Utbildning

Israel exporterar flest akademiker till USA

Israel exporterar flest akademiker i förhållande till sin befolkning till USA och Sverige minst.

Publicerad 2019-01-28

I förhållande till sin befolkning så har Israel skickat flera akademiska forskare till USA än något annat land, enligt US State Departements statistik avdelning.

Antalet israeliska forskare som arbetar i USA uppgick 2017 till 1 725. en ökning med nästan 6 procent jämfört med 2016.

Datan omfattar akademiker med tillfälliga akademiska aktiviteter, men som inte är inskrivna som studenter vid universitet eller andra skolor. Inga heltidsanställda akademiker eller akademiker som undervisar finns med i siffrorna.  

Sverige skickade endast 632 akademiker till USA,vilket är den lägsta procenten av samtliga länder som är med i enkäten. I absoluta tal (om Kina exkluderas) så skickar Sydkoreaföljt av Tyskland och Kanada flest.

Samtidigt visar det vilken brain-drain Israel är utsatt för, skriver Haaretz. USA har ofta generösare forskningsanslag,  och högre löner för akademiker. Även om Israel bara har 8,5 miljoner människor så har landet den 16:e största populationen av forskare i USA. Relativt sin befolkning har Israel mer forskare än något annat land, motsvarande cirka 0,02 procent av sin befolkning. Av utländska forskare i USA står kineser för en tredjedel med 45 000 akademiska forskare.

Platsannonser