Fonder

ISK hos fondbolag kan bli verklighet

Fondbolagen ska själva kunna erbjuda sparare investeringssparkonto, ISK, enligt fondutredningen som lämnades till regeringen på tisdagen.

Uppdaterad 2016-06-28
Publicerad 2016-06-28

I dag får bara banker eller andra värdepappersinstitut erbjuda ISK. Men nu föreslår fondutredningen att även fondbolag ska tillåtas göra det.

Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening, jublar över förslaget.

– Investeringssparkontot är en skattemässigt gynnad sparform som inte har fått tillhandahållas av fondbolag. Det hindrar i praktiken fondbolag från att distribuera sina egna fonder, vilket snedvrider konkurrensen, säger han i ett pressmeddelande.

Under 2015 gick mer än hälften av det totala nysparandet i fonder via ett ISK, enligt föreningens statistik. När det kommer till hushållens privata sparande i fonder gick i princip allt nysparande via ett investeringssparkonto.

Nu ska fondutredningen ut på remiss. Lagändringarna väntas träda i kraft i början av 2018.

 

Fler förslag från fondutredningen

Sicav. Fondbolag ska kunna erbjuda bolagsrättsliga fonder, även kallade Sicav. "En viktig anpassning till övriga EU som kan locka fondbolag att registrera sina fonder i Sverige" och som kan göra svenska fonder konkurrenskraftigare utomlands, anser Fondbolagens förening.

Andelsklasser. Fondbolag ska tillåtas ha andelsklasser för en fond. Enligt föreningen skapar det bland annat utrymme för en flexiblare avgiftssättning på fonder.

Hållbarhet. Utredningen föreslår även tydligare information om fonders hållbarhet, inklusive redovisning av koldioxidavtryck.

Aktivitet i förvaltningen. Det bör också bli enklare för sparare att jämföra aktivt förvaltade fonder med jämförelseindex – exempelvis med hjälp av nyckeltalen "tracking error" eller "active share".

Källa: Fondbolagens förening

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in