Ekobrottsmyndighetens entrédörr. Foto: Ekobrottsmyndigheten
Ekobrottsmyndighetens entrédörr. Foto: Ekobrottsmyndigheten
Juridik

"Jag kommer sannolikt överklaga"

Den friande marknadsmissbruksdomen mot Consensus-mäklaren kommer att överklagas till Svea hovrätt.

Uppdaterad 2017-02-01
Publicerad 2017-02-01

Åklagare Ted Murelius från Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten kommer "sannolikt att överklaga" marknadsmissbruksdomen mot Consensus-mäklaren Stefan Hagman, uppger han för Realtid.se.

– Sannolikt kommer jag att göra det med hänvisning till den skiljaktiga mening som rättens ordförande hade tillsammans med en av nämndemännen, säger Ted Murelius.

Han uppger samtidigt att det inte alltid är självklart att man som åklagare väljer att överklaga trots skiljaktigheter bland rättens ordförande och nämndemän.

– Typiskt sett skulle jag nog säga att när det är den här typen av domar där man har en skiljaktig ordförande som är juristdomaren i rättens sammansättning så vill man typiskt sett ha målet prövat i hovrätten.

Enligt domskälen har åklagaren inte lyckats motbevisa Stefan Hagmans uppgifter om skälet till försäljningen av aktierna och därmed  fick tingsrätten "godta Stefan Hagmans uppgift om att försäljningen inte har haft som syfte att påverka aktiens marknadspris".

Rättens ordföranden och en av nämndemännen menar dock i ett resonemang att det har handlat om en otillbörlig marknadspåverkan. De pekar på att transaktionerna svarat för en betydande del av aktiehandeln under två dagar samt att "senast-betalt-kursen" var högre såväl direkt före som direkt efter de transaktioner som Hagman genomförde. De pekar även på telefonsamtalet med mäklaren där Stefan Hagman talar helt öppet om att avsikten med försäljningen var att få ner aktiekursen för att få en lägre kurs vid debåflytten. I och med hans utbildning och långa erfarenhet i branschen anser rättens ordförande och nämndemannen att han även insett att förfarandet inte var tillåtet samtidigt som även mäklaren påtalade detta per telefon. Att han trots detta genomförde handeln gör att han gjort sig skyldig till otillbörlig marknadspåverkan, enligt ordföranden och nämndemannen.

– Jag instämmer med den skiljaktiga meningen där man redogör rätt upp och ner att man anser att det är en otillbörlig marknadspåverkan och jag skriver under på den, det är precis så som jag argumenterade, den bedömningen delar jag. I och med att den skiljaktiga meningen finns så bedömer jag att det finns skäl för hovrätten att pröva detta. Jag har dock inte överklagat ännu, men funderar på det, säger Ted Murelius.

funderar på det, säger Ted Murelius.

Platsannonser