FinansNyhet

Jool Capitals enskilt största transaktion sedan start

Publicerad

Erbjudandet om att teckna obligationer i Hancap AB har fulltecknats med en total volym om cirka 335 miljoner kronor.

Staffan Erfors

Göteborgsbaserade Jool Capital Partner AB marknadsförde obligationsemissionen och Jool Market AS var finansiell rådgivare till transaktionen och placerade obligationsemissionen som är företagets enskilt största transaktion sedan starten 2010.

Obligationsemisisonen i Hancap AB tecknades i tre valutaklasser: SEK, NOK och USD. Jool Markets AS placerade obligationsemissonen som tilldrog sig ett stort intresse.

– Vi är mycket glada över att kunna stänga den största transaktion sedan Jool startade, särskilt roligt har det varit att se att investerarna består av en bra blandning av institutioner och enskilda investerare vilket vi tolkat som en kvalitetsstämpel på det arbete som vi lagt ner de sista åren på att utveckla vårt koncept, säger Ola Nilsson, Head of Corporate Finance.

Annons

Obligationen har en löptid på 3 år och avkastar 10 % per år med kvartalsvisa ränteutbetalningar och intentionen är att obligationen ska listas på Nasdaq First North Bond Market.

Obligationens säkerheter består av aktiepant och kovenanter så som leverage ratio, negative pledge och utdelningsbegränsningar.

Roschier Advokatbyrå AB agerade legal rådgivare för transaktionen och Intertrust CN (Sweden) AB är obligationsemissionens säkerhetsagent.

Annons

Hancap är verksamt inom den nordeuropeiska marknaden för byggrelaterade nischprodukter såsom fönster, glasdörrar, tak, uterum och fasadlösningar. Företaget är verksam i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Schweiz.

Koncernen har två ben att stå på dels Hancap Consumer som består av 6 företag som tillverkar, säljer, distribuerar och installerar fönster, skjutdörrar och uterum dels Hancap Facade som är bolagets fasaddivision.

Jool Capital Partner AB är moderbolaget inom en finansiell koncern där dotterbolaget Jool Markets AS har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse från norska Finanstilsynet.

Annons

Jool arbetar med strukturering och placering av finansiella produkter med huvudfokus på företagsobligationer och ränteplaceringar. Företagets huvudkontor är placerat i Göteborg med representationskontor i Stockholm, Oslo, Bergen, Abu Dhabi och Singapore.

Jool är främst en aktör på den nordiska företagsobligationsmarknaden inom segmentet 30-200 miljoner kronor och de marknadsför olika placeringsalternativ till andra finansiella aktörer samt genom egen distribution.

 

 

Annons