Finans Nyhet

Jackpot för Industrifonden

Publicerad

Industrifonden presenterar ett rekordresultat för verksamhetsåret 2010–211. Främsta orsaken är Qlik-investeringen som gav 40 gånger pengarna.

Realtid.se

Industrifonden gör en vinst på 737 miljoner kronor på ett år, vilket är en rejäl ökning jämfört med förra året då vinsten landade på 156 miljoner kronor. Försäljningen av QlikTechnologies bidrog starkt till den rejäla vinstökningen.

Qlik är ett mjukvarubolag inom Business Intelligence-området, det vill säga beslutsstödssystem, och här kammade Industrifonden hem 40 gånger investerat kapital.

Industrifonden sålde även sina innehav i Imdex, Hammarplast, Illuminate Labs och Trancis. Sammantaget innebär detta att industrifondens intäkter steg från 321 miljoner under förra året till drygt miljarden, 1.041 miljoner kronor, i år. Men det var inte bara Industrifondens vinst som steg. Detsamma gällde dess investeringar. Dessa gick från 219 miljoner kronor under förra året till 376 miljoner kronor i år.

Annons

Av dessa var 208 miljoner kronor investeringar i tolv nya bolag. Detta kan jämföras med att man genomförde nyinvesteringar på 30 miljoner kronor i två bolag under förra året:

– Året kännetecknades av ett exceptionellt överskott och en riktigt bra investeringstakt. Vi står nu utomordentligt väl finansiellt rustade med goda möjligheter till nya investeringar i fler svenska tillväxtföretag, säger Industrifondens vd Claes de Neergard i en kommentar.

Enligt IT24 investerade Industrifonden i Lundabaserade Qlik Technologies 1997. Industrifonden sålde den sista delen av sitt innehav i mars i år, vilken gav cirka 780 miljoner kronor. Den första försäljningen skedde i december 2010 och gav 139 miljoner kronor, vilket innebär att Industrifonden fått in 920 miljoner kronor.

Annons

Industrifonden gick in med 23 miljoner krono i Qlik, enligt IT24.

Annons