FinansNyhet

”Kapitalförvaltning genomgår en strukturell förändring”

Stephen Cohen, Blackrocks EMEA-chef för iShares. Foto: BlackrockStephen Cohen, Blackrocks EMEA-chef för iShares. Foto: Blackrock
Stephen Cohen, Blackrocks EMEA-chef för iShares. Foto: Blackrock
Publicerad

Den europeiska ETF-marknaden fyller 20 år och Ishares fondguru Stephen Cohen berättar om tillgångsklassens utveckling och kommande utmaningar.

Olof Ehrs

Den första ETF:en Dow Jones Euro STOXX 50 ETF, lanserades av Merrill Lynch på Deutsche Börse den 11 april 2000. Ishares kom någon vecka senare ut med FTSE 100 ETF, då utgiven under Barclays Global Investors.

Den europeiska ETF-industrin har sedan dess exploderat i omfattning och förvaltar idag över tillgångar till ett värde om över 800 miljarder dollar, enligt data från ETFGI.

Utvecklingen av ETF:er har pressat avgifter på fondmarknaden. Idag finns det att köpa ETF:er med årliga avgifter om 0,04 procent, i jämförelse med den genomsnittliga fondavgiften om 0,48 procent som ordinarie fonder står inför, i jämförelse med 0,93 procent år 2000.

Annons

Stephen Cohen, Blackrocks EMEA-chef för Ishares och bolagets indexinvesteringar, har i närmare tio år arbetat med de börshandlade fonderna. Blackrock äger Ishares och är idag världens största kapitalförvaltare inom området. Han beskriver att ETF:er gått från att vara en nischad produkt till att bli en etablerad grundbult i byggandet av portföljer.

Vem vinner ”aktiv vs index-debatten”?
– Detta är en vanlig fråga, men det är hög tid att gå vidare då det ena inte utesluter det andra. När man ställer dessa mot varandra skapas dramatiska rubriker, och det förutsätter felaktigt att investerare måste välja. Ordet ”passiv”, som ofta används som ett synonym till index-investeringar, ger bilden av något tillbakalutat och återspeglar inte det faktum att många investerare använder ETF:er och indexfonder för att ta kontroll över sina investeringar. ETF:er är idag ett integrerat verktyg för att genomföra aktiva portföljbeslut – för alla typer av investerare. Aktiva förvaltare eller ”alfainvesterare” är nu bland de snabbast växande användarna av börshandlade fonder, säger Stephen Cohen.

Det har länge funnits en misstanke om att ETF:er inte skulle klara ett tuffare börsklimat utan att uppvisa svagheter – har kritikerna rätt?
– ETF:er har klarat ännu ett test under de senaste veckorna. Under den mest volatila marknad vi upplevt sedan 2008, har produkterna agerat precis som de är utformade för att göra. Särskilt inom räntor. När de underliggande obligationsmarknaderna blivit mer volatila och svårare att handla vände sig många investerare till börshandlade fonder för att balansera innehav, skydda portföljer och hantera risker. Köpare och säljare kunde handla genom andrahandsmarknaden för börshandlade fonder till realtidspriser och få tillgång till likviditet när de behövde den som mest. Om man ser tillbaka på de senaste
20 åren, har antalet nya ETF-användare ökat varje gång volatiliteten varit hög på marknaden – och när de börjar slutar de i allmänhet inte. Jag tror att erfarenheterna under denna kris kommer att påskynda ETF-anpassningen runt om i världen.

Annons

Många förväntade sig att Mifid II-regleringen 2018 skulle innebära stora förändringar för europeiska börshandlade fonder, har det förändrat branschen på det sätt man förutsåg?
– Mifid II riktade sökarljuset på kostnad och handel. Det har utan tvekan varit en drivkraft för ökad kostnadseffektivitet i portföljer, vilket i slutändan kommer att gynna de börshandlade fonderna, något vi har sett i USA. ETF:ers transaktionsrapportering var inte obligatorisk före Mifid II:s implementering, och transparensen i handelsvolymerna har överträffat förväntningarna. Europeiska investerare kan nu se verkliga volymer och den likviditet som finns tillgänglig för dem på ETF-marknaden. Detta attraherar nya användare både i Europa, Asien och Latinamerika. Förändring sker inte över en natt, men Mifid har verkligen lagt grunden för framtida tillväxt.

Hur mycket större kan indexfonder och ETF:er bli?
– Om det finns en gräns anser jag att vi är långt ifrån den. Det finns 5 biljoner dollar i börshandlade fonder globalt, och över 800 miljarder dollar i europeiska börshandlade fonder, exklusive indexfonder. Dessa siffror kommer gå upp och ner under nuvarande volatilitet på marknaden, men den långsiktiga trenden är oförändrad. För sammanhanget står börshandlade fonder fortfarande bara för en liten del av marknaderna: 10 procent av de totala aktiemarknaden och under 2 procent för obligationer.

Vad kan man förvänta sig under de kommande två decennierna inom kapitalförvaltning och börshandlade fonder?
– Jag förväntar mig att börshandlade fonder fortsätter att revolutionera fler sektorer och flytta gränser under de kommande två decennierna. Kapitalförvaltning genomgår en strukturell förändring som drivs av reglering och teknikutveckling. Ett nytt fokus på de verkliga källorna till avkastning kommer att flytta branschen från traditionellt aktieurval till en mer holistisk och resultatinriktad approach, där index och börshandlade fonder står i centrum. Utvecklingen av räntebärande investeringar, faktorinvesteringar och den snabba och kraftfulla övergången till hållbara investeringar kommer att driva nästa fas
av tillväxten för ETF:er och indexfonder i regionen.

Annons
Annons