FinansNyhet

Ishares lanserar tre nya ETF:er

Stephen Cohen, Blackrocks EMEA-chef för Ishares. Foto: BlackrockStephen Cohen, Blackrocks EMEA-chef för Ishares. Foto: Blackrock
Stephen Cohen, Blackrocks EMEA-chef för Ishares. Foto: Blackrock
Publicerad

Blackrocks dotterbolag Ishares nya ETF:er på den svenska marknaden nischar sig inom ESG och lågvolatilitetsfaktorer.

Olof Ehrs

Världens största kapitalförvaltare Blackrock, lanserar via sitt dotterbolag Ishares tre nya börshandlade fonder med ESG-strategier baserat på så kallade lågvolatilitetsfaktorer på den svenska marknaden.

Lanseringen sker i samband med att Blackrock prognostiserar en fördubbling av investeringarna i index- och börshandlade fonder inom ESG-området kommande decenniet. I deras nya prognos förväntar de sig 1 200 miljarder dollar i nya tillgångar inom sektorn.

– Det pågår en enorm omallokering av kapital mot hållbara investeringsstrategier som kommer att fortsätta accelerera. Motståndskraften i hållbara strategier under den pågående oroliga marknaden levererar bättre portföljresultat vilket är anmärkningsvärt och kommer att ytterligare driva efterfrågan på hållbara produkter. Indexprodukter möjliggör storskalig integrering av hållbara kriterier i portföljerna för förvaltare och institutioner över hela världen, och detta är bara början, säger Philipp Hildebrand, vice ordförande på Blackrock, i en kommentar.

Annons

De nya fonderna är Ishares EDGE MSCI World Minimum Volatility ESG, en fond med en diversifierad exponering mot MSCI World Index med fokus på aktier med lägre volatilitet som även även uppfyller bolagets ESG-krav, med en årlig avgift om 0,3 procent.

Sedan har vi den europeiska motsvarigheten: Ishares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility ESG. Även denna fond fokuserar på ESG-bolag med lägre volatilitet och har en avgift om 0,25 procent.

De lanserar även en amerikansk variant: iShares EDGE MSCI USA Minimum Volatility ESG, en fond som fokuserar på amerikanska bolag med lägre volatilitet som uppfyller bolagets ESG-krav, med en avgift om 0,2 procent.

Annons

– När investerare gör en bedömning av sin taktiska och strategiska positionering utgör ETF:er en central roll i portföljer som allt oftare förvaltas och utvärderas utifrån ESG-kriterier. Vi har sett en rekordtillväxt inom vårt hållbarhetserbjudande, och vi fortsätter att utveckla det med målsättningen att skapa den mest omfattande, innovativa portföljen av ESG-ETF:er för att möta och förutse investerarnas behov, säger Stephen Cohen, Ishares EMEA-chef, i en kommentar.

Annons