Christoffer Augustsson siktar över index med jämställdhet som investeringsstrategi.
Fonder

Jämställda fonder testar populär tes för att nå bättre avkastning

I slutet av förra året lanserades fonderna som bygger på tesen att jämställda grupper genererar bättre resultat. "Det här handlar inte om rättvisa utan om avkastning", säger grundaren Christoffer Augustsson.

Uppdaterad 2018-03-07
Publicerad 2018-03-07

I slutet av förra året lanserades jämställda fonder för retail-handel på några mindre handelsplatser i Stockholm. Målsättningen är att nå de stora institutionella investerarna, som borde vara intresserade av produkten givet deras proaktiva hållbarhetsstrategier. Men för grundaren Christoffer Augustsson handlade det inte om att driva jämställdhetspolitik utan om strikt finansiella hänsyn.

– För mig har det aldrig varit en kamp för rättvisa. För mig handlar det om mitt intresse för företagande och vad som är bäst för företagen, säger han.

Historien bakom jämställda fonder är historien om ett gäng grabbar som träffades under studietiden och drivit företag tillsammans sedan dess, alltid i finansbranschen. Efter ett tiotal år behövde de utvecklas. Det var dags att ta in externa styrelseledamöter, nya personer och nya idéer.

– Vi började fundera på vad vi behövde och hur vi skulle hitta det och det givna svaret var att vi behövde ta in kvinnor, säger Christoffer Augustsson.

Insikten började i hemmet. När han kom hem till sambon och berättade hur det låg till med något kunde hon välta omkull hela resonemanget genom att tänka på ett helt annat sätt.

– När man tar del av varandras olika synsätt landar det alltid i mycket bättre beslut. Det gäller hemma och det gäller naturligtvis i företaget, säger Christoffer Augustsson.

Utifrån den självupplevda insikten började han intressera sig för om det fanns belägg för den känslan han hade; han började läsa på och det visade sig att det fanns hur mycket data som helst.

– Sambandet var glasklart, det är väldigt tydligt att bolag som styrs av icke homogena grupper tar bättre beslut och det leder till högre lönsamhet. Vad det beror på är svårare att belägga. Är det jämställda bolag som är bra eller är det bra bolag som är mer jämställda?

Christoffer Augustsson är i första hand inte intresserad av varför utan vill åt resultatet.    

Jämställda fonder syftar just till att testa tesen om att jämställda grupper genererar bättre resultat.

Hösten 2016 började arbetet med att utveckla produkten. Det visade sig att ingen på marknaden kommit på att använda jämställdhet som ett hårt kriterium inom fondförvaltning. Christoffer Augustsson och hans kollegor beslutade sig för två hårda kriterier: bolagen ska utvärderas ur jämställdhetssynpunkt på styrelsenivå och kravet ska vara minst 40 procent representation av vardera könet. I övrigt ska fonderna vara bransch- och sektorneutrala.

– Om vi skulle gå in för att utse enbart de mest jämställda bolagen på börsen så skulle det bli skevt eller tiltat sektormässigt och den enskilda branschens utveckling skulle ge större utslag än vår x-faktor, som ska vara jämställdhet, säger han.

Fonderna är även valutaneutrala och geografiskt neutrala.

Jämställda fonder förvaltar i dag tre fonder: Jämställda Bolag Sverige, Jämställda Bolag Europa och Jämställda Bolag Global, totalt med cirka 160 miljoner kronor i förvaltat kapital.

För globalfonden har man sänkt kravet för könsrepresentation till 35 procent.

– Jag tror att 35 procent på den globala marknaden kan ge ännu högre utslag än 40 procent på den europeisk eller svenska marknaden. Allt handlar om hur mycket man kan urskilja sig i den miljö där man verkar, säger Christoffer Augustsson.

Efter bara tre månader på marknaden är det för tidigt att dra några slutsatser, men man kan konstatera att Europafonden och globalfonden utmärker sig framför Sverigefonden, vilket skulle kunna vara ett utslag av att jämställdhets faktorn är mindre utslagsgivande i den svenska miljön.

90 bolag i Sverige klarar jämställda fonders hårda kriterier, medan japanska företag sticker ut som extremt dåliga på jämställdhet. Andra observationer som kan göras är att industrisektorn generellt sett är mansdominerad, medan fastighetsbranschen och health care är jämställda.

– Vi tror stenhårt på tesen om att jämställdhet genererar resultat och vi kommer successivt skruva i våra kriterier i takt med att marknaden utvecklas. Det här är som all investeringsverksamhet ett långsiktigt projekt, säger Christoffer Augustsson.

Strategisk kapitalförvaltning

Jämställda fonder är en den av Strategisk kapitalförvaltning. Våren 2017 söktes tillstånd hos Finansinspektionen och i juni 2017 startade fonderna. Lansering mot kund skedde i månadsskiftet november/december och fonderna handlas i dag av retail-kunder på plattformar som Avanza, Nordnet och PPM.

Jämställd styrelse är det hårda kriteriet för att representeras i fonden. 90 svenska bolag klarar det i dag.

 

Platsannonser