Åsa Wallenberg, fondchef för Storebrand Asset Management och vd för dotterbolaget SPP Fonder.
Fonder

"Jag börjar misströsta att det går för långsamt"

Åsa Wallenberg, som snart varit fondchef för Storebrand Asset Management och vd för SPP Fonder i ett år, efterlyser att branschen hjälper till så att intresset för pensionssparandet ökar och att investerar-kollektivet påverkar utbudet mot enbart hållbara alternativ.

Uppdaterad 2018-01-08
Publicerad 2018-01-08

Det är en snöblaskig decemberdag, dagen innan Lucia, som Realtid.se träffar Åsa Wallenberg som för snart ett år sedan blev vd för SPP Fonder och fondchef för Storebrand Asset Management.

Åsa Wallenberg har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv inom bank och finans. Under de tidiga åren var hon bland annat aktiemäklare i London innan hon återvände till Stockholm i samma yrkesbana. Hon bytte sida något när hon blev investor relations-ansvarig, även om hon arbetade med samma frågeställningar. Därefter arbetade hon som konsult med regelverksfrågor som fokus och arbetade då mycket med Mifid 1 som var på intåg då. För sju år sedan kom hon till SPP och blev kommunikationschef innan hon tog steget och blev vd för fondbolaget i januari 2017.

- Jag har jobbat med frågorna i min tidigare roll och jobbat väldigt nära fondbolaget i alla år. Jag tycker att vi står för något otroligt bra. Vi har fonder som för spararna är väldigt transparenta i vad de innehåller och tydliga vilken funktion de fyller. Vi brukar se våra fonder som byggklossar. Att vara med på resan, att fortsätta utveckla den här affären känns väldigt stimulerande. Det var det jag gick in för när jag tackade ja till vd-jobbet, säger Åsa Wallenberg.

Det är tydligt vad Åsa Wallenberg brinner för; Hållbarhet. När hon väl fått detta ord i munnen kan hon tala länge om hur viktigt detta är för henne och för SPP Fonder. Ämnet kommer vi in på under hela intervjun. Det är tydligt att det är detta som präglar investeringarna och att detta är fokus i verksamheten.

Hon får frågan vad som har hänt i SPP under det året hon varit vd.

- Vi har en tydlig strategi som ligger fast och som vi hela tiden vidareutvecklar. Koncernen har jobbat med hållbarhet i över 20 år och har utvecklat fonder och koncept utifrån en investeringsstrategi som vi menar gör oss till bättre kapitalförvaltare och som gör att vi kan ställa bra fonder på hyllan. Kunderna ska inte behöva fundera på om det  är hållbart eller inte eftersom allt ska vara det. Det vi gör nu är att vi går steget längre i ett flertal fonder eftersom vi ser en ökad efterfrågan på ännu mera spetsade fonder. Under året har vi exempelvis utökat hållbarhetskriterierna och tagit fram ett flertal fonder som går längre än basnivån. Fonder som är fossilfria och tillämpar mer klassiska etiska kriterier. Vi gräver där vi står och förfinar. Nästa steg för vårt analysteam är att titta påhur vi ska vrida om och vidareutveckla vår analys och koppla den mot de globala målen. Det händer jättemycket. Vi har starkt fokus och jobbar vidare inom det vi tycker att vi är absolut bäst på.

Hon berättar att SPP Fonder lanserade för ett och ett halvår sedan ett koncept som kallas för plus-fonder som bolaget sett stora inflöden till, 12 miljarder kronor. I dag finns en tillväxtmarknadsfond, en Sverigefond samt en global fond. Under första kvartalet 2018 lanseras en Europa-fond.

Är det svårt att finna hållbara investeringar?

- Jag skulle säga att det kräver en kompetens och måste vara en central del i förvaltningen. Det är ett omfattande arbete som kräver både kunskap och data. Data behövs för att man ska kunna ta ställning och för att kunna göra en klok bedömning.

Vad får er att lämna bolag?

- Brott mot internationella konventioner och normer bland annat, men det är lägsta nivån. Bolag som strider mot dessa försvinner direkt. Sedan finns det bolag vi helt enkelt inte vill vara investerade i som exempelvis kolbolag. Vi såg ingen framtid i kol och lämnade därför sektorn för över fem år sedan. Vi menade att det var en dålig ekonomisk affär och dåligt för miljön. Vi jobbar oss successivt  igenom sektor för sektor och analyserar bolagen för att se om bolagen uppfyller våra krav och om vi tror att det finns framtida värden. I dialogarbete med bolagen kan det också komma fram missförhållanden som får oss att i slutändan lämna.Exkludering är egentligen ett misslyckande. Vi vill ju hellre ha en dialog och åstadkomma förändring. När vi har exkluderat ett bolag fortsätter dialogen med ambitionen att de ska göra önskvärda förändringar och bli investeringsbara igen.  

Åsa Wallenberg berättar att hon absolut ser ett ökat intresse för hållbarhet. Framför allt ökar de  professionella investerarnas intresse, i Sverige i synnerhet, men även på Europa-nivå. Hon hänvisar även till Eurosif som visade på en stor ökning hos individer. Men Åsa Wallenberg är inte helt nöjd.

- Just i dag känner jag att det går alldeles för sakta. Men jag är ändå hoppfull om att när spararna börjar göra aktiva val, så får vi enskjuts i att driva kapitalströmmarna i rätt riktning. Men jag känner att det går alldeles för sakta. Har vi tid att vänta in konsumenten?, frågar hon retoriskt.  

- Vi måste få folk att bli intresserade av sitt sparande inte minst av sitt pensionssparande. Där har vi ganska mycket mer att göra, att väcka engagemanget och koppla på hållbarhet som kan vara en intresseväckare. Jag undrar hur lång tid det tar att få ihop detta. Jag börjar misströsta att det går för långsamt att väcka konsumentens intresse. Nu sitter jag i ett bolag där vi jobbar med hela kapitalet, att sparar du hos oss behöver inte du tänka på om det är hållbart eller inte, det är by default. Sedan kan du gå längre och välja en fossilfri fond, men du behöver inte tänka om det är hållbart eller inte. Många aktörer har ett hållbart urval och ett icke hållbart urval, vilket gör det svårt för konsumenten att välja. 

- Jag skulle vilja se mera göra och mindre snacka från investerar-kollektivet. Är det något vi kan påverka så är det utbudet. Att det drivs från konsumentsidan är jätteviktigt men om det inte går tillräckligt snabbt så kan vi som kapitalförvaltare öka takten och leverera bra hållbara produkter. Vi som bransch måste hjälpa till och inte hoppas på att alla vaknar till liv och blir aktiva hållbarasparare. Det krävs egentligen inte så mycket men det krävs ett aktivt val.

Även om Åsa Wallenberg uppger att hon börjar misströsta säger hon samtidigt att hon i grunden är optimistisk när hon tittar på marknaden. Hon blickar tillbaka till 2015 som hon kallar för supermiljöåret med Paris-avtalet och 17 globala mål som hela marknaden ska förhålla sig till och menar att detta är på agendan, inte bara hos investerarna utan även hos stater och företag.

- Det finns en kraft nu. Vi kommer knappt kunna öppna någon tidning eller något flöde där man inte möts av detta. Men jag undrar om man inte behöver hjälpa till och öka takten. Vi ser också utifrån uppföljaren av Al Gores film som handlar om Paris-avtalets uppkomst där han gör det väldigt tydligt att ”Money Talks”, när solenergi nu är billigare än kol styr marknadskrafterna pengarna dit. Alternativen finns. Det har också en påverkan  som påskyndar ett grönt skifte. 

Något annat som är viktigt i era investeringar än just hållbarhet?

- Avkastning är så klart jätteviktigt. Det borde jag kanske prata mer om men jag är nog så hjärntvättad. För mig finns ingen motsättning mellan hållbarhet och avkastning. Tvärt om och bevisen blir bara flera. Jag brukar ta exemplet att Premiepensionsmyndigheten som tittat på fonder som är märkt med miljö och etik och konstaterat att dessa avkastat bättre under en femårsperiod än övriga fonder och de dessutom har varit billigare. Jag avlivar gärna myten att man gör avkall på avkastning och att det ska vara dyrare, så är inte fallet. Vi är levande exempel på det. Våra fonder är index-nära, prisade som index-fonder och avkastar som index. För mig går det hand-i-hand. Men när man pratar i egen sak är det viktigt att andra också belyser detta.

Åsa Wallenberg uppger att även om SPP Fonder arbetat aktivt med hållbarhet i över 20 år så kan bolaget höja hållbarhetskraven.

- I takt med att mer data blir tillgängligt och vi får mer kunskap kan vi utveckla analysen. Vår målsättning är att hela tidenförbättra, förfina och vidareutveckla vår förvaltning. Vi är inte klara och jag tror aldrig vi blir klara. I takt med att förutsättningarna förändras exempelvis kring tillgång på data och hur vi kan mäta så kommer vårt arbeta att förändras. Det är ett beroendeförhållande någonstans. Att hela tiden bli bättre står högt upp på vår agenda. Sedan kan vi bli bättre att komma ut med budskapen kring varför man ska spara hållbart.

Finns det något som överraskat i år och/eller som påverkar SPP?

- Vi har ganska många regelverk som kickar i gång nästa år. De överraskar inte men något vi måste förhålla oss till och som vi har jobbat med under året att få på plats. Sedan följer vi hela tiden utvecklingen inom hållbarhet. Trump lämnar Paris-avtalet menFrankrike plockar upp notan och kör vidare vilket visar att detta är på riktigt. Hela den rörelsen är spännande och visar hur viktigt det är. Vi såg också för några veckor sedan att Oljefonden annonserade att de ska gå ur olja och gas. Den utvecklingen är väldigt spännande och ligger helt i linje med hur vi ser på vår förvaltning.

Finns det några orosmoln?

- Ja, mest att jag känner mig otålig som över hastigheten i hur snabbt vi ställer om mot ett hållbart samhälle. Det som bekymrar mig är även förtroendet för branschen. Detta är en förtroendebransch. Om vi vill få upp intresset och aktiviteten så gynnar det inte någon att man inte har förtroende för oss. Det vill vi vara med att bidra till att ändra.

Vi kommer in på Falcon Funds men Åsa Wallenberg upplever inte att detta har påverkat SPP specifikt men menar att det kan vara bekräftande för många som redan tycker att detta är en bransch som uppför sig illa. Hon menar på att det skulle behövas fler goda exempel som uppmärksammas. Hon menar att de goda exemplen trots allt är i majoritet.

- Det krävs att vi gemensamt berättar den historien också. Media har en jätteviktig uppgift att granska, vilket den har gjort mycket bra tycker jag men man får inte glömma bort att belysa den positiva kraften som finns inom den finansiella sektorn framförallt kopplat till hållbarhet där man är en jätteviktig del och man tar en väldigt aktiv roll att driva förändring. Det skulle jag vilja se mer av 2018.

Av senaste bokslutet framgår det även att det förvaltade kapitalet i SPP Fonder ökade med hela 14 procent under 2016 och uppgick vid årsskiftet till 153 miljarder kronor. 2017, har också var ett bra år, uppger Åsa Wallenberg, som kan avslöja att det förvaltade kapitalet till 170 miljarder kronor.

Platsannonser