Johan Carlström. Foto (montage): Fingerprint
Ekobrott

Johan Carlström återkallar kravet om friande dom

Fingerprints storägare Johan Carlström har tidigare krävt ersättning och en friande dom efter att åklagaren lagt ned en åtalspunkt. Kravet mötte kritik från åklagaren och nu ändrar Carlström sig.

Publicerad 2019-11-18

Fingerprints tidigare vd, grundare och storägare Johan Carlström, har nyligen krävt att domstolen ska meddela en frikännande dom avseende den nedlagda åtalspunkten om grovt insiderbrott. Nu återkallar han sitt yrkande.

”I rubricerade mål återkallar Johan Carlström härmed sitt yrkande om deldom och sitt yrkande om ersättning för rättegångskostnader”, skriver Johan Carlströms försvarare Per E Samuelson i en skriftväxling med domstolen.

Johan Carlström och hans advokat Per E Samuelsson ville att ett beslut om friande dom skulle ske genom en deldom, men åklagaren var kritisk och menade att detta skulle ta ”betydande tid” för både domstol och åklagare.

I en skriftväxling i domstolen vill rådmännen veta hur stor ersättning Johan Carlström yrkar om. Inkluderar det yrkande beloppet om drygt 168 000 kronor moms eller inte och hur fördelar sig beloppet på arbete och tidsspillan samt vilket arbete tar sikte på den nedlagda åtalspunkten är frågeställningen.

Åklagaren har i ett tidigare yttrande angående Johan Carlströms krav uppgett att den aktuella åtalspunkten är relativt liten sett till åtalet i sin helhet och att ersättningen därmed inte kan motivera en sjundedel av den totala nedlagda tiden på målet.

Johan Carlström misstänks för grova insiderbrott. I januari i år lade alltså Jonas Myrdal ned en av åtalspunkterna, vilken gäller grovt insiderbrott. Kvar finns sex andra misstankar om grovt insiderbrott där åklagaren yrkar att 4,4 miljoner kronor ska förverkas som utbyte för brott. Åklagaren yrkar även om näringsförbud på fem år.

Just nu pågår planeringen med huvudförhandlingen som ska hållas från och med den 27 januari 2020 till och med den 3 mars 2020.

Åklagaren har tre dagar med sakframställan, försvaret har fem dagar gemensamt med förhör med Johan Carlström och två dagar är avsatt till förhör med fem vittnen. Detta följs av en dag vardera av plädering och två reservdagar.

Fingerprint Cards faller med drygt 5 procent på börsen under måndag förmiddag.

Misstankarna

Enligt åklagarens misstankar ska Johan Carlström i februari 2013 fått insiderinformation gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards AB från Hardware & Software Technologies. Han har därefter den 25-26 februari 2013 och den 5 mars 2013 köpt totalt 475 000 köpwarranter relaterade till Fingerprint Cards AB för sammanlagt 1 277 000 kronor.

Informationen om ordern offentliggjordes sedan den 11 mars 2013. 

Han ska även i juli 2013 fått insiderinformation gällande en försäljningsprognos för tredje kvartalet 2013 samt för helåret 2013 för Fingerprint Cards AB. Den 11 juli 2013 och den 16 juli 2013 sålde han totalt 196 456 aktier i bolaget för sammanlagt 9 915 000 kronor (exklusive courtage). 

Informationen offentliggjordes den 2 augusti 2013. 

Johan Carlström kan, enligt åtalet, i augusti 2013 fått insiderinformation dels gällande Fujitsus lansering av en telefon med teknik från Fingerprint Cards AB, dels gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards AB från CrucialTec. Den 9 augusti 2013 har han köpt 41 900 aktier i Fingerprint Cards AB för 1 862 000 kr och 900 000 köpwarranter relaterade till Fingerprint Cards AB för 1 961 000 kr (exklusive courtage). 

Informationen avseende Fujitsus lansering offentliggjordes den 19 augusti 2013 och beträffande en ny order från CrucialTec den 21 augusti 2013. 

I augusti 2013 har Johan Carlström fått insiderinformation gällande Pantechs lansering av en telefon med teknik från Fingerprint Cards AB. Han har därefter mellan den 9-23 augusti, vid fyra tillfällen, köpt värdepapper i, eller relaterade till, Fingerprint Cards AB  för sammanlagt 10 489 000 kronor (exklusive courtage) 

Informationen offentliggjordes den 28 augusti 2013. 

Johan Carlström har, enligt åtalet, fått insiderinformation gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards AB från Hardware & Software Technologies i augusti och september 2013. Han har därefter den 5-6 september 2013 och den 9 september 2013 köpt totalt 2 615 000 köpwarranter relaterade till Fingerprint Cards AB för sammanlagt 10 356 171 kronor. 

Informationen offentliggjordes den 13 september 2013. 

Johan Carlström har i mars 2014 fått insiderinformation gällande order eller kommande order för Fingerprint Cards AB från Hardware & Software Technologies. Han har därefter köpt värdepapper i, eller relaterade till, Fingerprint Cards AB under fem tillfällen i mars köpt aktier för sammanlagt 10 034 000 kronor. 

Informationen offentliggjordes den 26 mars 2014. 

Platsannonser