FinansNyhet

Kamprads son till förhör

Publicerad

Svensson-bolagens rättstvist med Inter-Ikea om ett fastighetsbolag i Polen, fortsätter nu i Belgien där Peter Kamprad ska förhöras på tisdag.

Ian Hammar

Det förestående förhöret av Ikea-grundaren Ingvar Kamprads son Peter, framgår enligt uppgifter som Realtid.se tagit del av från en tingsrätt i belgiska orten Nivelles.

Ingvar Kamprad själv fyller 83 år i år, och Peter som fyller 45 i år är den äldsta av Ingvars tre söner.

Den rättstvist som Svensson-bolagen har inlett mot Inter-Ikea-gruppen, förs i flera instanser i olika frågor. Inter-Ikea är ett av holdingbolagen i möbeljätten Ikea.

Annons

Som ett av de många vittnen som Svensson-sidan har kallat till i den polska delprocessen, finns även Peter Kamprad med på listan.

Precis som ett tidigare förhör med Ingvar Kamprad, kommer Peter Kamprad att förhöras i en domstol där han bor.

Och han bor i Belgien, så förhöret kommer att hållas i den belgiska tingsrätten i Nivelles nu på tisdag klockan 10.

Annons

Peter Kamprad bor i belgiska staden Waterloo, och tingsrätten i det domstolsdistrikt som Waterloo tillhör, ligger i Nivelles.

Nivelles ligger i sin tur mitt emellan Franska gränsen och Waterloo.

Svensson-sidan har varit frågande till detta sena förhör, eftersom det gått flera år sedan de begärde förhör med Peter Kamprad fast inget hänt förrän nu.

Annons

Rättsprocessen om att Inter-Ikea ska återbetala Svensson-sidans lån till fastighetsbolaget, inleddes i Sverige 2004.

År 2006 flyttades processen över till polsk domstol efter att den svenska skiljenämnden fastställt att det polska dotterbolaget Swedecenter skulle betala tillbaka aktieägarelånet. Inter-Ikea-sidan vägrade att göra denna återbetalning.

Som ett led i den processen har Svensson-sidan kallat en lång rad vittnen till förhör, för att kartlägga händelseförloppet för den polska domstolen.

Det var i samband med det som Ikea-grundaren Ingvar Kamprad själv kallades till vittnesförhör i Schweiz i höstas, vilket Realtid.se bevakade.

Man kunde inte tvinga Ingvar Kamprad att åka till Polen och vittna i en polsk domstol, men den polska domstolen kan kräva att vittnen kommer till förhör i en domstol i det land där det berörda vittnet bor.

Där blev det stora protester från Svensson-sidan för att den schweiziska domaren avbröt förhöret med Ingvar Kamprad, utan att Svensson-sidan alls hunnit ställa alla de frågor de tänkt till Ikea-grundaren. Likaså kunde Realtid.se ta del av det utfärdade förhörsprotokollet som i flera delar konstaterades avvika ifrån det faktiska händelseförloppet under förhöret.

En separat utredning av detta görs nu på initiativ av Svensson-sidan i högre instans i Schweiz, och kan leda till att Kamprad kallas till förhör på nytt.

Redan allra första gången Kamprad kom till förhör i Schweiz i denna process, pågick märkligheter enligt Svensson-sidan för att då hade inte ens Svensson och hans jurister kallats till förhöret.

Blir det ett nytt förhör med Kamprad, blir det alltså i så fall tredje gången Ikea-grundaren tvingas masa sig till domstolen och grillas av Svensson-sidans jurister.

Efter det senaste förhöret råkade Realtid.se höra då Kamprad och Svensson bytte några ord i korridoren efteråt.

– Du Ingemar, jag är väldigt besviken på dig – att du har dragit in mig i det här, sa Kamprad till Svensson då.

Svensson verkade oförstående, men intrycket var tydligt att Kamprad är väldigt upprörd över hela Svensson-processen.

– Jag förstår att du är förbannad, men jag har ju skrivit till dig om att vi inte har fått tillbaka våra pengar. Jag har bett dig om hjälp och förslag om hur du tycker att vi ska lösa detta, svarade Svensson.

Men det bemötte Kamprad med en ”cold shoulder” och vände ryggen till, och gick iväg utan att säga något mer till Svensson.

– Vi vill bara ha tillbaka våra pengar, sa Svensson när Kamprad hunnit halvvägs ner i trappan.

Bråket går tillbaka till år 1991 då Svensson-bolagen och Ikea inledde samarbete om köpcentrumfastigheten Swedecenter i Polens huvudstad Warszawa.

Svensson-sidan överlät då 67,5 procents ägarandel till Inter-Ikea bolaget Vastint i det pågående byggprojektet med samma namn, och han lämnade dessutom ett aktieägarelån på ca 9 miljoner kronor till fastighetsbolaget.

Upplägget var att Inter-Ikea hade rätten att efter fem år köpa Svensson-sidans återstående ägarandel till marknadsvärde. Lånet skulle likaså helt återbetalas efter fem år.

När fem år hade gått valde Inter-Ikea enligt Svensson-sidan att bryskt överta Svensson-gruppens ägarandel utan någon ersättning alls. Lånet har inte heller återbetalats som det var sagt.

Inter-Ikea har sagt att man inte delar denna beskrivning, men har inte utvecklat sitt resonemang.

Svensson-sidan kräver att Inter-Ikea ska, i enlighet med ingånget avtal, betala dem det marknadsvärde som ägarandelen hade, plus ränta på det beloppet fram till idag. Och därutöver aktieägarelånet plus ränta.

Det exakta totalbeloppet kan handla om hundratals miljoner kronor, och beror på vad marknadsvärdet på ägarandelen antas ha varit.

Bara aktieägarelånet har enligt Svensson-sidan nu vuxit till nästan 25 miljoner kronor.

En skiljenämnd i Sverige kom fram till att Svensson-sidans avtal med Inter-Ikea om Swedecenter, var såsom beskrivet enligt ovan och därmed gäller.

Men sedan dess har inte mycket hänt. Svensson-sidan menar att Inter-Ikea trilskas, och har klagat på detta hos skiljenämnden som därför kommit med ytterligare domslut där man fastställer att Inter-Ikea är skyldiga att lojalt medverka till värderingarna samt lämna ut alla dokument som värderingsmännen kräver.

Skiljenämnden har i dessa domslut fastställt vilka som ska vara värderingsmän för att bedöma det tidigare marknadsvärdet på Svensson-sidans ägarandel.

Det har i dessa domslut även fastställts att Inter-Ikea är skyldiga att förse värderingsmännen med bland annat kompletta bokföringsverifikationer från fastighetsbolaget som de behöver för att kunna göra en värdering.

Svensson-sidan har upptäckt att Inter-Ikea har gjort ett flertal kriminella oegentligheter i företagets redovisning och misstänker att de inte vill lägga papperna på bordet av bland annat den anledningen. Dessa oegentligheter lär röra sig om storleksordningen 100 miljoner polska zloty, det vill säga cirka cirka 250 miljoner svenska kronor!

Det är det holländska Inter-Ikea-bolaget Vastint som är ägare och har haft med Swedecenter att göra, och för att den svenska skiljenämndens domslut ska träda i kraft inom Nederländerna har en tingsrätt i Holland slagit fast att skiljenämndens domslut gäller även där.

Inter-Ikea överklagade detta till appellationsdomstolen i Amsterdam, som häromveckan kom med domslutet att Inter-Ikea förlorade och att tingsrättens beslut gäller.

Det domslutet hade särskilt att göra med att Inter-Ikea måste ge värderingsmännen det värderingsunderlag de behöver.

En invändning som Inter-Ikea har gjort är att det nu gått så lång tid att den bokföring som värderingsmännen vill ha, inte finns kvar.

Svensson-sidan argumenterar att Inter-Ikea mycket väl vetat hela tiden sedan 1991 att de är skyldiga att redovisa bolagets finansiella ställning när dagen för ett eventuellt köp av Svensson-sidans andel blir aktuellt.

Svensson-sidan tycks mena att Inter-Ikeas krumbukter beror på att Inter-Ikea är mycket medvetna om att de försökt lura både polska skattemyndigheter och Svensson-sidan på i storleksordningen 250 miljoner kronor genom att försöka försnilla originaldokument i bolaget.

Men appellationsdomstolens beslut innebär nu att det svenska domslutet har trätt i kraft i Nederländerna, och om inte Inter-Ikea samarbetar och lämnar ut alla begärda dokument, så kan Inter-Ikea komma att få vitesföreläggande på tiotusentals kronor om dagen.

En domstol i Holland har i ett annat beslut beslagtagit tillgångar på motsvarande nästan 400 miljoner kronor från Inter-Ikea-bolaget Vastint, tills tvisten med Svensson är avgjord.

Beloppet är satt utifrån en preliminär värdering av Svenssons ägarandel i fastighetsbolaget, med en tilläggsmarginal på 30 procent enligt holländsk praxis i sådana här fall.

Affärsmannen Johan Claesson hade via sitt byggbolag CA Bygg en ägarandel på 5 procent i Swedecenter, men även den ägarandelen har Ikea valt att ignorera.

Claesson har till Realtid.se sagt sig hålla med om Svenssons uppfattning, och inväntar nu utfallet av Svenssons process innan Claesson går vidare med ärendet.

Vem är Peter Kamprad?

Bakgrunden till att han kallas till förhöret, är att han bodde och jobbade i Warsawa åt Ikea-koncernen under den här tiden då Inter-Ikea och Svensson-företagen samarbetade om det polska fastighetsbolaget Swedecenter.

Han var väl initierad i det projektet.

Peter Kamprad är en mycket trevlig och sympatisk person, och lär, enligt uppgift, känna Ingemar Svensson vid den här tiden i början på 90-talet.

De är båda flygintresserade, och brukade prata om flygplan.

Peter Kamprad är alltså Ingvars äldste son, men han har enligt olika källor inte förmågan att axla manteln efter sin far.

Det är den yngste av de tre Kamprad-sönerna, Mathias, som har sin faders egenskaper.

Det har Aftonbladet skrivit om tidigare.

Peter för sin del är dock mycket trevlig och plikttrogen.

Folk man talar med upplever honom som en väldigt sympatisk herre. Han är väldigt sympatisk och sällskaplig.

Men han har inte alls den där ”entreprenörsandan” och så vidare som sin far.

Där går han ”stick i stäv” med sin far Ingvar och lillebrodern Mathias.

Ingvar och Mathias är ganska lika.

Peter är mer intellektuell. Han ser livet på ett annat sätt, och är inte lagd åt att ”jaga efter pengar och jäkta dygnet runt” och kontrollera.

Han är inte heller alls den typen som festar och tar droger, utan är mycket skötsam, ärlig och rak.

Under förhöret på tisdag väntas han dock vara helt kontrollerad av Inter-Ikeas jurister.

Han kommer att agera helt som Inter-Ikeas jurister har beordrat honom. Peter är väldisciplinerad, och kommer att göra allt för att vara juristerna till lags.

Peter Kamprad har inte tillgodogjort sig någon förmögenhet ur Ikea-imperiet.

Han är inte alls lagd åt det hållet. Han är mycket försynt, och inte alls pengasugen som sin far, men däremot försiktig med pengar.

Han går inte genom eld och vatten pga snålhet för att jaga det sista öret ur sina medmänniskor.

Peter Kamprad är gift med en danska och har barn med henne.

Det första barnet kom till när han bodde i Polen.

Varför gör Inter-Ikea så här?

Källor spekulerar om varför Inter-Ikea så flagrant ignorerar den ursprungliga uppgörelsen med Svensson om fastighetsbolaget. Här är ett antal förklaringar som nämnts:

1) Inter-Ikea har under ledning av hårdföra chefer som Örjan Gunnarsson och Christer Thordsson samt påhejade av Ingvar Kamprad bestämt som policy att till varje pris bekämpa alla rättsprocesser med näbbar och klor, i syfte att avskräcka folk att driva rättsprocesser mot Inter-Ikea.

2) Gunnarsson och Thordsson bedriver en personlig vendetta gentemot Svensson och hans företag, och har bestämt sig för att försöka krossa honom genom att använda Inter-Ikeas finansiella resurser.

3) Gunnarsson, som är medveten om oegentligheter i företagen där han var chef, försöker att dölja dessa genom att obstruera alla försök till att bringa klarhet i Swedecenters och Vastints redovisning.

4) Ingvar Kamprad har av principiell snålhet lagt in sitt veto och förbjuder att hans privata bolag Inter-Ikea ska punga ut med de belopp som rättmätigt borde tillgodogöras Svensson-sidan.

Folk som tidigare suttit på mycket hög position inom Ikea anser att punkt 1 inte räcker som förklaring här. Det har gått för långt. Inter-Ikeas agerande måste ha fler förklaringar.

Chefsjuristen Christer Thordsson har, enligt källan, alltid haft ett horn i sidan på Ingemar Svensson, och har på grund av avundsjuka eller vad det kan vara alltid försökt att göra livet surt för Svensson.

Nu kanske punkten 3 är den tyngsta orsaken till att Inter-Ikea helt struntar i sina åtaganden gentemot Svensson. Fastighetschefen Örjan Gunnarsson är på väg att gå i pension, och verkar i det längsta dra ut på alla processer tills allt är preskriberat och han inte längre kan stå till svars för eventuella oegentligheter som pågått i Inter-Ikeas fastighetsbolag. Dessa oegentligheter skulle enligt denna teori, uppdagas om Inter-Ikea uppfyllde Svensson-sidans krav och gav information om Inter-Ikeas fastighetsbolag.

Men punkten 4 lär mycket väl också spela in.

Så totalt sett kan det vara främst en kombination av punkterna 2, 3 och 4, och kanske främst 2 och 4.

En falang menar att Inter-Ikea vuxit fram till att bli en slags diktatorisk stat som genom avancerad skatteplanering via skatteparadis, tjänar enorma mängder svarta pengar, och med en egen underrättelsetjänst motsvarande amerikanska ”CIA” som kartlägger och tillintetgör Inter-Ikeas fiender.

Svensson-sidan säger sig exempelvis konstaterat att mystiska personer spionerat i buskarna, och åkt runt och frågat folk om Svensson-bolagen, vilket vissa personer inom Inter-Ikea gruppen sedemera i hemlighet tillstått.

Enligt en uppgift är det av Inter-Ikea delägda finansföretaget Catella i Sverige och Holland i själva verket en täckmantel för en del av Inter-Ikea-imperiets säkerhetstjänst.

Annons