Johnny Munkhammar...

...som på torsdag ska hålla ett anförande på anrika Trinity College i Dublin. Vad ska ditt föredrag handla om?

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2006-11-15

– Det blir ett av många tal som jag hållit och kommer att hålla utifrån min bok European Dawn, som kom för ett år sedan.

– Budskapet i boken är att de problem som de flesta länder i Västeuropa brottas med – låg tillväxt och hög arbetslöshet – till stor del är orsakade av det ekonomiska system som dessa länder, inklusive Sverige, anammat. Nämligen ett system med stor offentlig sektor och höga skatter. Vi kallar ju detta ofta för den ”svenska modellen”, men det är i mångt och mycket den ”västeuropeiska modellen.

– Irland är för övrigt mycket bra plats för detta tema, eftersom just Irland valt en annan och mycket framgångsrik väg. Man har sänkt skatterna rejält, privatiserat och avreglerat, vilket gjort att Irland gått från att tillhöra de fattigaste länderna i Europa till att vara en av de rikaste.

– Nu finns det grupper på Irland som tycker att det räcker, och att landet istället borde anpassa sig till resten av Europa. Mitt budskap kommer att vara: Gör inte det!

– Men jag kommer också att tala om globaliseringen, och vilken väg EU bör gå.

Du hamnar i fint sällskap. Tidigare har bland andra Bono, Friedrich Engels och Winston Churchill talat där.

– Ja, jag tror jag har mest gemensamt med Churchill. Han är lite av en idol för mig.

Johnny Munkhammar, som är statsvetare, är verksam vid tankesmedjan Timbro, och har tidigare varit aktiv i Liberala ungdomsförbundet. Han har kandiderat till Europaparlamentet för Folkpartiet.

Platsannonser

Logga in