FinansNyhet

Kalender måndag 24 januari

Publicerad

Finwire

BÖRS
Rapporter
Ospecificerad tid: Builddata

Utländska rapporter
Före börsöppning: Halliburton, Philips

Efter börsstängning: IBM

Annons

Stämmor
Millicom (extra), 18:00 Igrene

Corporate Actions
Idogen exklusive rätt N 15:7, 1,02 kronor per aktie
We Are Spindye byte av bolagsnamn till MBRS Group

Övriga händelser
Global zinkproduktion
Textilwirtschaft veckoförsäljning

Annons

MAKRO
00:01 Nederländerna husprisindex
01:30 Japan PMI tjänstesektorn preliminär
01:30 Japan PMI industri preliminär
06:00 Singapore KPI
07:00 Finland PPI
09:00 Taiwan industriproduktion
09:00 Tjeckien företagens förtroende
09:00 Tjeckien konsumentförtroende
09:15 Frankrike PMI industri preliminär
09:15 Frankrike PMI tjänstesektorn preliminär
09:30 Tyskland PMI industri preliminär
09:30 Tyskland PMI tjänstesektorn preliminär
10:00 EMU PMI industri preliminär
10:00 EMU PMI tjänstesektorn preliminär
10:00 Polen detaljhandelsförsäljning
10:30 Storbritannien PMI tjänstesektorn preliminär
10:30 Storbritannien PMI industri preliminär
12:00 Sverige AF veckostatistik
14:30 USA Chicago Fed index
15:45 USA PMI tjänstesektorn preliminär
15:45 USA PMI industri preliminär

 

Annons