30 procent kvinnor i genomsnitt och inom kategorin råvarubolag så finns ingen kvinnlig representation alls.

Enligt rapporten så är det fortsatt hög medelålder på alla listor. Den genomsnittlige styrelseledamoten är 57 år och skillnaderna är små mellan de tre undersökta börslistorna. 

PWC:s syfte med studien Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt är att ge svar på frågor om styrelsens sammanställning, arvode och arbete gällande Stockholmsbörsens listor Small-, Mid- och Large Cap. Årets studie omfattar år 2019 och totalt ingår 304 bolag i sammanställningen.

 

Platsannonser

Logga in