M&A

Justitia och Lindorff tvingas till avyttringar inför fusionen

EU-kommissionen har invändningar på fusionen mellan Intrum Justitia och Lindorff. Nu kommer förslag på avyttringar av verksamheter i Norge, Danmark, Estland, Finland och Sverige, vilka berör 850 anställda.

Uppdaterad 2017-05-18
Publicerad 2017-05-18

Nordic Capital meddelar i dag att man kommit fram till förslag om avyttringar av Lindorffs och Intrum Justinas verksamheter i Norge, Danmark, Estland, Finland och Sverige.

Nordic Capital uppger att dessa förslag kommer efter att EU-kommissionen haft invändningar "i fråga om konkurrensvillkor i fem nordiska/baltiska marknader både i fråga om inkassotjänster och köpta fordringar på var och en av marknaderna”. 

Parterna har därför föreslagit en avyttring av Lindorffs totala verksamheter i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitias totala verksamhet i Norge. 

I Sverige, Danmark, Norge och Finland är de enheter som föreslås avyttras mindre än de enheter som kommer att finnas kvar i den kombinerade koncernen. 

Majoritetsägaren Nordic Capital Fund VIII meddelade EU-kommissionen om den tänkta sammanslagningen mellan Intrum Justitia och Lindorff den 12 april.

"EU-kommissionen ska utvärdera huruvida föreslagna enheters avyttringar tillräckligt väl adresserar EU-kommissionens oro och den utvärderingen kan komma att inkludera ett marknadstest. Ett slutligt besked i frågan förväntas senast den12 juni 2017”, framgår det av pressmeddelandet. 

Den kombinerade koncernen skulle ha haft ett pro-forma resultat (EBITDA, exlusive inverkan av synergieffekter och poster av engångskaraktär) om cirka 5 miljarder kronor för 2016, av vilket uppskattningsvis 12 procent-13procent härrör från de fem enheterna som nu föreslås avyttras. 

Sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff har bedömts resultera i totala årliga kostnadssynergier över de kommande 3-4 åren om cirka 800 miljoner kronor. Nordic Capital uppger att de fem enheter som föreslås avyttras utgör uppskattningsvis 30 procent av dessa kostnadssynergier. 

"I linje med vad som tidigare kommunicerats, förväntas sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff resultera i intäktssynergier som inte är inkluderade i de uppskattade 800 miljoner SEK i kostnadssynergier”. 

Enheterna som föreslås avyttras har totalt cirka 850 anställda.

Platsannonser

Logga in