Mikael Haglund.
IT

"It-chefen i vit rock har försvunnit"

Den ensamma CIO:n i datahallan tillhör historien. Dagens it-direktörer jobbar kundnära, driver digitalisering och utvecklar nya lösningar i team, enligt Mikael Haglund, teknologichef på IBM Sverige.

Publicerad 2018-05-17

I IBM-rapporten ”More than meets the I” har 2.100 it-chefer (CIO:s) världen över intervjuats kring hur de ser på sin roll i dagens snabbskiftande digitala landskap.

– Under några år betraktades CIO: mest som några som såg till att mejlen och backupper funkade. Men nu när man aktivt använder digitalisering för att utöka sin affär så har allt fler upptäckt värdet av CIO:s igen. Personen i vit rock som tillbringar dagarna i en datahall och inte pratar med någon är ett minne blott, säger Mikael Haglund, teknologichef på IBM och expert på it-jättens AI-tjänst Watson, till Realtid.se.

I dag är nästan alla verksamheter it-baserade och då behövs förstås it-experter. Det gäller inte minst på banker som numera, i mångt och mycket, är it-företag. CIO:n har fått från att vara en datachef till att bli en drivande del av digitaliseringen.

– Några enstaka företag som har lyxen att börja från noll exempelvis små startup som aldrig haft någon it-lösning och har få kunder kan eventuellt lägga allt i molnet. Men de flesta organisationer sitter med en gammal it-miljö som nu ska börja föra över en del data till molnet. Det kräver mycket finess och känsla. För det finns värde i och en konkurrensfördel med data som ofta är känsligt.

Den stora utmaningen är just att få med sig data på rätt sätt, enligt Mikael Haglund.

– I banker har man exempelvis system med lång historik och som är skrivna med traditionella metoder och gamla programspråk. Men app-utvecklare använder helst så kallade API-anrop [en datadelande gränssnittsapplikation] för att komma åt data att jobba med och bygga tjänster på. Men de gamla banksystemen är skrivna långt tiden före webb-API:ernas tillkomst.

Hur löser man det?
– Ofta använder man en så kallad mellanprogramvara som lägger ett gränssnittslager runt omkring det gamla programmet för att anpassa det till den nya världen. Ändringen sker i mellanlagret så att en gammal dator kan prata med ett API.

Trots att ett bolag ofta inte lägger mer än en procent av sin budget på it, så har it inverkan på stora delar av verksamheten. Undersökningen visar att en knapp fjärdedel av de intervjuade CIO:erna har framgångsrika strategier i dagens it-landskap. De som lyckas jobbar, enligt rapporten, för en snabb och effektiv digitalisering av organisationerna de verkar i.

– Dagens CIO:er måste också jobba riktigt kundnära, för att moderna it-system blir allt mer kundnära. De måste också kunna anamma metoder som "design thinking", så att det de utvecklar faktiskt ger värde för slutkunden. Det handlar också om att kunna arbeta med både befintliga och nya system parallellt, samt se till att medarbetarna lär sig de nya verktygen.

Vad ser du för tendenser här?
– Jag ser exempel åt alla håll och bland annat på det jag beskriver. Det är ett skifte, inte minst för de som har stora befintliga [it-]miljöer. Man får ha respekt för att det tar tid.

En vanlig mellanväg är så kallade "hybridlösningar", där en del data förs över till en publik och standardiserad molnlösning från någon av de stora och välkända molnleverantörerna. Och en del information – som ofta ska sparas på kort till medellång sikt – fortsatt lagras i exempelvis en egen datahall.

– En generell trend är också att inte dra upp allt i det publika molnet utan att titta på hur man kan driva sin interna it lika effektivt som i ett moln.

Allt fler it-processer blir också automatiserade. Det kan ibland exempelvis vara svårt att veta hur många servrar man behöver för att hantera e-handlarens kundanstormning veckan före jul – eller när en ny app lanseras – av säg Swishs kaliber – som miljontals människor på kort tid ska börja använda. Det kräver flexibilitet och möjlighet till att skala upp sin serverkraft. Och det kan i dag göras automatiskt med nya verktyg.

Därmed arbetar allt färre nere serverhallarna och med att installera programvaror. Dagens it-anställda utvecklar istället lösningar.

– Det vilar ett ansvar på CIO:r att driva denna förändring, inte minst på bankerna. De behöver flytta fokus från att sköta och underhålla det gamla till att utveckla det nya.

Platsannonser