Peter Nyllinge, vd för PwC Sverige
Revision

"It-säkerhet är en otroligt viktig del i våra revisionsuppdrag"

Peter Nyllinge, vd på revisions- och rådgivningsföretaget PWC, märker av en ökad tillväxt inom alla företagets tjänsteområden med särskilt hög efterfrågan på bland annat redovisningstjänster och it-säkerhet. It-säkerheten har kommit att bli en förtroendefråga.

Uppdaterad 2017-01-31
Publicerad 2017-01-31

Peter Nyllinge tillträde som vd för revisions- och rådgivningsföretaget PWC för tre och ett halvt år sedan.

Han berättar att utmaningen under den första tiden var att återställa lönsamheten då PWC hade haft en expansiv tillväxtstrategi med ökade kostnader. Från att inte ha haft någon tillväxt alls under flera år uppnådde företaget en tillväxt på 6 procent under 2015/16. Första halvåret 2016/17 har tillväxten ökat till 8 procent.

– Vi är konjunkturkänsliga. Är det mycket transaktioner på marknaden så är det bra för oss. Nu är konjunkturen god, säger Peter Nyllinge.

Peter Nyllinge berättar att Sverige är unikt på så vis att Brexit och Trump inte har påverkat den svenska marknaden nämnvärt.

– Transaktionsmarknaden i Sverige fortsätter att gå bra till skillnad från resten av Europa, vilket bland annat beror på att vi drar till oss utländskt kapital då vi har en svag valuta, många bra företag och att vi anses vara stabila i all den osäkerhet som finns runt om i världen. Det kommer att  kanaliseras mycket investeringar till svenska företag via direktinvesteringar och private equity. Vi har under de senaste åren sett kinesiska investerare som har varit väldigt aktiva i vissa sektorer, framförallt inom grön teknik. Det är en spännande utveckling på många sätt.

Peter Nyllinge berättar att alla deras tjänsteområden växer med särskilt hög efterfrågan på redovisningstjänster och tjänster avseende omstrukturering, företagstransaktioner, börsintroduktioner samt it-säkerhet och annan riskhantering samt intern kontroll.

Förra året förvärvade PWC  det ledande företaget inom informations- och it-säkerhet Ekelöw InfoSecurity och dess dotterbolag. Därmed bildades ett nytt affärsområde på PWC med drygt 60 specialister inom informations- och it-säkerhet.

– Den ökande digitaliseringen och en mer komplex omvärld kombinerat med att projekt ökar i storlek och komplexitet ställer nya krav på it-säkerheten. It-säkerhet är en otroligt viktig del i våra revisionsuppdrag och är även en förtroendefråga. Våra kunder brottas med frågor om hur de ska hantera personuppgifter, hur de ska skydda sig mot intrång och hur man undviker cyberhot. Det kan vi nu hjälpa våra kunder med och det utgör en stor del av vår tillväxt.

En annan trend är att många företag, framförallt små- och medelstora företag, outsourcar sin ekonomifunktion.

– Det här är en jättebusiness. Förra året hade vi en omsättning på ungefär 900 miljoner kronor inom det här området. Snart är vi uppe i en miljard kronor. Det har blivit rätt vanligt att mindre företag väljer att ha en partner som sköter ekonomifunktionen åt dem och det här affärsområdet har vi jobbat med under lång tid. Antingen sköter vi allt till våra kunder eller så erbjuder vi dem de rätta verktygen, förklararar Peter Nyllinge.

En jätteaffär som nyligen blev känd är att PWC har åtagit sig att hantera General Electrics skattefunktion. Den 1 april byter 600 av deras skatteexperter arbetsgivare till PWC.

PWC arbetar även intensivt med digitaliseringen.

– Digitaliseringen innebär stora möjligheter. Vi arbetar med att utveckla kundupplevelsen, det vill säga hur kunden ska  uppleva  mötet med företaget i digitala och fysiska kanaler. Lika mycket handlar det om hur personalen ska uppleva att arbeta inom företaget i den nya världen. Vi ser att våra kunder behöver ställa om sina affärsmodeller, processer och system, för att anpassa sig till den digitala verkligheten.

För att hjälpa företagets kunder att möta framtiden förvärvade PWC nyligen Pond Innovation, en byrå inom varumärkesstrategi, strategisk innovation och digitala tjänster.

– Det handlar om att gå från strategi till genomförande. Vi såg att Ponds strategitänk tillsammans med vår genomförandekraft skapar en mycket stark helhetslösning för kunderna, kommenterar Peter Nyllinge.

Vidare berättar Peter Nyllinge att PWC arbetar med digitaliserade hjälpmedel på många olika fronter och att målet är att allt som kan automatiseras också ska göra det.

– Förra sommaren var hälften av våra löpande redovisningsuppdrag automatiserade. Nu till sommaren kommer 100 procent vara helt automatiserade. Det går väldigt fort. Konsekvensen är att vi blir mindre platsberoende och leveransen blir mer effektiv. Det innebär att kundupplevelsen kommer att stärkas och värdet på våra tjänster liksom vår attraktivitet som arbetsgivare kommer att öka.

Peter Nyllinge berättar att det inte är några problem att locka till sig de bästa studenterna. En större utmaning är att få in seniora medarbetare inom revisionsområdet.

– Enligt den modell som branschen tillämpar idag finns det en tydlig struktur. Hela modellen bygger på att man börjar som junior och efter ett visst antal år blir man auktoriserad. Det är omöjligt att komma med annan erfarenhet och bli auktoriserad revisor.  Det är inte hållbart. Om fem år kommer revisionerna att vara än mer  komplexa att vi kommer att behöva ännu bredare kompetens i revisionsteamen. Vi har många specialister inom företaget som arbetar med revision och som också skulle kunna bli påskrivande revisorer. De är helt nödvändiga och med viss kompletterande utbildning fullt kapabla att ta ansvar för stora revisioner.

Ett annat krav som Peter Nyllinge anser är förlegat är kravet på att vd:n för en revisionsfirma måste vara auktoriserad revisor.

– EU-regler för revisorer och revision har införts i Sverige, men ändå lever en del gamla särsvenska regler kvar. De bör tas bort. Som vd ska man vara kunnig om alla delar av verksamheten, vara en strategisk visionär och kunna genomföra visionen. Då känns kravet på att man ska vara auktoriserad revisor överflödigt.

Hur påverkar EU:s revisionspaket er?

–  Jag tror inte alls att syftet med kravet på tvingande byrårotation, vilket är att öppna upp för fler revisionsbyråer, kommer att uppfyllas. Det är bara de fyra stora som har bredden och djupet att klara av de stora revisionsuppdragen. Som regeln har utformats blir effekten bara att rotera revisor efter ett visst antal år. Det borde istället vara ägarna till företagen som avgör när det är lämpligt att byta revisor.

Peter Nyllinge menar att det här kommer att påverka marknadsledande PWC, iallafall inledningsvis.

–  Bland de fyra största revisionsföretagen kommer marknadsandelarna att utjämnas.

Det nya formatet på revisionsberättelser tror Peter Nyllinge kommer att leda till ökad transparens.

– Tidigare har revisorn haft som tradition att redogöra för särskilt betydelsefulla områden på årsstämman. Nu kommer revisorn även att redogöra för dessa områden i skriftlig form, vilket är positivt.

Hur arbetar ni med pr?

– Vi marknadsför oss genom att dela med oss av vår kunskap istället för stora annonser. Vi håller en hel del seminarier om aktuella ämnen och kommunicerar i digitala kanaler. På Företagarbloggen delar vi exempelvis med oss av aktuella nyheter inom företagande och där har vi nästan 30.0000 besökare per månad. Vårt nyhetsbrev "Tax matters" om skattenyheter har  nästan lika många prenumeranter.

Vad tror du om framtiden?

– Vi verkar i en föränderlig värld. Ingen av oss kan föreställa oss hur det kommer att se ut i framtiden. Vad jag dock vet är att våra tjänster kommer att vara relevanta även i framtiden. Att arbeta med att skapa förtroende i näringsliv och samhälle och att lösa viktiga problem kommer att vara minst lika relevant som idag. Men, hur vi levererar våra tjänster och med vilket innehåll återstår att se.
 

 

 

Om Peter Nyllinge

Ekonomie licentiat, auktoriserad revisor och auktoriserad finansanalytiker.
Började på PWC direkt efter universitetet och har under 26 år arbetat i Sverige, USA och Storbritannien inom olika tjänsteområden och i olika ledarroller.
Arbetar sedan 2005 med revision av stora multinationella företag såsom Electrolux, SEB och Fagerhult. 

Platsannonser