Hanna Metsis har en bachelor i business and economics och en master i marketing and media management från Handelshögskolan i Stockholm.
Fintech

"Jag vill göra crowdfunding mainstream"

Handelsutbildade Hanna Metsis är ny CMO på Nordens största crowdfundingbolag Fundedbyme. Som marknadschef ska hon bidra till att sätta bolaget på börsen och placera crowdfunding i finansbranschens mittfåra. "Vi vill bli en etablerad del av finansvärlden", säger hon.

Uppdaterad 2017-08-28
Publicerad 2017-08-28

De senaste två åren har Hanna Metsis varit med och lett arbetet med Teklafestivalen på KTH, en teknikfestival för flickor som är mellan 11-15 år – och som arrangeras i samarbete med artisten Robyn. Syftet är att öka kvinnors deltagande i teknikutvecklingen.

– Redan vid 7-8 års ålder får flickor mer eller mindre omedvetet lära sig att läkare, ingenjörer och finansgubbar är just gubbar. Det leder till att man gör små val som riktar in en på en viss bana. Det var därför jag ville jobba med Teklafestivalen, säger Hanna Metsis till Realtid.se.

Hon har har även varit konsult på enskild firma samt marknadschef på edtechföretaget Coursio, men tar nu klivit över till Nordens största crowdfundingplattform Fundedbyme – som låter privatpersoner investera i onoterade bolag via en digital plattform.

Nytt kontor i Mexiko

Bolaget har totalt 21 anställda och söker  ytterligare två personer med kompetens inom försäljning respektive produktutveckling. Huvudkontoret har åtta medarbetare och huserar i techhubben Epicenter i centrala Stockholm.

Fundedbyme har även joint venture-filialer Finland, Malaysia och Singapore samt ett utvecklarteam i Ukraina. Senaste tiden har man noterat ett ökat intresse för Sydostasien. Nyligen kom 30 procent av finansiseringen av ett Malaysia-företag från nordiska investerare.

På onsdagen stod det också klart att man öppnar ytterligare ett kontor i Mexiko, vilket blir den första Amerika-etableringen. I fredags meddelade dessutom Fundedbyme att det inleder ett samarbete med finländska konkurrenten Privanet som köper 33,4 procent av bolagets joint venture-filial i Finland. Partnerskapet är ett led i Fundedbyme:s mål om att bli Europaledande på crowdfunding.

Realtid.se träffar Hanna Metsis i Epicenter i Stockholm. Hubben domineras av en stor ljusgård som omges av labyrintiska korridorer. Vi passerar ett techtypiskt pingisbord och Metsis öppnar dörren till ett mötesrum med en handrörelse. Hon har ett chip för identifiering inopererat under högerhanden.

"Frihet göra vad de vill"

Hanna Metsis berättar att hon följt Fundedbyme sedan starten 2011 och känt dess vd och medgrundare Daniel Daboczy lika länge.

– Jag har sett hur de försöker förändra finansbranschen från sitt håll och alltid känt att jag skulle vilja jobba med dem någon gång och nu fanns möjligheten, säger Hanna Metsis.

Fundedbyme demokratiserar företagsfinansiering, menar hon. Även mer udda startups kan hitta finansinsering via plattformen.

– Jag har ju tidigare jobbat med kvinnor inom teknik och även varit engagerad i [organisationen] "Geek Girl Meetup". Det är en del av mitt tänk att alla ska ha frihet att göra vad de vill med sina liv och kunna genomföra sina idéer.

Generellt är det dock lättare för exempelvis män och infödda svenskar att landa investeringar, tror hon.

– [Medgrundaren] Daniel Daboczy brukar säga att han startade det här bolaget för sin dotters skull. Om hon skulle vilja ha en finansiering en dag så skulle det här vara en väg. Det tilltalar mig.

Hon gillar också bolagets mångfald. Metsis är själv född i Estland och grundarna Daniel Daboczy och Arno Smit i Rumänien respektive Namibia.

Vad kan du tillföra Fundedbyme?

– Jag har jobbat inom teknik och tekniktangerande områden samtidigt som jag tack vare min bakgrund från Handels förstår finansbranschen. Att kunna gifta ihop de två delarna tror jag fungerar väldigt bra här.

Hennes huvudfokus blir att få marknaden förstå vad Fundedbyme gör och att det är ett internationell bolag.

– Strategin för mig är egentligen att berätta historien om oss. Vi har funnits så pass länge och samlat på oss så pass mycket kunskap att vi behöver dela med oss av den ännu mer. Det vi gör är ju huvudsak att hjälpa andra att växa.

Etablerad del av finansvärlden

För att nå ut körde Fundedbyme i fjol en annonskampanj på Stockholms SL-bussar, vilket kan bli aktuellt igen. Reklam görs även i olika kanaler via Aggregate Media som även investerat i crowdfundingplattformen.

Som nyanställd har hon dock svårt att vara mer konkret än så, säger hon. Hon vill inte heller kommentera kommunikations- och marknadsbudgeten. Men hennes vision är ändå tydlig:

– Vi vill göra crowdfunding manistream och bli en etablerad del av finansvärlden.

Det finns en viss skepsis mot sektorn. Hur ändra på det?

– En del av av vår mission är att förklara vad och hur vi gör och det inte är läskigt. Jag hoppas att crowdfunding i framtiden finns vid sidan av de traditionella finansbolagen, att acceptansen ökar och att de ser det som en naturlig del av ekosystemet.

Det övergripande målet i närtid är dock att nå svarta siffror inför en planerad börsnotering i april nästa år. Fundedbyme:s helårsresultat slutade på dystra -10,5 miljoner kronor, vilket ändå var en förbättring jämfört med 2015. Samtidigt som kostnaderna minskade med 19 procent. Något Realtid.se rapporterat om tidigare.

– Vi ser att försäljningen går åt rätt håll. Men vi måste fortsätta jobba på våra siffror, öka kommunikationen, dra upp kampanjvolymen och dra in fler spännande "case".

Planen är också att göra en börsförberedande nyemission under hösten på mellan 10-20 miljoner kronor. Samtal förs nu med potentiella investerare.

– Vi tror det går vägen tack vare att vi ser en 45-procentig förbättring av försäljningen jämfört med förra året. I juli brukar det vara helt dött. Men denna sommar har vi nästan nått breakeven i juli som annars brukar vara den svåraste månaden.

Varför vill ni till börsen?

– Vi har 850 delägare i dag och tror att fler skulle kunna äga oss. Ett sådant här bolag tillhör marknaden. Som börsnoterade kan vi också titta mer på konsolidering av marknaden.

Nya konkurreneter

Sedan Fundedbyme startade för drygt sex år sedan har konkurrensen hårdnat. Värmdö-baserade crowdfunding-plattformen Pepins är en utmanare, liksom Invesdor och Nordeas egen plattform.

– Vi välkomnar konkurrens och tror att det är jättebra för det hjälper till att höja intresset för crowdfunding. Det enda vi är rädda för är dåliga konkurrenter som förstör branschens rykte.

Ett sådant exempel är peer-to-peer-långivaren Trustbuddy som gick i konkurs hösten 2015 efter att ha förmedlat vidare lån för 80 miljoner kronor utan att allokera dem. Hanna Metsis känner till händelsen men är inte särskilt insatt i den. Men dagens aktörer "är duktiga och tar ansvar", anser hon.

Finns det några direkta hot mot er affärsmodell?

– Nej, för vi ser att crowdfunding fungerar bra i såväl låg- som högkonjunktur och det kommer aldrig finnas brist på bolag som behöver ta in kapital, samtidigt som allt fler får upp ögonen för crowdfunding. I tider som nu när börserna är oroliga är den här typen av tangibla investeringar också attraktiva, vilket gör oss till ett intressant alternativ.

Vad är utmärkande för ert koncept?

– Vi jobbar mot olika målgrupper och lägger ner mycket stjäl i de kampanjer vi gör samt har ett öppnare tänk än många andra.

Hon lyfter fram Bzzt som ett exempel på det. Bzzt är företaget bakom de små eldrivna och poddliknande taxibilar som rullar på Stockholms gator sedan i våras. Det "var en idé som var väldigt ny och lite konstig, men som gick enormt väl", konstaterar Metsis. Att finansiärerna kunde relatera till produkten låg bakom framgången, tror hon.

– Man kanske tänker att "en sådan skulle jag vilja åka i". Ett annat exempel är Min Farm som nyligen stängde sin första runda på en miljon. I det "caset" var det nästan bara existerande kunder som gick in med pengar för att de tycker att det är ett juste företag som de vill vara del av.

Pepins väljer generellt mer mogna företag än ni. Chansar ni mer?

– Nej vi gör en noggrann koll. Vi vill vårda vårt anseende och att våra investerare ska kunna lita på att det vi lägger ut är bra grejer.

En vanlig kritik är att crowdfundade startups har för många aktieägare, vilket skapar onödigt komplexa strukturer och försvårar beslutsprocesser på exempelvis stämmor.

– Jag ser det inte som ett problem, säger Hanna Metsis. Företagen sätter på förhand minsta och största post som man kan köpa, vilket ger en bild av vilka volymer man har att hantera framöver.

Fundedbyme har självt hela 850 delägare. Men det är sällan mer än 10-15 personer som närvarar på stämmorna. Att bolaget kommunicerar flitigt med delägarna via mejl och att det finns ett samtalsforum samt en Facebookgrupp är en förklaring, enligt Metsis.

– Och jag tänker att det blir likadant för de som kör kampanjer genom oss. Det finns också en styrka i att ha många aktieägare. Man kan prata med dem och se dem som en resurs istället för börda.

Hanna Metsis teknikintresse väcktes på KI

Hanna Metsis fick intresse för ny teknik, internet och digitalisering redan som barn. Hennes pappa var biologiforskare på Karolinska Institutet (KI) i Stockholm.

När Hanna ibland fick följa med till hans jobb så testade hon det då nya internet. KI hade på 90-talet ett av Sveriges snabbaste uppkopplingar.

– När pappa gjorde sin arbetsinsats satt jag och utforskade det då väldigt nya internet eller ritade teckningar i Photoshop; det mest avancerade ritprogrammet ett barn någonsin fått händerna på.

Platsannonser

Logga in