Fondias vd Niclas Gottlieb.
Juridik

“Jurister skulle tjäna på att uppmärksamma kundernas behov mer “

“När vi använder oss av tekniken är det viktigt att vi håller hårt på transparensen, vilken i sin tur kräver att personalen levererar och använder tjänsterna på ett öppet sätt inför våra kunder”. Det säger Fondias vd Niclas Gottlieb till Realtid.

Uppdaterad 2018-02-09
Publicerad 2018-02-09

Niclas Gottlieb, vd för juristbyrån Fondia, kommenterar:

Hur förbereder ni er organisation för digitaliseringen och AI?

– Vi utgår alltid från kunderna och deras behov. Och det är först efter att ha preciserat kundernas problem som vi kan hitta den lämpliga lösningen. Vi försöker även att i så stor utsträckning som möjligt identifiera processer där vi via teknologin kan öka effektiviteten, kundernas mervärde och ändra vårt och kundernas beteende. Därför försöker vi involvera både kunder och personal för att försäkra oss om att få så mycket input som möjligt. Både nu och i framtiden. När vi som företag använder oss av tekniken är det samtidigt viktigt att vi håller hårt på transparensen, vilken i sin tur kräver att personalen levererar och använder tjänsterna på ett öppet sätt inför våra kunder. Som det är i dag är de digitala verktygen en förutsättning för vårt arbete. Och även om vissa digitala lanseringar ibland inte lyckas fullt ut så är lärdomarna från samma misslyckanden många så att vi i framtiden kan hitta lösningar från första idéstadiet till en färdig produkt.

Har ni vidtagit några konkreta åtgärder?

– Ja. För tillfället använder vi oss av digitala och molnbaserade verktyg för produktionen av våra tjänster som vi sedan levererar på vår digitala plattform MyFondia. Förutom det driver vi flera utvecklingsprojekt med både interna samt externa resurser.

Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av advokattjänster?

– Om AI är tillräckligt väl producerad, designad och använd på rätt sätt kommer de lösningarna potentiellt ha en massiv inverkan på organisationen med ökad och förbättrad kvalitet samt också lägre priser gentemot kund. Vi tror att tekniken kommer att nå en så pass hög mognadsnivå att vi inom en överskådlig framtid kommer att kunna använda AI-lösningar till vårt utbud.

Vilka typer av advokattjänster kommer först att automatiseras med hjälp av AI?

– Det finns en uppsjö av olika alternativ. I dag verkar det dock som att de områden där AI används mest rör tvistelösningar, compliance, due diligence och transaktioner i stort.

Hur påverkar AI advokatbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI?

– Självklart kommer maskiner att kunna hjälpa till med uppgifter av en mer repetitiv natur och till exempel hantera stora mängder information och data. Samtidigt kommer det alltid att finnas ett behov av människor där det personliga mötet fortsättningsvis är en central del inom juristbranschen. Människor blir kära i människor. Inte i maskiner. Därför är jag övertygad om att personer med starka kommunikationsförmågor och en förståelse för affärer kommer att överleva även i framtiden. Så länge man kan guida kunderna i en allt mer juridisk komplicerad tillvaro och lär sig att använda tekniken inom relevanta områden kommer det finnas en efterfrågan.

Jurister skulle tjäna på att uppmärksamma kundernas behov mer och utforma sina tjänster så de ger klienterna ett mervärde. Mycket vatten har runnit under väldigt många broar sedan branschen kunde tjäna pengar via fabriksliknande lokaler där en uppsjö av jurister synade dokument och levererade oförståeliga rapporter. I dag är branschen i behov av personer med nya kompetenser inom service, design, teknik och processer.

Kommer antalet biträdande jurister i förhållande till antalet delägare att minska inom några år?

– Många av de uppgifter som i dag utförs av biträdande jurister kan i framtiden komma att ersättas av teknologi. Å andra sidan är det ofta de något yngre anställda som har en bättre förståelse av just ny teknologi. Dessutom tenderar de vara mer öppna för nya möjligheter och förändringar. Så även om vissa uppgifter eventuellt kan ersättas kommer det alltid finnas nya uppgifter att ta hand om.

Eftersom frågan är utformad som den är så måste jag också säga att jag tycker att den gamla traditionella advokatbyråstrukturen med delägare och biträdande jurister känns ganska omodern och förlegad. Jag hoppas att den på sikt ersätts med en mer modern och affärsmässig lösning. Ta till exempel Fondia som är ett noterat bolag med några tusen aktieägare (inklusive i princip alla i personalen). Jag kan antingen säga att vi inte har några delägare eller så väljer jag att säga att vi alla är delägare. Vi har inga hierarkier och alla våra anställda är lika mycket värda. Vi kan fokusera allt på kundens bästa istället för att strida om interna positioner.

Kommer advokatbyråernas IT-funktioner att bli viktigare i framtiden?

– Absolut, även om det är svårt att avgöra huruvida det blir för interna funktioner eller externa processer och resurser.

Påverkas vissa rättsområden mer än andra av digitaliseringen?

– Från vårt perspektiv så är min ödmjuka gissning att digitaliseringen främst kommer att påverka M&A, compliance och tvistelösningar.

Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete?  Ansvarsförsäkringar?

– Som det är nu återstår det att se. Beroende på vilken typ av teknologi som används kommer ansvaret även att variera i förhållande till den skada som uppstår.

Ansvaret för liv och hälsa kommer alltid att finnas kvar för de som utvecklar och levererar en produkt. I den mån som en organisation inte klarar att leva upp till sitt åtagande faller ansvaret och kostnaderna i stället på samhället och, tillsammans med försäkringsbolagen, oss skattebetalare. I andra fall kan ansvaret i stället bli mål för en förhandling där man i stället via kontrakt och avtal fördelar ansvaret. Även garantier och försäkringar kommer att användas.

Men normalt sett är lagstiftningen alltid ett par steg bakom utvecklingen vilket med all säkerhet innebär att vi kommer att se fler framtida regleringar.

Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år?

– Som det är nu ökar användningen främst inom större branscher vilket bara gör det till en tidsfråga innan den även når juristfirmorna. Förmodligen mycket tidigare än vad många av oss tror. Även om det inte finns exakta mått på vad ”stort” betyder kommer AI att vara närvarande och etablerat inom fem år.

Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen advokatrollen?

– Den har redan haft en massiv inverkan på vår yrkesroll jämfört med de senaste 20 åren då “klippa ut” och “klistra in” bokstavligen krävde sax och lim. Och ser man längre fram kommer digitaliseringen fortsätta att påverka alla aspekter av vårt arbete. Digitaliseringen kommer också att ställa nya krav på juristutbildningen och hur de väljer att forma framtidens nya jurister.

Platsannonser