Juridik

Karnov Group köper verksamhet av Stordalen

I dag ingick Karnov Group ett avtal att investera i Petter Stordalens Strawberry Law och erhålla 40 procent av aktierna i bolaget med en option att förvärva ytterligare aktier och bli majoritetsägare.

Publicerad 2020-03-27

Strawberry Law kommer att förse den norska marknaden med digitala abonnemangsbaserade legala tjänster och har kontor i Oslo. Namnet på bolaget har nu bytts till Karnov Group Norway AS

Karnov Group har investerat 15 miljoner norska kronor och båda ägarna har åtagit sig att tillskjuta ytterligare medel. Karnov Group kommer att stödja bolaget med sin erfarenhet som marknadsledande inom legala informationstjänster i både Danmark och Sverige. Vidare kommer Karnov Group undersöka på vilka sätt koncernens befintliga erbjudande kan bidra till att det norska bolaget växer framgångsrikt på sin marknad. Marknadslansering beräknas ske under det andra halvåret 2021.

– Vi har följt Strawberry Laws progressiva tillvägagångssätt för att etablera sig på den norska marknaden för legala informations­tjänster under de senaste sex månaderna. Flera bra diskussioner har visat att Karnov Group och Strawberry Law delar en hög ambitionsnivå och synen på hur man skapar goda verksamhetsresultat tillsammans genom att nyttja styrkorna hos respektive företag. Jag beundrar Strawberry Laws djupa insikter i de lokala behoven hos de juridiskt verksamma i Norge, med vilka de har starka relationer. Detta är sannerligen en spännande möjlighet för Karnov Group, och vi ser fram emot de fortsatta samarbetena och att utveckla samt växa tillsammans under namnet Karnov Group Norway AS, säger Karnov Groups vd Flemming Breinholt i en skriftlig kommentar.

– Vi har arbetat nära med Flemming och Karnov Group under en längre tid, och efter att våra anställda kom på plats i början av mars har utvecklingen accelererat. I branschen för legal information är Karnov i en klass för sig själv, och nu får vi möjlighet att förena våra resurser och idéer för den norska marknaden med Karnovs kunnande och erfarenheter. Jag har alltid betraktat Norden som ett land, och anser att en lösning med kunnande och erfarenheter från tre länder kommer att vara verkligen attraktivt för både kunder och expertförfattare, säger Petter Stordalen som är huvudägare i Strawberry Publishing.

Bolagets erbjudande för legala undersökningar kommer att baseras på ett plattformssamarbete mellan Strawberry Law och Lovdata, en ledande norsk leverantör av legal information. Lovdata är en privat stiftelse som grundades 1981 av det norska justitie­departementet och den juridiska fakulteten vid Oslo universitet. Strawberry Law grundades av Strawberry Publishing med målsättningen att förbättra hur legal information distribueras och används i Norge.

 

Platsannonser