IT

Kampanj ska motverka it-bedrägerier

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att öka kännedomen om it-säkerhet och it-stölder.

Uppdaterad 2018-03-22
Publicerad 2018-03-22

Regeringen konstaterar att dataintrången, it-bedrägerierna och spridningen av skadlig kod ökar i Sverige.

MSB får därför bland annat i uppdrag att genomföra en nationell informationskampanj. Kampanjen ska öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap om vilka grundläggande säkerhetsåtgärder som kan och bör vidtas för att skydda sig mot it-incidenter, inklusive id-stölder.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Polismyndigheten, Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket. Vid behov ska MSB även samverka med relevanta branschorganisationer. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Platsannonser

Logga in