Fintech

Jonsson van Huuksloot föreslås som ny ordförande i Quickbit 

Kryptovalutabolaget Quickbit meddelar idag de största aktieägarnas avsikt att föreslå val av Mathias Jonsson van Huuksloot till styrelsens ordförande samt att föreslå omval av Johan Lund till styrelseledamot.

Publicerad 2020-11-27

Nuvarande styrelseledamot Lars Melander har avböjt omval. Styrelsen avser att fortsätta processen att förstärka styrelsens sammansättning genom att rekrytera fler oberoende ledamöter. När detta arbete är avslutat avser styrelsen att kalla till extra bolagsstämma. Det framgår av ett pressmeddelande.

Som framgår av kallelse till ordinarie årsstämma som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 oktober 2020, avböjde nuvarande styrelseordförande Sven Hattenhauer och nuvarande styrelseledamot Johan Lund omval. Johan Lund har nu meddelat att han accepterar omval. Nuvarande styrelseledamot Lars Melander har dock avböjt omval.

– Ur ett ägarperspektiv känner jag ett stort ansvar för alla aktieägare, stor som liten. Intill att en extrastämma kan planeras efter årsskiftet, avser jag ta ett fast grepp om bolaget för att leda det in i nästa fas genom att kandidera till ordförandeposten i styrelsen. Jag vill passa på att informera om att vi har identifierat en långsiktig kandidat till samma roll i bolaget. Personen ifråga får av policyskäl i sin nuvarande befattning, ej ingå i en styrelse där antalet kvinnor ej representerar minst 40 procent av dess ledamöter, säger Mathias Jonsson van Huuksloot, styrelseledamot i Quickbit.

– Vi har dessvärre inte lyckats komma i mål med den uppgiften till dags dato, och väljer därför att bordlägga val av nya styrelseledamöter tills dess en extrastämma kan utlysas. Det är ett utav flera avgörande förutsättningar för att uppta bolagets aktie för handel på en reglerad handelsplats. Till sist vill jag meddela att jag genom min nya roll i bolaget, villkorat inval, med krafttag kommer förändra allmänhetens förståelse av bolagets kommunikation, dess frekvens, tydlighet samt ett transparent budskap. Därutöver vill jag tillse att bolaget når kommersiella resultat som dess aktieägare kan förvänta sig, utan omsvep.

Platsannonser