Finans Nyhet

”Jag är inte gud”

Publicerad

UPPDATERAD Grant Thorntons expert Annika Nordqvist är tagen på sängen över att Tone Oppenstam och nye advokaten Björn Forssén förlitar sig på bolagets utlåtande som främsta bevis inför en eventuell rättegång kring momsbråket.

– Det känns helt absurt. Jag har svarat på en kort fråga, men inte varit inne i Tone Oppenstams affärstransaktioner eller suttit i långa möten och diskuterat hur avdragsrätt fungerar. Så är vårt svar verkligen deras främsta bevisföring känns det lite svagt, säger Annika Nordqvist, skattejurist och momsexpert vid Grant Thornton.

Hon pekar på att ingen från åklagarsidan eller liknande talat med henne och bett henne komma in på förhör. Hon menar även exempelvis att hon endast har redogjort för vad Skatteverket anser i frågan:

– Jag är inte gud. Jag har bara redogjort för att jag inte håller med Skatteverket, säger Annika Nordqvist.

Annons

Bråket mellan Tone Oppenstam och Skatteverket handlar alltså om att hon misstänks för momsfusk i bolaget Q-Apartement.

Tone ville få tillbaka 7 miljoner kronor för renoveringkostnader kring en fastighet i Åre. Men Skatteverket spärrade beloppet och överlämnade fallet till åklagaren Kenneth Larsson på Ekobrottsmyndigheten, som har inlett en förundersökning som ska bli klar i maj.

Nu har Grant Thornton-mailen blivit en het potatis för utgången av fallet, i alla fall enligt hur Tone Oppenstam och hennes advokat Björn Forssén ser på bevisföringen.

Annons

Korrespondensen mellan Grant Thornton och Tone Oppenstam inleddes med en fråga den 15 december 2008 om det skulle löna sig att frivilligt momsregistera Q-Apartement då bolaget skulle kunna dra av olika omkostnader för lägenheterna. Det vill säga eftersom det rör sig om lägenheter och inte lokaler och om det därmed går att betrakta som en hotellverksamhet.

I Annika Nordqvists svar refererar hon även till en skrivelse från Skatteverket 2005 (se faktaruta).

”Jag håller inte med om Skatteverkets slutsats i den skrivelsen men det är bra att vara medveten om att detta kan vara deras inställning.”, skriver hon.

Annons

Då Realtid.se talar med Annika Nordqvist drygt två år senare menar hon att hon maximalt lade en halvtimme på att hantera Tone Oppenstams momsförfrågan:

– Det är ändå Skatteverket som är första instans, men de är inte heller gud. Man måste ändå komma ihåg att det inom EU finns en gräns på sex månader för vad som kan betraktas som hotellverksamhet eller ej, säger Annika Nordqvist.

Hon poängterar ändå att hon endast redogjorde för vilka regler som gäller.

– Jag kan inte avgöra om Tone Oppenstam verkligen hade uppsåt att begå ett brott eller ej. Inte minst med tanke på att jag inte var tillräckligt involverad i fallet och inte ens känner till vad hon momsmässigt gjorde eller inte gjorde. Sedan är det ju inte min sak att avgöra ett eventuellt brottsmål, säger Annika Nordqvist.

Tone Oppenstam är kritisk. Hon menar att Annika Nordqvist inte hade något förbehåll alls mot bolagets hotelliknande rörelse i Åre. Något som hon menar kan styrkas genom att Annika Nordqvist anser att det föreligger en obligatorisk skattskyldighet och att någon frivillig skattskyldighet inte behövs:

– Jag kan förstå att hon säger att hon inte är gud, men företaget har gjort en förfrågan till henne – just för att hon har expertkompetens inom moms i Grant Thornton, säger Tone Oppenstam.

Hon menar också att övriga momsexperter på Grant Thornton även tillämpar EU-rätten kring frågan, vilket ett nyhetsbrev från Grant Thornton per den 29 mars 2011 bekräftar:

– Grant Thorntons beslut skiljer sig inte från andra momsexperter i Sverige. Det är enbart Skatteverkets handläggare som vägrar tillämpa EU-rätten beträffande momsavdragsfrågan, säger Tone Oppenstam.

Nyligen rapporterade Realtid.se att EBM:s åklagare Kenneth Larsson kände till mailen från Grant Thornton, men enligt Tone Oppenstam framgick inte detta av hur åklagaren ställde frågorna under häktesförhandlingarna.

Något som fick både henne och hennes advokat att gå i taket då man menade att det strider mot grundlagens krav på objektivitet i utredande verksamhet hos myndigheter och domstolar.

Annons