Magnus Eriksson
Revision

"Jämställdhet är naturligt för oss"

Redovisningsföretaget Aspia har inte ens fyllt ett år som eget bolag. Nu toppar de tidningen Balans lista på jämställt ägande med 33 procent kvinnor i partnergruppen.
–Jämställdhet och övrig mångfald är oerhört viktigt för affären, säger Magnus Eriksson, vd på Aspia.

Uppdaterad 2019-03-15
Publicerad 2019-03-07

Vad beror det på, Magnus Eriksson, vd på Aspia, att ni har så många kvinnor som är delägare?

– Redan innan vi blev Aspia och ingick som affärsområde i PwC arbetade vi med jämställdhet. När vi den 1 juli bildade Aspia och fick möjligheten att skapa en ny partnergrupp ville vi  hitta rätt personer. Sedan har vi vuxit bland annat tack vare förvärv och KPMG och DLN Nordic. Så sent som 1 februari kom 53 personer från Skeppsbron Skatt. Nu är vi 1450 medarbetare på cirka 70 kontor.

– Men i botten ligger ett långsiktigt och enträget arbete. Jämställdhet är en naturlig del i vår verksamhet.

Hur jobbar ni för jämställdhet på Aspia?

– Det är en del av vår kultur. Vi har det i fokus hela tiden, när vi anställer medarbetare, ger dem uppdrag och ansvar, när vi coachar dem och i vår process för rekrytering av chefer. Vi planerar målmedvetet utveckling för alla våra medarbetare.

– När vi rekryterar chefer kräver jag alltid kandidater av båda kön. Vi har ett unikt läge nu när vi skapat en ny organisation.

Vilka insatser ger effekt?

– Många pratar fina ord om jämställdhet, men stannar vi det. Det är viktigt att verka för det i vardagen. Kulturfrågan är oerhört viktig, inte bara för jämställdhet utan för hela mångfaldsperspektivet. Det är som sagt grundläggande för oss. Internkommuniktion är också väldigt viktig, där vi medvetet och långsiktigt profilerar chefer och medarbetare på ett jämställt sätt. 


Vilken lönsamhetseffekt ger ett jämställt  bolag?

– Det är väldigt svårt att säga konkret. Den frågan känns lite fel ställd. Men vi har haft en fin utveckling och de kvinnor som har kundansvar har haft en fantastisk utveckling på sina kundstockar. En stor andel av de kundansvariga med störst volym är kvinnor. Det gör mig oerhört glad.

– Men jämställdhet och övrig mångfald är oerhört viktigt för affären. Vi ska spegla samhället och kunderna.

Det här gällde delägare. Hur ser era siffror ut när det gäller chefer?

– I ledningsgruppen är vi två kvinnor och fyra män. Bland cheferna i organisationen är 34 procent kvinnor.

Vilka är dina råd till andra som vill åstadkomma större jämställdhet?

– Långsiktigthet. Att mäta KPI:er för jämställdhetsarbetet. Att ha förståelse för att människor är olika. Man behöver också etablera en samsyn i högsta ledningen om att detta faktiskt är viktigt för vår affär, för att vi ska nå våra tillväxtmål.

Platsannonser