Bank

June bäst i robotklassen

Danske Banks robotrådgivare June tar täten i kampen mellan robotrådgivare på den svenska marknaden.  "En noga genomtänkt portföljkonstruktion utgör grunden," säger affärsutvecklingschef Martin Hagman.

Uppdaterad 2019-12-09
Publicerad 2019-12-05
Junespara.se

June lanserades på den svenska marknaden i mars tidigare i år, men har funnits i Danmark i snart två år. Totalt har June hittills lockat
25 000 kunder.  Nyligen passerades 1,5 miljarder kronor i investerat kapital. 

Hittills i år har June, enligt Danske Bank och Morningstar Direkt, gett en avkastning på insatt kapital med 18,57 procent. På andra plats kommer Nordeas Nora, som ökat avkastningen med 17,57 procent.

Lysa som förvaltar 3,6 miljarder kronor och har 27 000 betalande kunder kniper tredjeplatsen med en ökning på 15,38 procent.

Av de robotrådgivare som offentliggör sina siffror kommer så kommer Avanza Auto in som fyra med en ökning på 15,17 procent.

Martin Hagman är affärsutvecklingschef på Danske Banks kapitalförvaltning. Han tror att framgången framför allt beror på två faktorer:

Martin
Hagman

– Dels är portföljkonstruktionen noga genomtänkt, en bred diversifiering utgör grunden. Dels beror det på investeringsprocessen som bygger på tålamod och disciplin. 

Den här strategin har gjort att June tagit risk inte bara på aktiesidan, utan också på räntesidan. 

– Det har varit lyckosamt både inom traditionella obligationer, företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer som utvecklats väldigt starkt under året. Just tillväxtmarknadsobligationer är något som jag anar flera andra digitala rådgivare valt bort i jakten på att hålla kostnaderna nere. Låg avgift är så klart en viktig parameter, men det får inte bli på bekostnad av otillräcklig riskspridning eller hållbarhet i förvaltningen, säger Martin Hagman.

– Det är viktigt att komma ihåg att förvaltning inte kan utvärderas på så här kort sikt. Det är ett långt linjelopp det här med kapitalförvaltning, men June verkar ha goda chanser att vinna första etappen.

– Vi tror att digital rådgivning kommer att växa framöver och ser fram mot att utveckla nya funktioner, som till exempel kanske en app för Android. Än så länge finns June som App endast för Apple och på junespara.se såklart, säger Martin Hagman. 

 

Platsannonser