Annons

Annons

”Jag är tveksam till att ha lagar som fokuserar på tekniska företeelser”

Både inom offentlig sektor och privata företag vill man ofta utnyttja den senaste tekniken. Men inom områden som GDPR och Big Analytics, krockar ofta IT och juridik, berättar Karl Fredrik Björklund, GDPR-expert och ny delägare i Wikström & Partners Advokatbyrå. 

Den tekniska utvecklingen går snabbt och juridiken hänger sällan med.

– Ibland kan till och med lagar och regler hämma utvecklingen av nya IT-lösningar, säger GDPR-experten Karl Fredrik Björklund som är ny delägare i advokatbyrån Wikström & Partners, som är specialiserad inom IT-rätt och digitalisering.

Karl Fredrik Björklund menar att det är svårt att formulera lagar så att de inte krockar  med den tekniska utvecklingen.

Annons

Annons

– Svenska företag och svensk offentlig sektor använder avancerade verktyg för att hantera stora datamängder. Frågan är då om GDPR tillåter denna Big Data Analytics, eftersom det är svårt att på förhand beskriva ett exakt ändamål med denna databehandling, vilket GDPR kräver. Det är genom analysen som ändamålet skapas och de nya tjänsterna och produkterna skapas. Här krockar IT och juridik.

Ett ytterligare exempel där GDPR krockar med IT-utvecklingen är så kallade blockkedjor (“blockchain”).

– Varje händelse i databasen (varje databastransaktion) lagras genom att ett så kallat block läggs till databasen. Syftet är att all information ska sparas länge, kanske för evigt, och inte kunna ändras. Hur fungerar det med GDPR:s krav på att all information som inte längre behövs ska raderas, gallras?

Hur tror du att juridiken inom IT-rätt kommer att utvecklas?

– Den frågan är nästan omöjlig att besvara. Även om GDPR kallas för dataskyddslagstiftning är jag tveksam till att ha lagar som fokuserar på olika tekniska företeelser. Dessa lagar blir rätt snabbt inaktuella. Avtalslagen från 1915 ska ju kunna tillämpas såväl på köp av häst och vagn som på utvecklingen av en app för att hyra en elsparkcykel. Så jag tror inte du ska fokusera på att försöka möta tekniken när du skapar lagar utan skapa lagar som även i framtiden kan hantera ny teknik. Det är ingen lätt uppgift.

Vilka är kundernas största fallgropar?

– Även om det förekommer att organisationer medvetet eller omedvetet struntar i att följa regelverket är det inte helt ovanligt att  organisationer övertolkar GDPR. Till exempel tror många att man behöver ha samtycke till all hantering av personuppgifter. Det är inte olagligt att övertolka regelverket men onödigt administrativt betungande och inte minst kan det förstöra affären.

Wikström & Partners Advokatbyrå startade i sin nuvarande form 2016. Karl Fredrik Björklund ansluter från advokatfirman Carler och han har också ett stort ideellt engagemang i föreningen Forum för Dataskydd

– Jag vill jobba på en byrå som är nischad mot det område som jag har jobbat med under mitt yrkesliv sedan 1996, nämligen juridiska frågor kring IT- och digitalisering samt inte minst dataskyddsfrågor. För att kunna tillhandahålla ännu mer specialiserad rådgivning är det viktigt att vara omgiven av ett team som jobbar med samma frågor som jag själv. Dessutom arbetar byrån aktivt med frågor som berör bland annat mångfald och jämställdhet och CSR, säger Karl Fredrik Björklund.

Vad vill du åstadkomma i din nya roll?

– Jag vill bidra till att bygga en större advokatfirma där vi kan locka nya såväl seniora som juniora medarbetare. Jag har ett särskilt intresse av IT-utvecklingen inom den statliga och kommunala förvaltningen, och inte minst inom vård- och omsorgsområdena. 

Vart är byrån på väg?

– Vi har inte som målsättning att bli någon stor advokatfirma men vi vill växa genom rekrytering av vassa men även trevliga och kloka medarbetare.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons