Finans Nyhet

Jag litade på honom

Publicerad

UPPDATERAD (3) Countermines forne styrelseordförande, Björn Wolrath, hävdar att om uppgifterna varit felaktiga i prospektet som bolaget gett ut hade han även lurat sig själv på 6,5 miljoner kronor.

Torsdagens förhandlingar startar med det försenade förhöret med Björn Wolrath. Förhöret ska bland annat ge klarhet i om Björn Wolrath känt till att Countermines rapporter till marknaden var ”överoptimistiska” och felaktiga som Yggdrasil och Superbus påstår.

Liksom under gårdagens förhör med Countermines forne vd Christer Bergqvist får Björn Wolrath redogöra för sin bakgrund och karriär inom näringslivet. Hans mångåriga karriär inom försäkringsbolaget Skandia, där han var vd under 16 år, är det som ger störst plats i förhöret. Han har även suttit i styrelser som Telia, Samhall, Industrivärlden och Hufvudstaden med flera.

Det är Björn Wolraths ombud Peter Danowsky som ställer de inledande frågorna i förhöret med den forne Countermine-ordföranden, Björn Wolrath.

Annons

Det var året 1998 som Björn Wolrath blev engagerad i Countermine och fick träffa bolagets dåvarande vd, Lars Nylin samt den dåvarande styrelseordföranden Bo Södersten.

– Jag gick in som en liten delägare. När Bo Södersten blev sjuk och drog sig tillbaka blev jag tillfrågad att ta över ordförandeposten. Det var året 2003, säger Björn Wolrath.

Björn Wolrath berättar att Lars Nylins bakgrund inom militären fick honom att grunda Countermine. Hans Bakgrund var även en av anledningarna till varför Wolrath hade ett stort förtroende för Nylin som vd för minröjningsföretaget.

Annons

— Min tillförlitlighet mot honom var mycket hög. Han kunde branschen. Han var bland annat den som identifierade Kroatien som ett land att etablera sig i.

Frågorna övergår till perioden då man började upptäcka svårigheter i bolaget och Lars Nylin tvingades lämna sin vd-post och Christer Bergqvist tog över.

– Hans administrativa talanger att hålla ihop en koncern var inte av den kalibern att han borde sitta kvar. Han blev istället marknadschef. Han reste runt och träffade myndighetspersoner och andra personer som

Annons

han var tvungen att träffa för att vi skulle kunna etableras på marknaden.

Björn Wolrath berättar bland annat att Lars Nylin var i Turkiet vid ett flertal tillfällen för att skaffa anbud. I Libyen var största frågan att överhuvudtaget komma in i landet men Lars Nylin klarade av detta och bolaget etablerades där.

Fortsatte han att rapportera till styrelsen?

– Oja, ständigt.

Var det något som Christer sa i går under förhören som du inte delar?

– Nej, jag kan ansluta mig till det.

Det som alltså är kärnfrågan i förhöret med Björn Wolrath är om han känt till att de rapporter och pressmeddelanden som lämnats till marknaden, enligt Yggdrasil och Superbus, inte stämt överens med verkligheten.

Yggdrasil och Superbus hävdar att den forne Countermine-ledningen vilselett dem i samband med det emissionsprospekt som presenterades under hösten 2009. Prospektet plus ett antal, enligt Yggdrasil och Superbus, felaktiga pressmeddelanden lurade dem att investera pengar i emissionen.

Yggdrasil gick in med cirka 32 miljoner kronor Superbus gick in med 2,5 miljoner kronor.

Björn Wolrath menar dock att han som var den tredje största ägaren vid emissionen i så fall även lurat sig själv då han själv gick in med 6,5 miljoner kronor i emissionen.

Det är Yggdrasil och Superbus ombud Finn Madsen som nu ställer frågorna till Björn Wolrath.

Ett av bevisen som han presenterar för rätten är ett brev som skickats från en av bolagets företrädare, John Walker, i det brittiska dotterbolaget Countermine PLC.

John Walker som har en bred bakgrund inom militären bland annat som flyggeneral i Vietnam-kriget kom först in i bolaget som konsult.

I brevet som presenteras för rätten skriver John Walker att styrelsen måste göra korrigeringar i emissionsprospektet innan det presenteras för marknaden. Han anser att det finns uppgifter som är alldeles för optimistiska.

I ett mejlsvar framkommer det att Björn Wolrath vid tidpunkten ger John Walker rätt och menar att det finns saker i prospektet att rätta.

– Ja, jag gör ju det här. Men sedan har jag kommit fram till en annan slutsats, säger Björn Wolrath.

John Walker återkommer på nytt i ett mejlsvar om att detta ska rättas.

– Det som beskrivits om verksamheten i Turkiet har vi korrigerat i halvårsrapporten senare. Jag håller inte med John Walker här.

John Walker hotade även med att avgå om inte ändringarna gjordes. Björn Wolrath hade vid den här tiden fått önskemål från en aktieägare som ville att John Walker skulle lämna bolaget och ansåg därför att det ”passade som hand i handsken”. Men inget hände, prospektet ändrades inte och John Walker ändrade sig och stannade kvar.

Björn Wolrath får även frågor angående ett verktyg som kallades för ”super tool”.

Vad var avsett att Super tool skulle ha för funktion i sammanhanget?

– Bolaget sysslade ju med att utveckla olika typer av utrustning som rörde minröjning. Lars Nylin ansåg att detta skulle kunna vara ett komplement till det som kallas för oraklet.

I en bolagsrapport skriver Christer Bergqvist att ”vi har nu påbörjat utvecklingen av en kraftigare verktyg för att klara såväl mer krävande markbeskaffenheter…”

Men vad som senare framkommit hade bolaget inte, vid den tidpunkten, tillgång till ”supertool”.

Håller du med Christer Bergqvist om detta?

– Det står ju inte att det handlar om super tool. Vi utvecklade hela tiden nya verktyg. Men det där för Christer Bergqvist svara på vad det rör.

Finn Madsen plockar fram ett mejl som skickats från Björn Wolrath till Christer Bergqvist under den här tiden. Där drar Wolrath en parallell till ”historien omtjusaren på Kivicks marknad” som talar om sina ormar men ”inte fan fanns det några ormar och inte fan har vi något supertool”.

”Christer nu får du peka med hela handen. Det krävs beslut här och nu!!!”, skriver Björn Wolrath och skriver vidare att han vill ha en rapport om läget.

Efter en kort paus kallas vittnet John Walker till rättssalen. Men förhöret blir inte som Yggdrasil och Superbus hoppats på. Ombudet Finn Madsen har nämligen endast angett att han ska höras om sina mejlkontakter med Björn Wolrath och om Wolrath känt till det som står i mejlet.

Innehållet i mejlet får, Finn Madsen, till hans besvikelse, inte ställa frågor kring.

Varje gång har närmar sig en sådan fråga ryter Tom Johansson eller Peter Danowsky till och Finn Madsen tittar bekymrat ned i sina papper och försöker omformulera frågan.

Förhöret blir kort från båda sidor. John Walker bekräftar att han skrivit mejlen och att det är Björn Wolrath som har svarat samt att hans uppfattning var att Wolrath hållit med honom vad gäller innehållet i brevet.

Efter lunchpausen är det dags för likvidatorn Per Berglöf att inta vittnesstolen.

Beslut om att han skulle höras kom så sent som i måndags av rätten efter önskemål av Finn Madsen. Anledningen till förhöret att reda ut hur läget ser ut för Countermine i dag.

– När jag tog över som likvidator kunde jag konstatera att bolaget var mycket nära en konkurs. Vi har sedan dess försökt att undvika konkurs genom att sälja tillgångar, säger han.

Eget kapital i bolaget i dag ligger, enligt honom på, 10,4 miljoner inklusive tvistiga skulder mot PWC och Christer Bergqvist som uppgår totalt till 9,5 miljoner.

Christer Bergqvist har uppgett att bolaget har en skuld om 6,5 miljoner kronor som handlar om semesterersättning och avgångsvederlag med sociala avgifter uppgår detta till 8 miljoner kronor.

– Vi har bestridit detta eftersom vi tycker att det handlar om ett ogiltigt avtal, det är inte behörigt ingånget.

Vem skrivit under?

– Det är Björn Wolrath.

Countermine har även krävt Christer Bergqvist på skadestånd.

– Vi anser att han varit grovt vårdslös i bolaget. Det handlar om 33 miljoner kronor. Oordningen i bolaget som han har skapat extra med kostnader i bolaget.

Per Berglöf hänvisar bland annat till att man kunde ha löst skattesituationen i Libyen bättre samt det faktum att bolaget under Christer Bergqvists styre lämnade maskiner i öknen som bolaget i dag skulle kunnat få bättre betalt för om de hade vårdats bättre.

Per Berglöf berättar även att Countermine har bestritt kravet från PWC som oskäligt.

– De borde redan 2009 ha anmärkt på den dåliga ordningen i bolaget och krävt att man skulle byta ut styrelsen och reda upp oordningen.

Förhandlingarna i Countermine-målet fortsätter fram till och med på fredag då slutpläderingarna är inbokade.

Annons