FinansNyhet

Jämställda bolag presterar bäst

Publicerad

Fler kvinnor i toppledningen genererar stabila vinster och finansiella avkastningar med lägre risk. Det visar en ny rapport från Pwc.

Sara Johansson

Nordiska bolag med kvinnor i styrelsen och i ledningen presterar bättre och är mer lönsamma än andra bolag, enligt en rapport från Pwc, utförd på uppdrag av Storebrand och Care

Rapporten hänvisar bland annat till en färsk rapport från International Labour Organization som undersökt nära 13 000 bolag i 70 länder där 57 procent av bolagen svarade att jämställda initiativ förbättrade affärsresultaten. 60 procent av de svarande rapporterar högre lönsamhet och produktivitet, 57 procent rapporterade ökad förmåga att attrahera och behålla talanger och 54 procent rapporterar större kreativitet och innovation.

Av de 13 000 företag som undersökts av ILO visar att 74 procent av de bolag som har kvinnor i ledningen redovisar en vinstökning mellan 5 och 20 procent.

Annons

Pwc:s rapport över nordiska bolag bekräftar den tidigare internationella rapporten där nordiska bolag med fler kvinnor i styrelsen slår de övriga bolagen; De växer snabbare med både intäkter och eget kapital, har högre vinstmarginaler och högre avkastning på eget kapital och har mindre volatila aktiekurser.

Nordiska företag med fler kvinnor i styrelsen har också färre år med negativ vinst eller negativ tillväxt i eget kapital mellan 2014-2018, visar rapporten. 

”Denna korrelation är ännu starkare än korrelationen med finansiella resultat. Vi ser ett tydligt mönster att ju starkare kvinnornas närvaro i företagsstyrelserna är, desto färre år av negativa resultat och negativ tillväxt”.

Annons

Vidare framgår det av rapporten att ”korrelationen mellan kvinnlig styrelserepresentation och ekonomisk prestation indikerar i första hand att det skulle kunna finnas en finansiell risk med låg kvinnlig representation på nordiska företagsstyrelser. Företagen med färre kvinnor på sina styrelser är mindre lönsamma och växer inte lika snabbt” som de övriga bolagen – och företag med dålig jämställdhet i sina styrelser presenterar i allt högre grad årliga förluster och negativ tillväxt. 

Thomson Reuters Diversity & Inclusion (D & I) Index kom fram till liknande resultat när de jämförde företag baserat på 24 indikatorer, inklusive jämställdhetsbalans på olika organisationsnivåer. De fann att de 100 bästa D & I-företagen hade bättre avkastning på eget kapital över fem år.

Pwc:s rapport visar även att nordiska företag med kvinnor i ledningen är mer lönsamma än övriga bolag. 

Annons

”Företag med fler kvinnor i toppledningen har högre vinstmarginaler och högre avkastning på eget kapital”. 

Till skillnad från kvinnlig styrelserepresentation är kvinnor i toppledningen inte förknippade med snabbare tillväxt men däremot är deras tillväxt mindre volatil, med mindre fluktuationer i aktiekurser än deras mindre jämställda konkurrenter. 

Företag med en hög andel kvinnor i toppledningen har också upplevt färre år med negativa resultat och negativ tillväxt än företag med färre andelen kvinnor i högsta ledningen. 

”Vår analys visar att kvinnlig representation leder till mer ansvarsfull affärspraxis och att företag med fler kvinnor i toppledningen genererar stabila vinster och finansiella avkastningar med lägre risk för negativa händelser som leder till kursfluktuationer och finansiella förluster”, skriver Pwc i rapporten.

Allbrights lista över jämställda svenska börsbolag (10 av 47)

Humana

Wihlborgs Fastigheter

Atrium Ljungberg

Immunicum

Feelgood Svenska

Avanza bank

Dedicare B

AQ Group

NP3 Fastigheter

Hennes & Mauritz B

Wallenstam

Källa: En spricka i Glastaket, Allbrightrapporten oktober 2018

Metod:

Med utgångspunkt i den internationella forskningen analyserade Pwc jämställdhet och ekonomisk utveckling för 65 av de största börshandlade företagen i Norden, representerad av OBX-indexet, bestående av de 25 mest omsatta värdepapperen på Oslo Børs och OMX NORDIC 40 Index, bestående av de 40 mest omsatta aktierna från hela Köpenhamns, Helsingfors, Reykjavík och Stockholms aktiemarknader.

Pwc har även intervjuat flera norska investerare om hur de betraktar jämställdhet i sin investeringsprocess och portföljförvaltning. 

Annons