Annons

Annons

"Irreparabla och enorma ekonomiska förluster"

Fredrik Rodger överklagar häktningsbeslutet. Kräver att bli försatt på fri fot för att kunna rädda Contender- och Amarantinvesterarnas pengar.

Fredrik Rodger vänder sig till hovrätten genom sin advokat Simon Bergström i ett försök att häva fredagens häktningsbeslut av Stockholms tingsrätt.

Enligt överklagan är häktningen en oproportionerlig åtgärd som innebär "irreparabla och enorma ekonomiska förluster för investerarna" i Contender-obligationerna samt konvertibler utgivna av Amarant Mining.

Totalt handlar det om värden uppgående till 726 miljoner kronor, enligt överklagan. Bakgrunden är att Fredrik Rodger företräder investerarna i sin roll som agent.

Annons

Annons

I överklagan upprepar Fredrik Rodger det bedsked som gavs till investerarna vid en telefonkonferens för snart två veckor sedan. Efter en utdragen process påstår Rodger att det nu finns en lösning på hur investerarnas pengar ska kunna börja betalas tillbaka.

Kortfattat kommer ett svenskt aktiebolag att ta över förpliktelserna mot investerarna samt de gruvtillgångar som finns kvar i sfären. Genom att inleda en guldutvinning skapas ett kassaflöde som bland annat ska gå till investerarna.

"Transaktionen har pågått under en längre tid och är planerad att slutföras under mitten av april månad 2015. En förutsättning för fullgörandet av affären är att föregående beslut fattas i stadgad ordning, varav Fredrik Rodger, som ovan redogjorts för, måste fatta några skriftliga beslut i sin roll som investerarnas agent", skriver Simon Bergström i överklagandet.

Konkret måste ett möte anordnas med Contender-innehavarna samt ett skriftligt godkännande ges av Fredrik Rodger för Amarants räkning. Detta kan inte ske när han sitter häktad med restriktioner.

Dessutom väntas ett joint-venture tillkännages kring Stella Polaris-investeringen i Duabi, även det en investeringsprodukt där Fredrik Rodger varit inblandad från början. Detta avtal, med ett påstått amerikanskt börsbolag, uppskattas ha ett värde på 215 miljoner kronor.

Totalt hotas värden på tillsammans 940 miljoner kronor av häktningen, enligt överklagan.

Detta kan ge "långtgående framtida och i nuläget svår överblickbara juridiska konsekvenser i form av stämningar uppgående till nämnda hundratals miljoner kronor samt ränta", enligt ombudet.

"Detta innebär utöver pengar ... orimliga personliga katastrofer och konsekvenser för investerarna som Fredrik Rodger företräder som agent", heter det vidare.

Fredrik Rodger har begärt att Svea hovrätt prövar överklagan efter en muntlig förhandling. En sådan är nu inplanerad till onsdag denna vecka.

Enligt Simon Bergström saknar Ekobrottsmyndighetens misstankar grund och Fredrik Rodger uppges även tidigare ha försökt kontakta EBM för att undvika den situation som nu har uppstått.

Att han därför ska hållas häktad av utredningsmässiga skäl då risken är att bevis kan förstöras håller inte, enligt Bergström:

"Hade Fredrik Rodger velat förstöra eller påverka material av vikt för utredning skulle han därför ha haft god tid att göra detta".

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons