FinansNyhet

Johan Torgeby: ”Hållbarhet lika viktigt som kreditrisk”

"Vi kan se att exempelvis klimatrisker allt mer prisas in i värderingar", säger Johan Torgeby till Realtid. Foto: SEB Group
Publicerad

SEB:s vd till Realtid om storbankens satsningar på hållbarhet.

Anders Frick

Ett högre resultat än förväntat – men ingen aktieutdelning under 2020. Det var något av det som presenterades på SEB:s kvartalsrapport under torsdagen. Samtidigt intensifierar SEB sitt arbete mot hållbarhet genom att etablera en hållbarhetskommitté som sorterar direkt under vd Johan Torgeby. Tanken är att gruppen ska ta ett heltäckande grepp på området och jobba på samma sätt som bolaget jobbar med kreditriskerna.

– För SEB är hållbarhet lika viktigt som kreditrisk. Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för att värdera tillgångar och framförallt för att bedöma långsiktig lönsamhet i bolag. De bolag som är framtidssäkrade och har en långsiktig hållbar affärsidé som också bidrar till den omställning som samhället går igenom kommer att klara sig bättre. Vi kan också se att exempelvis klimatrisker allt mer prisas in i värderingar, säger Johan Torgeby till Realtid.

Apropå kreditrisk så var kreditförlusterna under det tredje kvartalet drygt 1 miljard och kopplas huvudsakligen till offshoreverksamhet, i klartext oljeborrning.

Annons

– Som företagsbank har vi många olika typer av bolag som kunder, och många av dem har varit kunder hos oss under många år. Bland dessa finns också företag inom olja och gas, framförallt i Norge. En tydlig effekt av coronapandemin är att oljepriset har fallit kraftigt och den branschen är därmed väldigt utsatt och det påverkar också våra kreditförluster. Långsiktigt bedriver vi just nu ett arbete där vi klassificerar alla bankens innehav och åtaganden i linje med Parisavtalets mål. Vi är mitt i det arbetet just nu, säger Johan Torgeby.

Han säger att SEB som bank har en stor möjlighet att påverka i riktning mot ett mer hållbart samhälle och att banken kan bidra med råd och stöd – inte minst till energibolag som också är på en omställningsresa, att gå från exempelvis fossilt till förnybart.

Under kvartalet har banken genomfört några stora affärer med fokus på hållbarhet.

Annons

I september emitterade Riksgälden en grön obligation till ett värde om 20 miljarder kronor. SEB var strukturell rådgivare för obligationen och ledarbank tillsammans med Barclays, Danske Bank, NatWest Markets och Swedbank. SEB har även varit involverad i arbetet med Daimlers gröna obligation samt Volvo Cars gröna obligation om 5 miljarder kronor.

En annan koppling till hållbarhet är SEB:s nya ventureverksamhet, kallad SEB Greentech. Den ska drivas av Markus Hökfelt, som för närvarande är förvaltare för Almi Invests greentechfond. Investeringskapitalet från start är 300 miljoner kronor men ambitionen är att siffran ska öka till 1 miljard kronor över tid. Enligt Johan Torgeby blir SEB Greentech en systerorganisation till SEB Venture Capital, som investerar riskkapital inom fintechområdet.

– Vi startade SEB Greentech som en del i vår ambition att bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Sektorn för grön teknik är under snabb utveckling och vi tror att den kommer att spela en nyckelroll i omställningen. Det finns dock en brist på investeringskapital i denna sektor eftersom investeringar i ny, grön teknik ofta tar längre tid för att utvecklas och mogna än traditionella riskkapitalinvesteringar. Det är kritiskt att unga företag inom greentechområdet får tillgång till finansiering i tidiga skeden att kunna förverkliga framtagandet av teknik, produkter och tjänster som kan komma samhället till godo, säger Johan Torgeby.

Annons

Johan Torgeby kommenterar även det faktum att SEB i somras fick en sanktionsavgift på 1 miljard kronor – något som kan anses ligga banken i fatet i och med satsningen på hållbarhet.

– Att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet är av högsta prioritet för SEB och har varit det under lång tid. Men så länge det finns kriminalitet i världen så kommer kriminella att försöka göra illegala pengar tillgängliga för konsumtion och placeringar. Här har SEB ett stort ansvar att göra vad vi kan. Självklart kan man också se regelefterlevnad som en typ av hållbarhetsfråga. Det finns däremot ingen motsättning att ha höga ambitioner inom hållbarhet och regelefterlevnad. Vi behöver göra både ock, säger han.

Hur ligger SEB:s totala verksamhet i linje med Parisavtalet?

– Det är en analys som just nu pågår, där vi klassificerar alla bankens tillgångar och åtaganden i linje med Parisavtalets mål. Det är ett omfattande arbete och vi kommer att återkomma när det har kommit längre. Vi har också satt igång ett arbete där vi tillsammans med våra kunder jobbar med detta, då det finns en stor efterfrågan, inte minst hos företagskunder att ännu bättre förstå och jobba med sin egen klimatpåverkan, säger Johan Torgeby.

Han påpekar att SEB var en av de banker som hösten 2019 undertecknade FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet och att man har en ambition att följa Parisavtalet.

 

 

 

Annons