FinansNyhet

”Jämställda bolag presterar bättre än börsindex”

Publicerad

Diana van Maasdijk, vd och grundare av holländska Equileap, är i Stockholm för att tala om Gender lens investment, jämställda investeringar. ”Något som är ännu viktigare än könskvotering är att tvinga fram transparens”, säger hon.

Sara Johansson

Diana van Maasdijk grundade Equileap tillsammans med kollegan Jo Andrews 2016. Idén var att förbättra jämställdheten på arbetsplatserna med en strategi som ingen tidigare hade tänkt på – genom att flytta marknadens investeringskapital till jämställda bolag.

– Vi tror att det finns lika många duktiga kvinnor som män. Därför är det vettigt att det finns en balans i företagssektorn, men det är ingen balans i dag. Män och kvinnor tar samma examen men ändå ser man att det i slutändan är männen som tar ledarpositionerna. Någonstans går det fel. Idén var att fixa detta, säger Diana van Maasdijk till Realtid.

De hade läst studier om att bolag med med balans mellan könen presterar bättre. 

Annons

– Vi tänkte att detta kan vi ta med oss till investerarna och säga att ni har möjlighet att välja bolag som är jämställda i era investeringar och få bättre portföljer. När investerarna vill ha jämställda bolag då kommer bolagen ändras.

Jämställdhetsdiskussionerna om bolagsstyrelser hade länge pågått och information om styrelserna var lätta att finna. Diana van Maasdijk och Jo Andrews bestämde sig för att ha fler kriterier för att skapa en databas med information om jämställdhetsarbetet i alla nivåer på bolagen för att därefter göra ett poängsystem mellan 0 och 100 som visar hur bra bolagen presterar inom jämställdhet. Det blev 19 kriterier (se faktaruta) som bolagen ska försöka nå upp till för att topprankas i listan.

– Vi undersöker fler än 3 000 bolag runt om i världen och poängsätter dem och gör sedan denna data tillgänglig för investerare. Investerarna kan jämföra sin portfölj med listan och avgöra om bolagen de har investerat i är bra eller inte. Om ett bolag i portföljen inte uppfyller en del av kriterierna kan de även påverka bolagen i rätt riktning.

Annons

Antalet bolag som jämförs och placeras på listan växer successivt. Urvalet är noterade bolag på mid market i 23 av världens starkaste ekonomier. Market cap på bolaget ligger över 2 miljoner dollar.

Varför denna selektering?
– Vi måste börja någonstans. Vi vill förändra situationen för de flesta kvinnorna i världen. De största bolagen i världen är de största arbetsgivarna och har de största leverantörskedjorna. Om vi kan klara av att förändra dessa först, så gör vi skillnad för flest antal kvinnor.

Kontrollerar ni alla led, även leverantörerna till dessa storbolag?
– Vad vi samlar in är den data som bolagen själva publicerar. Vi går igenom deras årsrapporter, deras corporate responsibility reports. Framgår det inte där hur fördelningen mellan könen på alla nivåer är så kontaktar vi bolagen och ber dem skicka informationen. Vi uppmanar bolaget också att offentliggöra denna typ av information för att få upp poängen i denna ranking.

Annons

Dubbelkollar ni uppgifterna som bolagen lämnar ut?
– Det enda sättet vi kan dubbelkolla detta är genom deras årsrapporter. Men det är klart, vi är inga revisorer eller revisionsbolag.

Den 2 oktober 2019 kommer nästa globala rapport där rankingen mellan bolagen framgår. Bland annat kommer vi kunna läsa vilka svenska bolag som placerar sig i toppen. Diana van Maasdijk säger att hon har sett en utveckling på marknaden efter att de börjat publicera dessa rapporter. 

– Eftersom vi gör denna info tillgänglig börjar bolagen känna konkurrensen där de vill uppnå en bra placering på denna lista. Flera bolag har kontaktat oss och frågat vad de behöver göra för att få bättre betyg, vilket är bra eftersom vi då kan ge dem svaren att de kanske behöver få en bättre balans mellan könen och minska löneklyftorna.

– Vd:arna är av naturen tävlingsinriktade. När de ser sig i dessa listor gör de en förändring.

Men hur presterar dessa typer av bolag?
– Vi har gjort index på de bäst presterade jämställda bolagen och jämförde hur dessa presterar jämfört med börsindex. Vad vi ser presterar dessa bättre än börsindex.

– Vi har inget bevis varför det är på detta sätt men om jag ska ge en kvalificerad gissning beror detta på att detta är bolag som behandlar sina medarbetare bättre. Om du tror att kvalitét är lika spritt mellan män och kvinnor, att de bästa medarbetarna är lika utspridda mellan könen förlorar man hälften av de bästa om man bara väljer mellan män.

Hur ser intresset ut för denna typ av investeringar?
– Det växer. Intresset är så nytt så vi måste få in den i marknaden. Många vet inte att man kan lägga till denna jämställdhetslins i investeringarna. Just nu är det populärt att investera i miljö och hållbarhet och det är mycket viktigt. Vi försöker att expandera den vågen av intresse till sociala frågor som jämställdhet.

– Jag uppmanar investerare att kontakta sin bankman och fråga efter dessa investeringar.

Diana van Maasdijk berättar att Equileap har inlett samarbeten med flera kapitalförvaltare om flera investeringsprodukter. Realtid skrev senast i början av mars i år om Avanza som lanserade AVA Gender Equality Tracker som handlas som en vanlig aktie på Stockholmsbörsen och följer Equileap Europe Gender Equality Index.

Anledningen till att Diana van Maasdijk i skrivande stund är på besök i Sverige är just på grund av en inbjudan från Avanza för att prata med deras private banking-kunder.

Hur många klienter har ni?
– Nu är det lite mer än 15. En del institutionella investerare har börjat använda vår data. Det är inte så många men vi är väldigt stolta över dem, det är många väldigt bra och kända namn som Storebrand, Avanza, UBS, Roschild och Lyxor.

Känslan hon får är att intresset för denna typ av investeringar växer i Sverige.

– Vi samtalar med flera av de stora spelarna. Vi hoppas att vi väldigt snart kommer kunna uppge flera som använder vår data.

– Jag är särskilt uppmuntrad i Sverige för jag känner att många svenska kvinnor och män tycker att det är på tiden och att det nu får vara nog. Jag får en känsla att Sverige har talat länge om jämställdhet men att man inte har nått ända fram ännu.

Hon noterar även att Sverige har bland de största pensionsfonderna i världen. Om dessa skulle ta steget att göra jämställda investeringar skulle de utgöra ett exempel för resten av världen. 

– Jag har mycket stort hopp för Sverige.

Ser du några skillnader mellan Sverige och andra länder?

– Ja, när vi jämför med era grannar. Medelbetyget för svenska bolag är högre än i Danmark men inte bättre än Norge. Norska medelvärdet är bättre än det svenska men det finns fler svenska bolag i toppen på listan.

Tror du på könskvotering?
– När diskussionerna startade för 15 år sedan brukade jag säga nej. Jag tyckte inte att det behövdes utan att det räckte med att tala om fördelarna med en könsbalans. I dag är jag för könskvotering. Jag tycker det tar för lång tid och jag känner att det inte händer något utan ett framtvingande, säger hon men säger samtidigt att i de länder där könskvotering existerar blir det bättre balans mellan könen på styrelseplatserna men inte bättre balans mellan könen på andra nivåer i bolaget. 

– Något som är ännu viktigare än könskvotering är att tvinga fram transparens. Att tvinga bolagen att vara transparenta om allt relaterat till jämställdhet. Då kommer bolagen vid jämförelse med andra bolag skämmas, säger hon.

Annons