Juridik

"Ju mer man lyssnar desto fler och större möjligheter ser man"

Möt en av Sveriges främsta M&A-advokater – Jan Byström. Transaktionsjuristen måste enligt honom “kunna lösa upp en låsning innan bägge sidor har insett att man sitter fast”. 

Uppdaterad 2020-02-23
Publicerad 2020-02-23

Jan Byström är en av Sveriges mest framgångsrika advokater inom mergers and acquisitions (M&A) och private equity. Han har mer än 20 års erfarenhet av att bistå nationella såväl som internationella klienter på både nordisk och global nivå. 

Som ung jurist lärde han sig hantverket i New York och som delägare på Vinge i Stockholm fick han förståelse för sin egen roll som rådgivare.

Under de senaste femton åren har han varit delaktig i fler än 150 transaktioner. Den internationella affärsjuridiska advokatbyrån Bird&Bird, där Jan Byström är verksam sedan snart två år, fokuserar transaktionsverksamheten på teknologidrivna mid-market transaktioner. 

Valet att bli jurist var inte självklart. Inte ens eftergymnasiala studier var självklart. Av de 25 kusinerna var Jan Byström den tredje att läsa på universitet. 

– Det var när jag arbetade som revisorsassistent i min mellansvenska småstad som jag insåg att det inte räckte med en treårig gymnasieutbildning för att bli auktoriserad revisor. Så jag började läsa på distans, men efter den juridiska grundkursen blev jag fast i juridiken och sedan gick jag hela juristutbildningen av bara farten. 

En stor del av Jan Byströms framgång beror enligt honom själv på att han är ”hands on” och mycket aktiv i projekten som han driver.

– Det är naturligtvis inte alla klienter som vill ha mycket delägartid i sina ärenden, men gemensamt för mina återkommande klienter är att det inte räcker med att bara dyka upp till förhandlingarna.

Enligt Jan Byström är det också viktigt att vara närvarande och ledande internt i förhållande de yngre juristerna.

– De arbetar väldigt mycket och under lång tid. De förtjänar närvarande och stöttande äldre kollegor.

Det viktigaste i en klientrelation är enligt Jan Byström att kommunicera lätt, enkelt och rakt och ge konkreta råd. 

– Juristen är aldrig den som bestämmer utan juristens roll är att vägleda klienten. Men ett smörgåsbord av handlingsalternativ är ofta förvirrande och visar närmast på obeslutsamhet hos rådgivaren.  

Transaktionsjuristen måste enligt Jan Byström “kunna lösa upp en låsning innan bägge sidor har insett att de sitter fast”. 

– Som ung är det lätt att fastna i vad man anser vara ”rätt” och ”fel”. Med lite erfarenhet börjar man gärna prata om vad som är ”market”, vilket nästan alltid bara leder till oenighet mellan rådgivarna om vad som är ”market”. Och helt plötsligt har rådgivarna skapat en låsning.

Nyckeln enligt Jan Byström är istället att lyssna.

– Ju mer man lyssnar desto fler och större möjligheter ser man. Det är en fråga om att finna vägar för att nå målet och att förutse hinder som kan dyka upp på vägen. 

Efter att ha slutfört sina juridikstudier vid Uppsala universitet, suttit ting i universitetsstaden, läst en master på King's College i London och arbetat tre år på den affärsjuridiska advokatbyrån Vinge blev han tillfrågad om han ville arbeta ett år på en brittisk eller en amerikansk advokatbyrå. Valet var enkelt: Han ville till New York. 

Redan första veckan på den amerikanska byrån träffade han sin blivande hustru. Det som från början var tänkt att bli ett år i USA blev åtta år. 

Den största utmaningen på den amerikanska byrån var inte juridiken utan själva arbetssättet. 

– När man arbetar med transaktioner är det “transaktionsjuridik” som gäller. I vissa specialfrågor kan man komma till olika lösningar beroende på om man tillämpar svensk eller amerikansk rätt, men det är samma principer och samma logik oavsett vilken rättsordning som gäller. 

Hemma i Sverige på 90-talet var Jan Byström van vid att arbeta tillsammans med en eller kanske två biträdande jurister och en delägare. I New York var det en handfull delägare och totalt uppemot 30 jurister som var verksamma i ett och samma projekt. Och i tillägg till management och transaction services-konsulter fanns ytterligare konsulter inom områden som miljö och fastigheter med i projekten. Att med erfarenheten från Sverige koordinera helheten som senior corporate associate visade sig inte vara helt lätt. 

– Att få in alla dessa juristers och konsulters rekommendationer och inspel i helheten var i sig ett heltidsjobb och ett mycket otacksamt sådant. Om man tappade bort eller på inrådan av ansvarig delägare bortsåg från ett inspel hade man genast ett surt telefonsamtal eller ännu värre en ilsken delägare i annan arbetsgrupp i dörröppningen.

Skälet till att Jan Byström sedan valde att flytta hem till Sverige tillsammans med sin hustru och sin lilla dotter berodde på att familjeliv och arbetsliv ansågs lättare att förena i hemlandet. Men att komma hem från New York visade sig vara en nästan lika stor omställning som flytten dit. Det tog ett tag för honom att återanpassa sig till det svenska arbetssättet.

– Under 2000-talet utvecklades och närmade sig det nordiska transaktionsarbetet det anglosaxiska. Men storleken på transaktioner och bredd och djup på fokusering och komplexitet fortsätter skilja sig mycket. Det påverkar hur man jobbar.

I sitt arbete är Jan Byström ofta med när entreprenörer säljer sina livsprojekt och helt eller delvis går vidare.

– Det entreprenörerna gör är så mycket större och viktigare än bara själva affären. Oavsett på vilken sida av en transaktion jag befinner mig gläds jag oerhört över att få vara med och se dem komma i mål med sina livsprojekt.

Att själv bli entreprenör var en tanke som Jan Byström snart började nära. Att driva en egen verksamhet i mindre format tillsammans med en handfull andra lockade. 

– Som jurist på en större byrå är du en liten del i en stor helhet. Den personliga framgången beror oerhört mycket på byråns varumärke och infrastruktur. Ofta bygger du ingen egentlig egen verksamhet alls. Det är en trygg tillvaro. Jag hade börjat uppleva tryggheten som bedövande och kände tristess. 

När tillfället plötsligt gavs sa han upp sig från den affärsjuridiska advokatbyrån Ashurst och startade en boutique-byrå med tre för detta Vinge kollegor; Fredrik von Baumgarten, Mats Rooth och Tuula Tallavara. Den sistnämnda lämnade ganska tidigt men Mathias Hansson som Jan Byström arbetat med på Ashurst anslöt. Som mest hade byrån ett femtontal jurister. Tack vare hårt arbete och gedigen kompetens blev byrån snabbt en topprankad transaktionsbyrå.  Efter fem år valde dock två av delägarna att lämna byrån och då gick det inte att driva den vidare. 

– Då två kollegor samtidigt men oberoende av varandra valde att återvända till de större byråernas trygghet tog det ett abrupt slut. Men jag ångrar inte att vi hade modet att lämna våra välrenommerade byråer för att driva eget. Och jag är stolt över den position vi tog i marknaden och vill att våra yngre jurister som hade modet att välja en liten boutique framför de etablerade byråerna ska känna samma sak när de ser tillbaka på den fem åren.  

På Bird&Bird håller Jan Byström i den interna utbildningen inom M&A och private equity.

– Det har alltid roat mig. Att se de yngre juristerna utvecklas och ta allt större ansvar är berikande. Och att man ständigt oavsett ålder och erfarenhet också kan lära av andra är spännande.

Jan Byström

Född: 1964.

Utbildning: Juristlinjen Uppsala universitet och LLMs King’s College London och Fordham University New York.

Karriär: Har hunnit med sex New York, London och Stockholmbaserade advokatbyråer.

Lön: 655 000 kronor, Överskott av kapital: 441 898 kronor (2018).

Bor: Falurött med vita knutar i Stocksund.

Familj: Tonårsfamilj.

Drivkraft: Det ska vara roligt.

Karriärtips: Att utvecklas som transaktionsjurist följer ingen linjär kurva. Om kurvan börjar plana ut är det dags att utmana sig.

Platsannonser