Annons

Annons

Jochnick tar NCAB till börsen

Robert af Jochnick avser att notera NCAB på Nasdaq Stockholm samtidigt sker en nyemission av aktier till ett värde om cirka 100 miljoner kronor.

NCAB Group AB offentliggör i dag en avsikt att notera bolaget aktier på Nasdaq Stockholm med första handelsdag den 5 juni. Det framgår av ett pressmeddelande. 

"Noteringen förväntas främja NCAB:s fortsatta tillväxt och operationella strategi, bland annat genom en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden såväl som genom en diversifierad ägarbas av nya svenska och internationella aktieägare. Nasdaq Stockholm har godkänt NCAB:s ansökan om upptagande till handel under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls”, framgår det av pressmeddelandet.

- Att bli ett noterat bolag är ett logiskt steg för oss nu när vi har nått tillräcklig storlek, lönsamhet och mognad. Jag är stolt över alla på NCAB som har bidragit till att utveckla verksamheten till ett marknadsledande företag med global räckvidd. Noteringen är en kvalitetsstämpel som kommer göra det möjligt för oss att attrahera fler större kunder och genomföra ytterligare förvärv, kommenterar Hans Ståhl, vd för NCAB.

Annons

Annons

- Det har varit fantastiskt att delta i utvecklingen av NCAB sedan 2007 och att samarbeta med ledningsgruppen och många mycket kompetenta medarbetare. Det finns en kultur av teknisk specialisering, samarbete och hängivenhet till kunderna. Jag är särskilt stolt över de höga betyg NCAB får av sina kunder och medarbetare. Jag tror också att det medvetna arbetet NCAB gör inom hållbarhet är en viktig del av framgången. Det blir spännande att fortsätta utveckla NCAB tillsammans med många nya ägare i en publik miljö, Christian Salamon, Styrelseordförande i NCAB, kommenterar.

Erbjudandet i samband med noteringen innefattar en försäljning av befintliga aktier samt en nyemission av aktier i bolaget till ett värde om cirka 100 miljoner kronor, innan transaktionskostnader.

Huvudaktieägarna kommer efter erbjudandet fortsatt ha ett väsentligt aktieinnehav i bolaget, framgår det i pressmeddelandet. 

Investeringsbolaget R12 Kapital, som ägs av Robert af Jochnick med familj, och Gogoy, ägt av NCAB:s styrelseordförande Christian Salamon, har uppger att de avser vara kvar som aktieägare på lång sikt.

NCAB är en leverantör av mönsterkort med en fabriksnärvaro i framför allt Kina. Bolaget, som grundades 1993, har lokal närvaro i 15 länder och kunder i cirka 45 länder världen över. Per den 31 mars 2018 hade NCAB 365 anställda.

Från 2008 till 2017 har intäkterna ökat från 374 miljoner kronor till 1.400 miljoner kronor, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 16 procent. Ökningen av intäkterna har drivits av både organisk tillväxt och förvärv. 

Aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt (utanför USA) samt till allmänheten i Sverige. 

Fullständiga villkor för erbjudandet kommer att ingå i prospektet, som förväntas publiceras omkring den 24 maj 2018. 

Carnegie Investment Bank har anlitats som global koordinator och bookrunner i samband med erbjudandet.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons