Paula Röttorp, managing partner på Hannes Snellman
Juridik

"Juridiken är perfekt för AI"

"Juridiken är perfekt för AI så det är egentligen märkligt att transformationen inte har gått snabbare" säger Paula Röttorp, managing partner på Hannes Snellman, till Realtid. Hon tror inte att AI och andra juridiska tekniklösningar innebär slutet för den breda advokatbyrån – iallafall inte så länge branschen visar en förändringsvilja. 

Uppdaterad 2017-11-29
Publicerad 2017-11-29

Paula Röttorp, managing partner på Hannes Snellman kommenterar: 

Hur förbereder ni er organisation för digitaliseringen och AI?

– Både vi och våra klienter genomgår stora förändringar. Det vi säljer är juridisk analys, rådgivning och processledning. Många delar av dessa processer har successivt digitaliserats och kommer att förändras radikalt framöver. Jag ser på framtiden med stor nyfikenhet eftersom jag ser stora fördelar med att förstärka både kvaliteten och tillgängligheten av våra tjänster med digitala verktyg som exempelvis AI. För att vara en organisation som tar till sig nya arbetssätt är det viktigaste att vara nyfiken, öppen mot omvärlden och intressera sig för den resa som våra klienter och samarbetspartners gör och utvecklas med dem. 

Har ni vidtagit några konkreta åtgärder?

– Ja, vi har genomfört piloter av de vanligaste AI-verktygen för due diligence (DD) och funnit att de är bra verktyg för att kategorisera dokument och organisera arbetet genom att till exempel tala om för oss vilka avtal som är snarlika eller hur väldigt lika avtal skiljer sig åt. Det gör att man kan läsa materialet med en viss förförståelse som effektiviserar genomgången och bidrar till en fokusering. Vad gäller andra digitala verktyg erbjuder vi våra klienter digital signering av avtal eller andra handlingar, digital dokumentdelning med mera.

Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av advokattjänster?

–  AI påverkar vissa juridiska tjänster redan idag, men effekten på marknaden är ännu relativt liten. Jag är övertygad om att rätt användning av AI ökar kvaliteten i förhållande till priset och ökar tillgängligheten på juridiska tjänster. Till exempel innebär AI att man kan söka igenom alla blankettlån vid en överlåtelse av en lånestock istället för att endast genomföra stickprov eller titta på mallar. AI gör det möjligt för oss att genomföra en DD även i mindre förvärv eller kika på fler områden jämfört med idag, så länge man ska betala advokatbyråarvode för varje timme manuell granskning. På sikt kommer kunderna inte betala för att jurister ska leta klausuler eller relevanta rättsfall. I framtiden kommer våra jurister att ha tillgång till hela vår knowhow och sina kollegors samlade erfarenhet digitalt med AI-stöd. Här finns det stora kvalitetsvinster att hämta. 

Vilka typer av advokattjänster kommer först att automatiseras med hjälp av AI?

–  Juridiken är perfekt för AI så det är egentligen märkligt att transformationen inte har gått snabbare. Vi är en kunskapsbransch där vi hanterar enorma mängder data baserat på naturligt språk, eller nästan naturligt språk kanske vi ska säga om de juridiska begreppen. De delar som kommer först nu är DD och de delar av rättsundersökningar som främst går ut på att kategorisera information. Upprättande av vissa typer av avtal och handlingar med AI-verktyg är redan relativt stort. Det är i grund och botten väldigt bra för både juristerna och klienterna. Bland de delar vi bistår med, juridisk analys, rådgivning och processledning, ligger rådgivningen längst bort från att automatiseras. Här handlar det ofta om svåra bedömningar, målkonflikter och att vara pedagogisk och förstå vad klienten och i vissa fall även motparten vill och har för drivkrafter. Här är den mänskliga faktorn och empatin helt avgörande och det kommer att vara svårt att ersätta detta med AI, i alla fall under överskådlig tid. Även mer avancerade delar av den juridiska analysen och den mänskliga delen av projektledning och utveckling av våra anställda är självklart avgörande mänskliga delar. 

Hur påverkar AI advokatbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI?

–  AI och olika andra juridiska tekniklösningar (legaltech) skulle kunna innebära slutet för den breda advokatbyrån, men det tror jag inte blir fallet. Så blir det bara om vår bransch visar ovilja att förändras. 

Tittar man på andra branscher som genomgått ”disruption” så handlar det oftast om att de etablerade spelarna inte förändrar sig så att de behåller klientkontakten. Därför måste vi jobba med olika verktyg och inlemma dem i våra tjänster. Jag gillar liknelsen med en DJ – en framgångsrik DJ paketerar innehåll från många olika håll till en ny helhet som är anpassad för just den kvällen och just den publiken. För en advokatbyrå kan det handla om att komma med input och analys från olika källor i en avtalsförhandling och göra vissa enkla moment helt automatiserade och kostnadseffektiva för att helheten och klientkontakten är det mest relevanta.

AI kommer också innebära att vi i viss mån kommer behöva ta in specialiserad supportkompetens för att möjliggöra att tekniken integreras i vår dagliga verksamhet. Kompetensen och inställningen hos våra jurister kommer dock vara det mest avgörande även i framtiden. 

Traditionellt DD-arbete eller repetitivt arbete har sällan varit det som jurister har drömt om att få göra. Samtidigt har det setts som en bra skola för att lära sig. Jag tror att med intelligenta verktyg som hjälper analys och genomgång så lär man sig mycket mer på ett effektivt sätt vilket jag inte tror är någonting negativt för våra jurister – tvärtom. 

Kommer antalet biträdande jurister i förhållande till antalet delägare att minska inom några år? 

– Fler erfarna jurister krävs för kvalificerat arbete och sofistikerade köpare är skeptiska till stora team av oerfarna jurister. Den här utvecklingen är inte primärt teknikdriven men tekniken kan komma att förstärka trenden. Samtidigt ser vi ett behov en ny sorts kompetens och den hittar vi delvis i unga jurister som valt att komplettera sina juristutbildningar med studier inom andra ämnen såsom programmering, datateknik med mera.

Kommer advokatbyråernas IT-funktioner att bli viktigare i framtiden?

– Ja, här är inte juristbranschen annorlunda än andra företag. Det gäller inte minst med anledningen av de ökade kraven på IT-säkerhet. Advokatbyråer hanterar av naturliga skäl känslig information och kan vara måltavlor precis som Panama papers och paradisläckan visat.  

Påverkas vissa rättsområden mer än andra av digitaliseringen?

– Det beror nog egentligen mer på vilka klienter man jobbar med snarare än rättsområdet. I Norden upplever jag att tvistelösning än så länge har påverkats mindre av digitaliseringen och ny teknik i jämförelse med transaktionsjuridiken, medan jag ser den motsatta trenden i den anglosaxiska världen.

Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete? Ansvarsförsäkringar?

– Det är en fråga som regleras i avtal mellan kunden och advokatbyrån, samt advokatbyrån och dess leverantörer. Jag tycker dock inte att man som jurist bör använda verktyg som man inte kan gå i god för om det inte är på klientens begäran. En nog så intressant fråga är när det kan anses oansvarigt att inte använda ny teknik.

Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år?

– Vi var nyligen på IBAs årliga konferens och genomförde en mindre undersökning bland ett 40-tal utländska advokatbyråer. Cirka två tredjedelar av de tillfrågade byråerna har någon gång använt ett AI-verktyg i sin yrkesverksamhet, men bara ett fåtal använder AI kontinuerligt som en bas i transaktionsarbete. Detta kommer att ha förändrats inom fem år, däremot kanske vi inte pratar om samma verktyg för automatiserad DD som vi ser idag, utan dessa har utvecklats och förfinats.

Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen advokatrollen?

– Jag är övertygad om att vi kommer att ha mycket smartare system för att använda vår data vad gäller prissättning av våra tjänster, marknadspraxis och smarta mallar som föreslår skrivningar baserat på närliggande precedents. 

Advokatbranschen gick inte igenom den första industriella revolutionen utan har fortsatt att jobba väldigt hantverksmässigt och nu hoppar vi direkt till digitaliseringen. Det är inte så dåligt som det låter. Vi är experter på klientanpassning och att skräddarsy lösningar för olika situationer. Vår erfarenhet och kommersiella förståelse i kombination med effektivare och smartare digitala verktyg ger oss möjligheten att erbjuda våra klienter den absolut bästa tjänsten både vad gäller rådgivning och processhantering.

Med smartare verktyg kan vi utveckla vår roll och våra arbetssätt samt öka kvalitén utan att öka kostnaderna för klienterna. Ignorerar vi nya verktyg och arbetsmetoder kommer istället vår marknad att undermineras och så småningom tas över av mer agila advokatbyråer eller andra typer av tjänsteleverantörer eller tekniska lösningar som klienten använder själva. Då försvinner också den sammanhållna rådgivningen och med den klientkännedomen och våra komparativa fördelar.

Platsannonser

Logga in