Finans

Jon Jonsson sålde ut sitt innehav – innan fonden kollapsade

Här är dokumenten som visar att Jon Jonsson sålde ut nästan hela sitt eget innehav i SSE Opportunities – innan fonden fick problem och började avvecklas.
– Jag är extremt besviken på mig själv men insinuationen om wrongdoing, oetiskt eller fraud är bara totalt fel, säger Jon Jonsson.

Uppdaterad 2016-12-06
Publicerad 2016-11-24

Jon Jonssons fond SSE Opportunities har varit en succéhistoria ända till i år. Fonden har gått så dåligt under första havlåret 2016 att Jon Jonsson inledde en avveckling av den sista juni år.

Flera högt profilerade investerare har uttryckt frustration och ilska över bland annat dålig information från Jon Jonsson om fondens utveckling och problem och dessutom har man ifrågasatt de illikvida tillgångarna i fonden, dels karaktären på bolagen som Jon Jonsson har investerat i (”skräpbolag”, enligt en erfaren investerare), dels det faktum att avvecklingen av fonden tar sådan tid.

Men all avveckling tar inte tid för Jon Jonsson. Realtid.se kan idag avslöja att han valde att stiga ur fonden med sitt eget ägarskap redan 2015 – fondens rekordår – och i god tid innan problemen satte igång 2016.

Annual Return-dokument från kanalön Jersey, där SSE Opportunities Ltd har sitt juridiska säte, visar att Jon Jonsson minskade sitt innehav från 12.591 aktier 2015 till 591 aktier 2016.

Realtid.se har diskuterat Jon Jonssons eget ägarskap i fonden med honom grundat på den officiella information som finns i dokumenten från Jersey.

Du hade 12.591 aktier i SSS Opportunities Ltd i januari 2015 och den 1 januari 2016 hade du 591 aktier. Det här är dokument från Jersey som visar det, officiella dokument. Varför sålde du precis innan fonden började gå dåligt?

– Jag sålde i början av 2015, alltså innan fonden gjorde sitt bästa år någonsin. Sedan är det så att jag om-allokerade mitt ägande till On Shore-fonden, det är mindre än 25 procent av det förvaltade kapitalet som ligger i Off Shore-ägande, resten ligger i On-Shore och Managed Accounts.

Jag refererar till officiell information, från 12.591 aktier till 591 aktier.

– Ja, men jag avyttrade i början av 2015 och då missade jag enligt ditt sätt att se uppgången under fondens bästa år någonsin, du har data för Off Shore-fonden, men det finns även en On Shore-fond och Managed Accounts, det du har data för motsvarar mindre än 25 procent av totalen. Det är inte en övergripande bild av verksamheten.

Du får gärna förse mig med en övergripande bild av verksamheten så det blir korrekt bild, för din egen skull.

– Absolut.

Förutom ditt innehav i fonden, har du några privata innehav i bolag som fonden har innehav i? Har du tillexempel innehav i Oniva Online Group Europe eller motsvarande? Finns det innehav av både SSE opportunities och Jon Jonsson privat i samma bolag?

– Jag förstår vad du menar, jag är inte registrerad som privat aktieägare i Oniva.

Oniva var bara ett exempel.

– Jag har innehav på aktiemarknaden, men tänker inte i detalj gå igenom hur min portfölj ser ut.

Om man är konspiratoriskt lagd, som man plägar vara som journalist, skulle du rent teoretiskt kunna gå in privat i ett skräpbolag och två veckor senare går du in tungt med hjälp av fonden och driver upp kursen och du kan realisera ditt privata innehav och sedan får fonden ligga kvar, förvisso med en värdestegring men fonden ligger där den ligger för tillgångarna går inte att avyttra då aktierna inte omsätts på marknaden. Samtidigt har du tjänat bra med pengar vid sidan om. Är den här typ av konspiratoriskt tänkande helt orimligt givet att man ser vilka innehav SSE Opportunities har i illikvida tillgångar?

– Jag har gjort extremt dåliga investeringsbeslut under 2016 och förlorat pengar. Den info du får från ett fåtal investerare som inte har brytt sig om att sätta sig in hur det är. Om man påstår att perfomance 2015 skulle vara upp-pumpad så ska man komma ihåg att 85 procent av vinsterna för 2015 kom från likvida investeringar som även avslutats under 2015 vilket falsifierar det här argumentet, säger Jon Jonsson och fortsätter:

– Återigen jag har gjort dåliga affärer och får stå för det. Jag är extremt besviken på mig själv men insinuationen om wrongdoing, oetiskt eller fraud är bara totalt fel. Det har varit dålig genomlysning då det inte är en regulated fond utan ett investmentbolag vilket gör det lättare att skapa konspirationsteorier.

Har du något övrigt att tillägga i den diskussionen?

– Den stora gruppen investerare som har varit med under en längre period har inte kommit till de slutsatserna. De flesta investerare kommer till andra slutsatser än de investerare som är upprörda.

Realtid.se har sedan i söndags per mejl och telefon bett Jon Jonsson om dokument som kan styrka hans uppgifter om att han ”om-allokerade” sitt ägande till en On Shore-fond och Managed Accounts.

Jon Jonsson har, än så länge, valt att inte förse Realtid.se med några dokument som kan styrka hans version.
 

Platsannonser