FinansNyhet

K-Fast vill ta in en halv miljard

Publicerad

Erik Selins K-Fast Holding har gett Danske Bank i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 2 miljoner kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Camilla Jonsson

Bolaget avser att huvudsakligen använda den potentiella emissionslikviden, cirka 500 miljoner kronor, för att finansiera en accelererad utveckling av projektportföljen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i nyemissionen kommer att bestämmas genom bookbuildingen. 

Erik Selin är största ägare i K-Fast med 36,9 procent av kapital och 40,9 procent av rösterna.

K-Fast Holding redovisade nyligen sitt resultatmässigt starkaste kvartal någonsin. Denna goda utveckling har lett till att antalet lägenheter i pågående produktion har ökat till 1 249 vid andra kvartalets slut, att jämföra med 700 vid årsskiftet. Därtill har bolagets projektportfölj ökat med hela 116 procent, från 1 340 till 2 888 lägenheter under årets första sex månader.

Med genomförd nyemission avser bolaget att öka sin finansiella beredskap för finansiering av attraktiva byggrätter. Bolaget avser att, givet en lyckad nyemission, se över de operationella målsättningarna och återkomma med nya som återspeglar de ökade ambitionerna.

I samband med nyemissionen har K-Fast engagerat Danske Bank som Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå som legal rådgivare.

 

Annons