”Jag känner mig tryggare och allt mer optimistisk”

Kläd- och presentföretaget New Wave Groups vd Torsten Jansson är nöjd med företagets utveckling under första halvåret, efter det pressade läget i samband med finanskrisen.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-08-12

Relativt hög skuldsättning gjorde att New Wave-aktien var en av de som drabbades värst under finanskrisen.

Jansson sa hela tiden att aktieinvesterarnas oro var överdriven, och i efterhand hade han rätt.

Aktiekursen var uppe i över 90 kronor våren 2006, men föll till 6 kronor som lägst våren 2009.

Nu har läget förbättrats och aktiekursen återhämtat sig till 35 kronor (onsdagens slutkurs).

Och under torsdagsmorgonen kom New Waves resultatrapport för andra kvartalet.

Enligt Direkt var andra kvartalets resultat före skatt på 83 miljoner kronor, vilket i och för sig var något sämre än SME Direkts sammanställning av analytikernas förväntningar på 87 miljoner kronor.

New Wave har sedan tidigare gjort bedömningen att intäkterna och resultatet kommer att öka under 2010 jämfört med 2009, och den bedömningen gäller fortfarande enligt rapporten skriver Direkt.

Så här skriver New Wave i rapporten som utsikter för 2010:

"Återhämtningen fortsätter och tillväxten i andra kvartalet var över förväntan trots viss varubrist.

Det är främst den svenska och amerikanska marknaden som förbättrats.

Kommande kvartal förväntas vara relativt starka då vi förväntar oss en bättre lagersituation.

För 2010 förväntar vi oss en högre omsättning och ett bättre resultat än 2009 års utfall."

2009 hade New Wave intäkter på 4,1 miljarder kronor och ett resultat före skatt på 126 miljoner kronor.

Det motsvarade en vinst per aktie på 1,27 kronor.

Så här skriver vd Torsten Jansson i sin vd-kommentar i rapporten:

"Nu har vi passerat andra kvartalet 2010 och jag känner mig allt tryggare och ännu mera optimistisk om resterande 2010 och framåt!

Det är otroligt skönt att vi vänt försäljningen, 9 % tillväxt exkl valutaförändringar är jag mycket nöjd med.

Speciellt då vi även under andra kvartalet led av viss varubrist.

Även bruttovinsten blev i viss mån lidande pga varubristen då vi försökt kompensera och ersätta våra kunder med dyrare alternativvaror.

Bruttovinsten påverkades även negativt av att vi haft mer handel mellan våra dotterbolag och lagerställen vilket givet högre fraktkostnader.

Så resultatet i andra kvartalet är jag, efter omständigheterna, nöjd med – men det kunde – och skall framåt bli betydligt bättre.

Vi har nu en stark balansräkning som överstiger våra mål både vad gäller soliditet, nettoskuldsättningsgrad m m och det känns som en angenäm situation framåt.

Då varubristen inte kommer att slå lika hårt under tredje kvartalet, och sannolikt inte alls under fjärde kvartalet , tror jag på ett bra resultat för andra halvåret och för helåret 2010.

Fokus för mig som VD blir på att öka rörelsemarginalen, slå vakt om organisk tillväxt och sedan expansion.

Men jag kommer framåt alltid att ha ena ögats fokus på kassaflödet och balansräkningen!

Till skillnad från förra året har jag i år unnat mig några dagars vila och semester – men nu blir det full fart igen!

Torsten Jansson"

Första kvartalet 2010 hade New Wave intäkter på 915 miljoner kronor, vilket var en minskning med 7 procent jämfört med första kvartalet 2009.

Mätt i lokala valutor var dock intäkterna oförändrade då.

Vinsten per aktie blev 0,11 kronor första kvartalet 2010 (-0,81).

Under andra kvartalet 2010 hade New Wave intäkter på 1065 miljoner kronor, vilket var en ökning med 4 procent jämfört med andra kvartalet 2009.

Och mätt i lokala valutor innebar det en ökning med 9 procent.

Vinsten per aktie blev 0,90 kronor under andra kvartalet 2010 (0,91).

Andra kvartalets intäkter på 1065 miljoner kronor fördelar sig enligt följande på New Waves affärsområden:

• Profil: Intäkterna minskade med 2 procent till 483 miljoner kronor.

• Sport & Fritid: Intäkterna ökade med 9 procent till 404 miljoner kronor.

• Gåvor & Heminredning: Intäkterna ökade med 10 procent till 179 miljoner kronor.

New Wave-aktien slutade onsdagen kring 35 kronor, motsvarande ett totalt värde på 2,3-2,4 miljarder kronor för New Wave på börsen enligt Bloomberg.

New Waves skuldnivå uppgick till 1,6 miljarder kronor vid halvårsskiftet enligt torsdagens rapport.

Platsannonser

Logga in