Bank

Jyske Bank inför avgift på inlåningskonton

Jyske Bank öppnar för att ta betalt för inlåningskonton som överstiger 7,5 miljoner danska kronor, skriver den danska banken i sin delårsrapport.

Uppdaterad 2019-08-21
Publicerad 2019-08-20

Jyske Bank har ett stort och ökande överskott på privatpersoners inlåningskonton, vilket medför stora kostnader för banken. Banken inför därför ett tak för inlåning på 7,5 miljoner danska kronor som ger noll i ränta. Räntan på belopp däröver ska förhandlas individuellt med banken. Om inget avtal nås kommer räntan att vara minus 0,6 procent per år, kommenterar bankens vd Anders Dam i delårsrapporten. 

Bankens finanser påverkas mycket av miljön med negativa räntor, säger Anders Dam: 

– Trots att affärsvolymen fortsätter öka, föll räntenettot med 6 procent jämfört med det första halvåret 2018.

Jyske Bank minskar rörelsevinsten i kärnverksamheten till 683 miljoner danska kronor under det andra kvartalet, jämfört med 890 miljoner under motsvarande period förra året. Räntenettto sjönk samtidigt till 1.340 miljoner danska kronor från 1.439 miljoner.

 

Platsannonser