Finans Nyhet

Karin Pilsäter

Publicerad

… fp-riksdagskvinna, är du gisslan i styrelsen för Södertörns högskola, där P-O Edin tills nyligen var ordförande, och där Mikael Damberg, Tjia Torpe och Ingela Nylund Watz representerar s?

– Nej, inte alls, men helhetsansvaret fungerar inte när vissa ser sig som representanter för s och bevakar vissa intressen, men samtidigt har de inte fått så mycket inflytande. Man hör ju studenter som säger ”den där sossehögskolan”, och det skadar Södertörns högskola.

När valdes du in i styrelsen?

– 1999.

Annons

Är styrelsearbetet mer politiserat än du trodde?

– Ja, i uppbyggnadsfasen för Södertörn, (skolan startades 1996). P-O Edin försökte rida på sina politiska kontakter istället för att gå den vanliga vägen. Vi hade också två representanter från landstinget med i uppbyggnadsfasen, det hade sin naturliga förklaring genom hur skolan grundades, men annars är det helt orimligt.

Så P-O Edin utnyttjade sina kanaler?

Annons

– Ja, det är självklart, det har varit en mycket speciell period när vi gått från noll till nästan universitet. Det har varit värdefullt men inte bra. Vi hade inte kunnat jobba efter ordinarie rutiner – då hade skolan gått över styr.

Är det inte lite ironiskt att denna s-styrda högskola utsett Ebba Witt Brattström som professor som ägnar så mycket tid åt att få till stånd ett feministiskt parti som kan bidra till att sossarna förlorar makten i nästa val?

– Ja, men det visar också att styrelsen inte har med utnämningarna att göra. Styrelsen ansvarar för budget och övergripande ekonomi och administration. Vi ansvarar för personalpolicy men inte anställningar förutom rekrytering av rektor och prorektor. I professorsutnämningar har vi noll inblandning. Och vi tar inga beslut om forskningens innehåll. Rågången mellan det akademiska arbetet och styrelsearbetet kan säkert göras ännu tydligare.

Annons

Hur tycker du att styrelseledamöter för landets universitet och högskolor bör utses?

– Ordföranden i högskolor måste sitta där på starka meriter och med hög kompetens för att leda en akademisk verksamhet. Det vi sett på senare år med en förskjutning från att regeringen utser ledamöter till att utse s-representanter är helt oacceptabelt.

– Nu utser regeringen ordförande och majoriteten av styrelseledamöterna, och högskolans kollegium övriga ledamöter. Regeringen utser också allmänhetens representant i styrelsen. Den borgerliga alliansen föreslår att kollegiet också ska utse allmänhetens representant, men jag är inte så förtjust i det.

Så hur vill du att det ska gå till?

– Jag tycker det vore bra om professorer från andra högskolor och universitet kunde väljas in i högskolestyrelser och likaså personer från näringslivet och några personer med lokal förankring. Regeringen måste kunna utse ledamöter utan att stärka sina band. Folkpartiet anser att det är bra om universiteten får ett mer akademiskt ledarskap.

– På Södertörns högskola blir det nyordning sedan P-O Edin efterträddes i februari av Per From, tidigare vd på Astra Zeneca.

Hur ska utnämningspolitiken fungera om vi får en borgerlig regering nästa år?

– En borgerlig regering får inte säga att nu ska vi kompensera oss och tillsätta statliga chefer och andra med borgerliga partimeriter. Statliga chefer och generaldirektörer med flera ska rekryteras genom ett öppet nomineringsförfarande, med offentlig kravspecifikation och med öppen meritvärdering.

Bör andelen chefer med politisk bakgrund minska?

– Man ska inte utgå från någon politisk fördelning – det är det som är felet. Men jag tror att det blir en lägre andel med en neutral meritvärdering.

Tycker du att en borgerlig regering ska häva hemligstämpeln på s-regeringens kravprofiler för chefstillsättningarna som skett?

– Ja, om det verkligen är dokumenterat. Finns det inga kravprofiler som är offentliga så kan inga utomstående granska och se vilka som bäst uppfyllt kriterierna, det är helt orimligt.

Annons